TARNYBINĖS ETIKOS PATARĖJAS

Atsakykite į kelis klausimus:

1. NUSIŠALINTI. Prieš pradedant sprendimo, keliančio interesų konfliktą, rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą privalote informuoti asmenis, kurie kartu dalyvauja sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūroje, apie esamą interesų konfliktą ir nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje, išeidamas iš patalpos, kurioje sprendžiami interesų konfliktą keliantys klausimai.

2. DEKLARUOTI. Papildyti privačių interesų deklaraciją (EDS priemonėmis), nurodydamas interesų konfliktą keliančias aplinkybes, jei tai nebuvo padaryta iki tol.


Kai sprendimas yra susijęs su daugumos jį priimant dalyvaujančių asmenų privačiais interesais, sprendimas (jeigu tai įmanoma) turėtų būti išskaidomas į dalis, dėl kiekvienos dalies sprendžiama atskirai, o valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo privalo nusišalinti nuo tos sprendimo dalies, kuria yra suinteresuotas. Kai tokio sprendimo neįmanoma išskaidyti į dalis, o sprendimas yra susijęs su daugumos privačiais interesais ir jiems nusišalinus sprendimą priimti būtų neįmanoma dauguma gali nuspręsti dalyvauti tolesnėje procedūroje ir klausimą spręsti iš esmės.

Ši aplinkybė Jums netrukdo, tačiau atsakykite į kitą klausimą

Kitas klausimas

1. NUSIŠALINTI. Prieš pradedant sprendimo, keliančio interesų konfliktą, rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą privalote informuoti asmenis, kurie kartu dalyvauja sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūroje, apie esamą interesų konfliktą ir nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje, išeidamas iš patalpos, kurioje sprendžiami interesų konfliktą keliantys klausimai.

2. DEKLARUOTI. Papildyti privačių interesų deklaraciją (EDS priemonėmis), nurodydamas interesų konfliktą keliančias aplinkybes, jei tai nebuvo padaryta iki tol.


Kai sprendimas yra susijęs su daugumos jį priimant dalyvaujančių asmenų privačiais interesais, sprendimas (jeigu tai įmanoma) turėtų būti išskaidomas į dalis, dėl kiekvienos dalies sprendžiama atskirai, o valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo privalo nusišalinti nuo tos sprendimo dalies, kuria yra suinteresuotas. Kai tokio sprendimo neįmanoma išskaidyti į dalis, o sprendimas yra susijęs su daugumos privačiais interesais ir jiems nusišalinus sprendimą priimti būtų neįmanoma dauguma gali nuspręsti dalyvauti tolesnėje procedūroje ir klausimą spręsti iš esmės.

Ši aplinkybė Jums netrukdo, tačiau atsakykite į kitą klausimą

1. NUSIŠALINTI. Prieš pradedant sprendimo, keliančio interesų konfliktą, rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą privalote informuoti asmenis, kurie kartu dalyvauja sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūroje, apie esamą interesų konfliktą ir nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje, išeidamas iš patalpos, kurioje sprendžiami interesų konfliktą keliantys klausimai.

2. DEKLARUOTI. Papildyti privačių interesų deklaraciją (EDS priemonėmis), nurodydamas interesų konfliktą keliančias aplinkybes, jei tai nebuvo padaryta iki tol.


Kai sprendimas yra susijęs su daugumos jį priimant dalyvaujančių asmenų privačiais interesais, sprendimas (jeigu tai įmanoma) turėtų būti išskaidomas į dalis, dėl kiekvienos dalies sprendžiama atskirai, o valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo privalo nusišalinti nuo tos sprendimo dalies, kuria yra suinteresuotas. Kai tokio sprendimo neįmanoma išskaidyti į dalis, o sprendimas yra susijęs su daugumos privačiais interesais ir jiems nusišalinus sprendimą priimti būtų neįmanoma dauguma gali nuspręsti dalyvauti tolesnėje procedūroje ir klausimą spręsti iš esmės.

Ši aplinkybė Jums netrukdo, tačiau atsakykite į kitą klausimą

1. NUSIŠALINTI. Prieš pradedant sprendimo, keliančio interesų konfliktą, rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą privalote informuoti asmenis, kurie kartu dalyvauja sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūroje, apie esamą interesų konfliktą ir nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje, išeidamas iš patalpos, kurioje sprendžiami interesų konfliktą keliantys klausimai.

2. DEKLARUOTI. Papildyti privačių interesų deklaraciją (EDS priemonėmis), nurodydamas interesų konfliktą keliančias aplinkybes, jei tai nebuvo padaryta iki tol.


Kai sprendimas yra susijęs su daugumos jį priimant dalyvaujančių asmenų privačiais interesais, sprendimas (jeigu tai įmanoma) turėtų būti išskaidomas į dalis, dėl kiekvienos dalies sprendžiama atskirai, o valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo privalo nusišalinti nuo tos sprendimo dalies, kuria yra suinteresuotas. Kai tokio sprendimo neįmanoma išskaidyti į dalis, o sprendimas yra susijęs su daugumos privačiais interesais ir jiems nusišalinus sprendimą priimti būtų neįmanoma dauguma gali nuspręsti dalyvauti tolesnėje procedūroje ir klausimą spręsti iš esmės.

Ši aplinkybė Jums netrukdo, tačiau atsakykite į kitą klausimą

1. NUSIŠALINTI. Prieš pradedant sprendimo, keliančio interesų konfliktą, rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą privalote informuoti asmenis, kurie kartu dalyvauja sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūroje, apie esamą interesų konfliktą ir nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje, išeidamas iš patalpos, kurioje sprendžiami interesų konfliktą keliantys klausimai.

2. DEKLARUOTI. Papildyti privačių interesų deklaraciją (EDS priemonėmis), nurodydamas interesų konfliktą keliančias aplinkybes, jei tai nebuvo padaryta iki tol.


Kai sprendimas yra susijęs su daugumos jį priimant dalyvaujančių asmenų privačiais interesais, sprendimas (jeigu tai įmanoma) turėtų būti išskaidomas į dalis, dėl kiekvienos dalies sprendžiama atskirai, o valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo privalo nusišalinti nuo tos sprendimo dalies, kuria yra suinteresuotas. Kai tokio sprendimo neįmanoma išskaidyti į dalis, o sprendimas yra susijęs su daugumos privačiais interesais ir jiems nusišalinus sprendimą priimti būtų neįmanoma dauguma gali nuspręsti dalyvauti tolesnėje procedūroje ir klausimą spręsti iš esmės.

Ši aplinkybė Jums netrukdo, tačiau atsakykite į kitą klausimą

1. NUSIŠALINTI. Prieš pradedant sprendimo, keliančio interesų konfliktą, rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą privalote informuoti asmenis, kurie kartu dalyvauja sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūroje, apie esamą interesų konfliktą ir nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje, išeidamas iš patalpos, kurioje sprendžiami interesų konfliktą keliantys klausimai.

2. DEKLARUOTI. Papildyti privačių interesų deklaraciją (EDS priemonėmis), nurodydamas interesų konfliktą keliančias aplinkybes, jei tai nebuvo padaryta iki tol.


Kai sprendimas yra susijęs su daugumos jį priimant dalyvaujančių asmenų privačiais interesais, sprendimas (jeigu tai įmanoma) turėtų būti išskaidomas į dalis, dėl kiekvienos dalies sprendžiama atskirai, o valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo privalo nusišalinti nuo tos sprendimo dalies, kuria yra suinteresuotas. Kai tokio sprendimo neįmanoma išskaidyti į dalis, o sprendimas yra susijęs su daugumos privačiais interesais ir jiems nusišalinus sprendimą priimti būtų neįmanoma dauguma gali nuspręsti dalyvauti tolesnėje procedūroje ir klausimą spręsti iš esmės.

Ši aplinkybė Jums netrukdo, tačiau atsakykite į kitą klausimą

1. NUSIŠALINTI. Prieš pradedant sprendimo, keliančio interesų konfliktą, rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą privalote informuoti asmenis, kurie kartu dalyvauja sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūroje, apie esamą interesų konfliktą ir nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje, išeidamas iš patalpos, kurioje sprendžiami interesų konfliktą keliantys klausimai.

2. DEKLARUOTI. Papildyti privačių interesų deklaraciją (EDS priemonėmis), nurodydamas interesų konfliktą keliančias aplinkybes, jei tai nebuvo padaryta iki tol.


Kai sprendimas yra susijęs su daugumos jį priimant dalyvaujančių asmenų privačiais interesais, sprendimas (jeigu tai įmanoma) turėtų būti išskaidomas į dalis, dėl kiekvienos dalies sprendžiama atskirai, o valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo privalo nusišalinti nuo tos sprendimo dalies, kuria yra suinteresuotas. Kai tokio sprendimo neįmanoma išskaidyti į dalis, o sprendimas yra susijęs su daugumos privačiais interesais ir jiems nusišalinus sprendimą priimti būtų neįmanoma dauguma gali nuspręsti dalyvauti tolesnėje procedūroje ir klausimą spręsti iš esmės.

Ši aplinkybė Jums netrukdo, tačiau atsakykite į kitą klausimą

1. NUSIŠALINTI. Prieš pradedant sprendimo, keliančio interesų konfliktą, rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą privalote informuoti asmenis, kurie kartu dalyvauja sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūroje, apie esamą interesų konfliktą ir nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje, išeidamas iš patalpos, kurioje sprendžiami interesų konfliktą keliantys klausimai.

2. DEKLARUOTI. Papildyti privačių interesų deklaraciją (EDS priemonėmis), nurodydamas interesų konfliktą keliančias aplinkybes, jei tai nebuvo padaryta iki tol.


Kai sprendimas yra susijęs su daugumos jį priimant dalyvaujančių asmenų privačiais interesais, sprendimas (jeigu tai įmanoma) turėtų būti išskaidomas į dalis, dėl kiekvienos dalies sprendžiama atskirai, o valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo privalo nusišalinti nuo tos sprendimo dalies, kuria yra suinteresuotas. Kai tokio sprendimo neįmanoma išskaidyti į dalis, o sprendimas yra susijęs su daugumos privačiais interesais ir jiems nusišalinus sprendimą priimti būtų neįmanoma dauguma gali nuspręsti dalyvauti tolesnėje procedūroje ir klausimą spręsti iš esmės.

Ši aplinkybė Jums netrukdo, tačiau atsakykite į kitą klausimą

1. NUSIŠALINTI. Prieš pradedant sprendimo, keliančio interesų konfliktą, rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą privalote informuoti asmenis, kurie kartu dalyvauja sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūroje, apie esamą interesų konfliktą ir nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje, išeidamas iš patalpos, kurioje sprendžiami interesų konfliktą keliantys klausimai.

2. DEKLARUOTI. Papildyti privačių interesų deklaraciją (EDS priemonėmis), nurodydamas interesų konfliktą keliančias aplinkybes, jei tai nebuvo padaryta iki tol.


Kai sprendimas yra susijęs su daugumos jį priimant dalyvaujančių asmenų privačiais interesais, sprendimas (jeigu tai įmanoma) turėtų būti išskaidomas į dalis, dėl kiekvienos dalies sprendžiama atskirai, o valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo privalo nusišalinti nuo tos sprendimo dalies, kuria yra suinteresuotas. Kai tokio sprendimo neįmanoma išskaidyti į dalis, o sprendimas yra susijęs su daugumos privačiais interesais ir jiems nusišalinus sprendimą priimti būtų neįmanoma dauguma gali nuspręsti dalyvauti tolesnėje procedūroje ir klausimą spręsti iš esmės.

Ši aplinkybė Jums netrukdo. Tačiau, jeigu neradote Jums tinkamo atsakymo, kreipkitės į vadovą ar jo įgaliotą asmenį arba apsilankykite interneto puslapyje www.vtek.lt