Pastabos

- Prieš pradėdami paiešką kiekvieną kartą patvirtinkite, kad nesate robotas ("I'm not a robot")
- Deklaracijų galima ieškoti pagal vieną ar kelis paieškos parametrus
- Norėdami peržiūrėti visų pastarąjį mėnesį pateiktų deklaracijų sąrašą, paspauskite atitinkamą mygtuką
- Už deklaruotų duomenų teisingumą yra atsakingas pats deklaruojantysis
- Sąrašą asmenų, kurių deklaracijos yra viešos, nustato Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas (VPIDVTĮ)
- Viešinama aktuali asmens deklaracija (gali būti teikta įvairiais metais)
- VPIDVTĮ numato, kad deklaracijų viešinimas nutraukiamas tik tuomet, kai deklaruojančiojo statusą praradęs asmuo pateikia prašymą VTEK​
- Privačių interesų deklaravimo terminai