TARNYBINĖS ETIKOS PATARĖJAS

Atsakykite į kelis klausimus:

Atsisakykite dovanos.

Atsisakykite dovanos.

Vienus metus negalite dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus ar atlikti kitų tarnybinių pareigų susijusių su šiuo asmeniu.

Atsisakykite dovanos.

Galite priimti.

Atsisakykite dovanos.

Galite ją paimti, tačiau ji laikoma valstybės ar savivaldybės nuosavybė ir saugoma Vyriausybės nustatyta tvarka.

Atsisakykite dovanos.

Galite ją paimti, tačiau privalėsite ją deklaruoti.

Atsisakykite dovanos.

Galite ją paimti be jokių apribojimų, tačiau jeigu neradote Jums tinkamo atsakymo, kreipkitės į vadovą ar jo įgaliotą asmenį arba apsilankykite interneto puslapyje www.vtek.lt

Jeigu neradote Jums tinkamo atsakymo, kreipkitės į vadovą ar jo įgaliotą asmenį arba apsilankykite interneto puslapyje www.vtek.lt