TARNYBINĖS ETIKOS PATARĖJAS

Atsakykite į kelis klausimus:

Neturite teisės to daryti.

Ši aplinkybė Jums netrukdo, tačiau atsakykite į kitą klausimą

Kitas klausimas

Neturite teisės to daryti.

Ši aplinkybė Jums netrukdo, tačiau atsakykite į kitą klausimą

Kitas klausimas

Jeigu neradote Jums tinkamo atsakymo, kreipkitės į vadovą ar jo įgaliotą asmenį arba apsilankykite interneto puslapyje www.vtek.lt

Galite atstovauti vadovo leidime nurodyta apimtimi, tačiau jeigu neradote Jums tinkamo atsakymo, kreipkitės į vadovą ar jo įgaliotą asmenį arba apsilankykite interneto puslapyje www.vtek.lt

Neturite teisės to daryti.