Asmenys, pretenduojantys dirbti valstybinėje tarnyboje, privalo pateikti Privačių interesų deklaraciją institucijos, kurioje pretenduoja eiti pareigas, nustatyta tvarka. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo Antrojo skirsnio 5 straipsnio 1 dalis nustato prievolę Deklaraciją pateikti valstybės ar savivaldybės institucijos, kurioje pretenduojama dirbti, vadovui ar šio įgaliotam asmeniui iki išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos, jei kiti teisės aktai nenustato kitaip.

Deklaracija turi būti užpildyta ir pateikta EDS, atspausdinta ir pateikta kartu su kitais dokumentais, reikalingais konkursui į valstybės tarnybą.

Taisyklių 32.5 punktas numato, kad 5 laukelyje pretendentai dirbti valstybinėje tarnyboje įrašo juridinio asmens, kuriame pretenduoja dirbti ir kuris mokės atlyginimą ar kompensaciją už darbą jame, kodą.

6 laukelyje iš klasifikatoriaus kodų lentelės pasirenkamos pareigos į kurias pretenduojama. Kitos deklaruojančiojo darbovietės pareigos nurodomos ID001J priede „Ryšiai su juridiniais asmenimis“ (Taisyklių 32.6 punktas).

7 laukelyje įrašomas juridinio asmens, kuriame pretenduojama dirbti ir kuris išmoka atlyginimą ar kompensaciją už darbą jame, pavadinimą. Kitos deklaruojančiojo asmens darbovietės nurodomos ID001J (Taisyklių 32.7 punktas).

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Dainius Dudutis Vyriausiasis specialistas 8 673 61039
Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti