Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Pažeidimas gali būti konstatuotas tik atlikus tyrimą ir priėmus atitinkamą sprendimą.

Tyrimui atlikti VTEK įstatymas numato 3 mėnesių terminą nuo pranešimo gavimo dienos. Dėl pranešime nurodytų aplinkybių sudėtingumo, informacijos gausos ar skundžiamų veiksmų tęstinio pobūdžio VTEK tyrimo terminą gali pratęsti iki 6 mėnesių.

Pagal VTEK įstatymą, VTEK gali sustabdyti tyrimą iki bus atlikti kitų įgaliotų institucijų ar įstaigų veiksmai, susiję su skundžiamo asmens veika.

VTEK savo veiklą grindžia pagarbos žmogui ir valstybei, teisėtumo, nešališkumo, politinio neutralumo, nepriklausomumo, skaidrumo, viešumo ir atskaitomybės principais.Šiuo metu VTEK atliekami tyrimai:

2018-11-14 pradėtas tyrimas dėl Druskininkų savivaldybės mero Ričardo Malinausko elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti. Tyrimas pradėtas Vyriausiosios rinkimų komisijos persiųstos informacijos pagrindu. Pranešime nurodyta, jog Druskininkų savivaldybės meras šių metų spalį dalyvavo savivaldybės organizuotame Savivaldos dienos šventės renginyje. Jame R. Malinauskas galbūt gavo asmeninės naudos pasitelkdamas asociacijos – nepartinio judėjimo „Už Druskininkus“ – atributiką. Meras yra šios asociacijos pirmininkas. 

2018-11-14 pradėtas tyrimas dėl Lietuvos vaikų ir jaunimo centro (LVJC) direktoriaus Valdo Jankausko elgesio. Aiškinamasi, ar biudžetinės įstaigos vadovas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas Švietimo ir mokslo ministrės kreipimosi pagrindu. Teigiama, kad šių metų kovą V.Jankauskas pasirašė įsakymą, kuriuo save paskyrė VšĮ „Jaunimo slėnis“ valdybos pirmininku bei nusistatė atlygį. Taip pat šiuo įsakymu LVJC direktorius įgaliojo VšĮ „Jaunimo slėnis“ direktorę pasirašyti civilinę sutartį su juo kaip viešosios įstaigos valdybos pirmininku.

2018-11-14 pradėtas tyrimas dėl UAB „Mažeikių vandenys“ direktoriaus Kęstučio Kazlausko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi UAB „Mažeikių vandenys“ valdybos atlikto tyrimo išvadai. VTEK tirs aplinkybes, kai K. Kazlauskas, pradėjęs eiti direktoriaus pareigas minėtoje bendrovėje, vėlavo pateikti privačių interesų deklaraciją.

2018-11-08 pradėtas tyrimas dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos nario Jono Vilionio elgesio. Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos atlikto tyrimo išvadai. Gautame pranešime nurodyta, kad Jonas Vilionis, privačių interesų deklaracijoje nėra pateikęs duomenų apie vykdomą individualią žemės ūkio veiklą, dalyvavimą (narystę) juridiniuose asmenyse, gautas paskolas bei pirkimo-pardavimo sandorius. Teigiama, kad politikas buvo šališkas, dalyvaudamas svarstant ir priimant sprendimus dėl Prienų rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo ir Prienų rajono savivaldybės asfaltuotinų žvyrkelių atrankos, taip pat svarstant klausimus šios savivaldybės tarybos Bendruomenių ir kaimo reikalų komitete.

2018-11-08 pradėtas tyrimas dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijai priklausančio tarnybinio automobilio naudojimo. Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Kėdainių rajono savivaldybės mero potvarkiu sudarytos komisijos atlikto tyrimo išvadai. VTEK aiškinasi, ar Kėdainių rajono savivaldybės administracijai priklausantis lengvasis automobilis „Toyota RAV4“ (valst. nr. JUF 532) naudojamas tarnybos reikmėms. Komisijai pateiktame pranešime nurodyta, kad minėtasis lengvasis automobilis užfiksuotas 2018-06-23 12 val. Kaune, prie daugiabučio gyvenamojo namo. Teigiama, kad automobilis šioje vietovėje matomas dažnai, todėl prašoma spręsti, ar jis nėra naudojamas asmeniniais tikslais.

2018-11-08 pradėtas tyrimas dėl buvusio VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) vyr. gydytojo Antano Gudausko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų, įpareigojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra, o interesų konfliktui iškilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Nurodoma, kad A. Gudauskas, eidamas PSPC vyr .gydytojo pareigas, 2015-2018 metais sprendė klausimus dėl savo paties darbo PSPC eigos (priėmė įsakymus dėl atostogų, priedų skyrimo, komandiruočių, tvirtino PSPC darbuotojų tarifikacijos sąrašus, kuriuose buvo nurodytas ir jis pats ir kt.). 

2018-10-31 pradėtas tyrimas dėl Nemirsetos seniūnaičio Laimučio Kondrato elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Palangos miesto savivaldybės administracijos atlikto tyrimo išvadai. VTEK aiškinasi aplinkybes, kai L.Korsakas savo privačių interesų deklaracijoje galbūt nenurodė duomenų apie dalyvavimą UAB „Palangos komunalinis ūkis“ ir UAB „Palangos renginiai“ stebėtojų tarybose.

2018-10-24 pradėti tyrimai dėl Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio ir kito Seimo nario padėjėjo-sekretoriaus Almanto Petkaus elgesio. Aiškinamasi, ar šie asmenys nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas naujienų portale „lrytas.lt“ 2018-10-15 publikacijoje „Buvę R. Žemaitaičio bendražygiai paviešino vidines intrigas: dūrė pirštu į prabangų BMW“ pateiktos informacijos pagrindu. Esą, R. Žemaitaitis savo privačių interesų deklaracijoje nenurodė duomenų apie sudarytą automobilio nuomos sandorį. Taip pat teigiama, jog A. Petkus iš politinės partijos „Tvarka ir teisingumas“ nuomoja automobilį. VTEK tiria, ar ši aplinkybė deklaruota nepažeidžiant įstatymo nuostatų.

2018-10-24 pradėtas tyrimas dėl Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus Algimanto Vyšniausko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, A.Vyšniauskas spalio pradžioje raštu kreipėsi į Neringos savivaldybės merą teikti savivaldybės tarybos komitetų svarstymui projektą, kuriuo keičiamas socialinio būsto sąrašas. Teigiama, kad šiame sąraše minimas butas priklauso administracijos direktoriaus dukrai.

2018-10-24 pradėti tyrimai dėl Mažeikių rajono savivaldybės iš dalies valdomų bendrovių vadovų – UAB „Mažeikių autobusų parkas“ direktoriaus Arvydo Šemetos ir UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ direktoriaus Andriaus Noreikos – elgesio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

2018-10-24 pradėtas tyrimas dėl Panevėžio apylinkės teismo Pasvalio rūmų teisėjo Algirdo Švedavičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. VTEK vertina, ar teisėjas savo privačių interesų deklaracijoje turėjo nurodyti duomenis apie galbūt jam interesų konfliktą keliantį artimą asmenį – Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje dirbančią dukterį – ir, jei turėjo deklaruoti, ar nepavėlavo to padaryti.

2018-10-17 pradėtas tyrimas dėl Jurbarko rajono savivaldybės kontrolieriaus Sauliaus Jakščio elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, kontrolieriaus pareigas S.Jakštys eina nuo 2016 m. lapkričio, tačiau šių duomenų nėra deklaravęs.

2018-10-17 pradėtas papildomas tyrimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (NKPVT) nario Lino Girlevičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Teigiama, jog 2017 m. balandį ir 2017 m. birželį L.Girlevičius dalyvavo Vilniaus miesto NKPVT posėdžiuose svarstant ir priimant sprendimus dėl Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso vertingųjų savybių patikslinimo, kai, esą, UAB „Orkela“ užsakymu L.Girlevičiaus valdoma bendrovė UAB „Teisinga orbita“ atliko Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso teritorijos detaliuosius archeologinius tyrimus.

2018-10-17 pradėtas tyrimas dėl Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų teisėjo Valdo Alškos elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu, kuriame prašoma ištirti aplinkybes, kai V.Alška savo privačių interesų deklaracijoje galbūt nenurodė duomenų apie sutuoktinę, sugyventinę, ar partnerę, kaip to reikalauja Interesų derinimo įstatymas.

2018-10-10 pradėtas tyrimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės mero Remigijaus Šimašiaus elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus bei draudimo naudotis savivaldybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai. VTEK tiria aplinkybes, kai galbūt savivaldybės lėšomis sukurti vaizdo reportažai buvo talpinami R.Šimašiaus socialinio tinklo paskyroje, o taip pat – kai R.Šimašius savo privačių interesų deklaracijoje nenurodė 2016-2017 m. galbūt sudarytų sandorių, nors informaciją apie pasiskolintas lėšas nurodė Valstybinei mokesčių inspekcijai teiktose metinėse (šeimos) turto deklaracijose. Tyrimas pradėtas gavus Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos atsiųstą pranešimą bei VTEK patikrinus R.Šimašiaus privačių interesų deklaraciją.

2018-10-10 pradėtas tyrimas dėl VšĮ Nacionalinis kraujo centras" (NKC) direktorės pareigas laikinai einančios Teisės ir valdymo skyriaus vedėjos Ignės Klangauskienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. VTEK tiria aplinkybes, kai I. Klangauskienė galbūt nesilaikė nustatyto termino privačių interesų deklaracijai pateikti, kai buvo paskirta laikinai eiti NKC direktorės pareigas. Taip pat bus tiriamos aplinkybės, kai ji galbūt nedeklaravo ryšio su klinika UnaVita, o taip pat savo sutuoktinio darboviečių ir dalyvavimo NKC viešojo pirkimo komisijos darbe. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu.

2018-10-03 pradėtas tyrimas dėl VšĮ „Socialiniai paramos projektai“ direktorės Redos Sutkuvienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas gauto kreipimosi pagrindu, kuriame atkreiptas dėmesys, jog R. Sutkuvienė galbūt nėra pateikusi privačių interesų deklaracijos. Interesų derinimo įstatymas prie valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų be kita ko priskiria ir lėšų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų bei fondų gaunančiose viešosiose įstaigose ir asociacijose dirbančius bei administravimo įgaliojimus turinčius asmenis.

2018-10-03 pradėtas tyrimas dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos nario Stepono Naciaus elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, S. Nacius nėra patikslinęs savo privačių interesų deklaracijos galbūt pasikeitusiais duomenimis apie savo ir savo sutuoktinės darbovietes.

2018-10-03 pradėtas tyrimas dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Egidijaus Visocko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Prienų rajono savivaldybės tarybos Laikinosios komisijos tyrimo išvadoms. VTEK tirs aplinkybes, kai E. Visockas galbūt pavėlavo deklaruoti savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, o taip pat narystę ir pareigas asociacijoje „Lietuvos šaulių sąjunga“. 2018-10-17 tyrimas išplėstas: gautame pranešime teigiama, kad E.Visokas, būdamas Lietuvos šaulių sąjungos narys bei kuopos vadas, skyrė šiai asociacijai finansavimą iš savivaldybės biudžeto, pasirašydamas finansavimo sutartį.

2018-09-19 pradėti tyrimai dėl ministrų elgesio. Aiškinamasi, ar teisingumo ministras Elvinas Jankevičius, socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis ir sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. VTEK taip pat aiškinasi, ar A. Veryga nenusižengė minėtojo teisės akto reikalavimams vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Esą, A. Veryga 2017 m. spalį pasirašė įsakymą, kuriuo skirtas finansavimas jo buvusios darbovietės – VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) – projektui „Alkoholio vartojimo sąlygojamos žalos Lietuvoje skaičiavimo metodikos parengimas ir žalos įvertinimas 2015 m. ir 2016 m.“. VTEK duomenimis, A. Veryga pareigas LSMU ėjo iki 2016 m. lapkričio. Taip pat VTEK pastebėjo, kad sveikatos apsaugos ministras galbūt nedeklaravo dviejų deklaruotino dydžio sandorių – būsto paskolos ir automobilio lizingo. Taip pat A. Veryga savo privačių interesų deklaracijoje galbūt nenurodė duomenų apie šiuo metu einamas sveikatos apsaugos ministro pareigas. E. Jankevičius ir L. Kukuraitis privačių interesų deklaracijose galbūt nenurodė sudarytų paskolų sandorių.

2018-09-19 pradėtas tyrimas dėl Pagėgių savivaldybės mero Virginijaus Komskio elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, V.Komskis 2017 m. balandį dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje priimant sprendimus dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo, nors kartu su savo sutuoktine valdo Pagėgių savivaldybėje registruotą UAB „Lavriga“. Be to, teigiama, kad V.Komskiui artimi asmenys šios savivaldybės teritorijoje turi žemės.

2018-09-19 pradėtas tyrimas dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus Virgilijaus Prusko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Elektrėnų savivaldybės mero sudarytos komisijos išvadai. VTEK aiškinasi, aplinkybes, kai V.Pruskas pateikė savivaldybės tarybos sprendimo projektą, kuriuo patvirtintas jo pareigybės aprašymas, lygis, kategorija bei pareiginės algos priedas. Kartu su minėtuoju projektu V.Pruskas pateikė ir jo paties pasirašytą sprendimo projekto aiškinamąjį raštą.

2018-09-19 pradėtas tyrimas dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo Gyčio Kasperavičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės tarnautojas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims nustatytų teisės atstovauti privačioms grupėms ar asmenims apribojimų. Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytos komisijos išvadai. VTEK aiškinasi aplinkybes, ar 2017 m. rugsėjį Lietuvos automobilių kelių direkcijoje vykusiame posėdyje G. Kasperavičius neatstovavo privačių grupių ar asmenų interesams.

(Tyrimas pratęstas) 2018-09-19 pradėti tyrimai dėl vienuolikos Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (NKPVT) narių elgesio. Aiškinamasi, ar Giedrė Filipavičienė, Linas Girlevičius, Rimas Grigas, Augis Gučas, Viltė Janušauskaitė, Gražina Kirdeikienė, Irena Kliobavičiūtė, Jakovas Mendelevičius, Aušrelė Racevičienė, Irena Sakalauskaitė ir Robertas Zilinskas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Taip pat VTEK aiškinasi, ar I.Kliobavičiūtė ir R.Zilinskas nepažeidė šio teisės akto reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti, kai 2017 m. balandį ir 2017 m. birželį dalyvavo Vilniaus miesto NKPVT posėdžiuose priimant su Vilniaus Šv. Jokūbo ligoninės pastatų kompleksu susijusius sprendimus. Esą, I.Kliobavičiūtei galimas interesų konfliktas kyla dėl jos einamų architektės pareigų UAB „Senojo miesto architektai“, kuri parengė Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso teritorijos detaliojo plano sprendinių koregavimą, o R.Zilinskas, esą, priimamais sprendimais galėjo būti suinteresuotas, kadangi minėtoje bendrovėje dirba (arba dirbo) jo brolis ir sūnus.

2018-09-13 pradėtas tyrimas dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus elgesio. Jis galbūt į aukštesnes Jurbarko bibliotekos direktoriaus – pareigas priėmė dirbti Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus pažeidusį asmenį, iki tol ėjusį Jurbarko rajono savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio vadovo pavaduotojo pareigas. VPIDVTĮ nustatyta, kad valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti pažeidusiais šio įstatymo antrojo skirsnio reikalavimus, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami. Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti pažeidusiais kitus šio įstatymo reikalavimus, vienerius metus, o asmenys, pripažinti šiurkščiai pažeidę šio įstatymo reikalavimus, trejus metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas.

2018-09-13 pradėtas tyrimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nario Arvydo Sekmoko elgesio. Pranešta, kad A. Sekmokas valdo bendrovės akcijas, tačiau šio ryšio su juridiniu asmeniu jis nenurodė savo privačių interesų deklaracijoje. Taip pat A. Sekmokas nedeklaravo duomenų, jog nuo 2018 m. liepos mėnesio eina Seimo nario visuomeninio konsultanto pareigas.

2018-09-13 pradėtas tyrimas dėl VšĮ „Karoliniškių poliklinikos“ direktorės Jelenos Kutkauskienės elgesio. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir žiniasklaidoje pasirodžiusios informacijos pagrindu. Esą, VšĮ „Karoliniškių poliklinika“ nuolat perka prekes ir paslaugas iš UAB „Limeta“, kuriai vadovauja šios poliklinikos vadovės J. Kutkauskienės sutuoktinis. Todėl keliama abejonė, ar, VšĮ „Karoliniškių poliklinikoje“ vykdant viešųjų pirkimų procedūras ir priimant sprendimus, kiek tai susiję su UAB „Limeta“, užtikrinami Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme įtvirtinti tarnybinio nešališkumo ir objektyvumo principai.

2018-09-13 pradėtas tyrimas dėl Viešojo saugumo tarnybos Vilniaus dalinio Tarnybos organizavimo skyriaus vyresniojo specialisto Sandriaus Survilos elgesio. Esą, S. Survila Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka ir terminais nedeklaravo duomenų apie artimus asmenis, dėl kurių S. Survilai gali (galėjo) kilti interesų konfliktas. Teigiama, jog S. Survila taip pat savo privačių interesų deklaracijoje nenurodė duomenų apie ryšius su juridiniais asmenimis. Nurodoma, kad minėtuosius duomenis S. Survila deklaravo 2014 m., tačiau 2016 m. patikslino deklaraciją, kurioje atitinkamos informacijos neliko, nors, pasak pareiškėjų, šie ryšiai iki šiol egzistuoja.

2018-09-13 pradėtas tyrimas dėl Trakų rajono savivaldybės mero patarėjos Dominykos Semionovės elgesio. Pranešta, kad D. Semionovė, būdama Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos vadove, galbūt nenusišalina, kai Trakų rajono savivaldybėje yra rengiami ir svarstomi su šia asociacija susiję klausimai.

2018-09-05 pradėtas tyrimas dėl buvusio Palangos miesto savivaldybės tarybos nario Gedimino Valinevičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar jis tinkamai vykdė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme įtvirtintą pareigą deklaruoti privačius interesus. Komisijai pateikta informacija, kad G. Valinevičius privačių interesų deklaracijoje galbūt nėra pateikęs duomenų apie dalyvavimą UAB „Palangos vandenys“ stebėtojų taryboje bei narystę Palangos ROTARY klubo veikloje.

2018-09-05 pradėtas tyrimas dėl Kauno technologijos universiteto prorektorės doc. Jurgitos Šiugždinienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji tinkamai vykdė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme įtvirtintą pareigą deklaruoti privačius interesus. Komisijai pateikta informacija, kad J. Šiugždinienė privačių interesų deklaracijoje galbūt nėra pateikusi duomenų apie sudarytus sandorius, gautas dovanas ar kitas aplinkybes, kurios leistų pagrįsti jos Turto ir pajamų deklaracijoje nurodytus duomenis.

2018-09-05 pradėtas tyrimas dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorės Vidos Rekešienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims taikomo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo nesinaudoti ir neleisti naudotis jokiu valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai (Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 ir 6 punktai). Komisijai pateikta informacija, kad V. Rekešienė 2018 m. rugpjūčio 21 d. galbūt asmeniniais tikslais naudojosi šios avivaldybės administracijos tarnybiniu lengvuoju automobiliu. Teigiama, kad į tądien vykusį LSDP Jurbarko skyriaus tarybos posėdį ji vyko tarnybiniu automobiliu „Škoda“.

2018-09-05 pradėtas tyrimas dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatytos pareigos vengti interesų konflikto, o šiam iškilus - nusišalinti, kiek tai gali būti susiję su J. Petrauskienės sutuoktinio vadovaujamos bendrovės verslo interesais Švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų organizuojamuose viešuosiuose pirkimuose. Tyrimo metu taip pat bus nagrinėjama, ar ji nepažeidė Įstatymo II skirsnio reikalavimų, reglamentuojančių privačių interesų deklaravimą. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir viešojoje informacijoje nurodytų aplinkybių pagrindu. Nurodoma, kad J. Petrauskienės šeima valdo uždarąją akcinę bendrovę, kuriai vadovauja Švietimo ir mokslo ministrės sutuoktinis. Teigiama, kad šioje bendrovėje dirba tik du darbuotojai, tačiau bendrovė nuolat dalyvauja ir laimi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių ir kitaip su ja susijusių įstaigų, kitų organizacijų skelbiamus viešuosius pirkimus. Be to, Švietimo ir mokslo ministrės privačių interesų deklaracijoje nėra informacijos apie sutuoktinio sudarytus sandorius ir aplinkybes, kad jo vadovaujama bendrovė laimi viešųjų pirkimų konkursus, kuriuos organizuoja Švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžios ar kitaip su ja susijusios įstaigos.

2018-08-22 pradėti tyrimai dėl advokatų kontoros „Ellex Valiūnas ir partneriai“ partnerės Dovilės Burgienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo nuostatų galbūt neteisėtai vykdydama lobistinę veiklą. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Teigiama, kad šių metų birželį D. Burgienė dalyvavo Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdyje ir galbūt veikė kaip lobistė. Lobistinė veikla – fizinio asmens veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai.

(Tyrimai pratęsti) 2018-08-22 pradėti tyrimai dėl VĮ „Registrų centras“ direktoriaus buvusio pirmojo pavaduotojo Rimanto Ramanausko, Nemonopolinių paslaugų priežiūros skyriaus vedėjo Alvydo Janulevičiaus ir Kadastro bylų kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojos Jolantos Česnauskienės elgesio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų. Tyrimai pradėti VĮ „Registrų centras“ atsiųstos informacijos pagrindu. Nurodoma, kad visi trys paminėtieji asmenys yra „Lietuvos matininkų asociacijos“ (LMA) nariai. Esą, R. Ramanauskui, kuris taip pat eina ir šios asociacijos prezidento pareigas, galėjo kilti interesų konfliktas, kai jis VĮ „Registrų centre“ dalyvavo organizuojant ir vykdant su LMA susijusius viešuosius pirkimus. Be to, teigiama, kad ryšio su LMA jis nebuvo nurodęs savo privačių interesų deklaracijoje. Su LMA susijusius klausimus eidamas pareigas VĮ „Registrų centre“, esą, sprendė ir A. Janulevičius, o J.Česnauskienė, teigiama, atstovavo LMA, kai ši asociacija dalyvavo VĮ „Registrų centras“ vykdytuose viešuosiuose pirkimuose. Taip pat nurodyta, kad R. Ramanauskas, eidamas tarnybines pareigas, sprendė su viešojo pirkimo organizavimu ir vykdymu susijusius klausimus, o konkurse dalyvavo ir laimėjo UAB „Hnit-Baltic“. Esą, R. Ramanauską ir UAB „Hnit-Baltic“ vadovą sieja narystė ir bendros pareigos LMA. Praplėtus tyrimus taip pat aiškinamasi, ar J. Česnauskienė ir A. Janulevičius privačių interesų deklaracijas pateikė įstatyme nustatyta tvarka ir terminais.

(Tyrimas pratęstas) 2018-08-16 pradėtas tyrimas dėl Seimo nario Gabrieliaus Landsbergio elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas Seimo narės Agnės Širinskienės pranešimo pagrindu. Pranešime teigiama, kad G.Landsbergis metinėse asmens (šeimos) turto deklaracijose už 2016 m. ir 2017 m. nurodė turintis akcijų, tačiau jo privačių interesų deklaracijoje nėra nurodyta, kokios bendrovės akcijas jis valdo.

(Tyrimas pratęstas) 2018-08-16 pradėtas tyrimas dėl UAB „Tavo pastogė“, kurios didžiąją dalį akcijų valdo Mažeikių rajono savivaldybė, direktoriaus Antano Naujoko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus, vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei draudimų naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti bei valstybės ar savivaldybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, A.Naujokas savo vadovaujamai bendrovei nuomoja asmeninį automobilį ir naudojasi juo tiek tarnybinėms, tiek asmenėms reikmėms. Taip pat teigiama, jog UAB „Tavo pastogė“ vadovas nėra pateikęs privačių interesų deklaracijos.

2018-08-16 pradėtas tyrimas dėl buvusio VšĮ „Utenos kolegija“ direktoriaus Gintauto Bužinsko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei draudimų naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti bei valstybės ar savivaldybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Teigiama, kad vadovavimo kolegijai laikotarpiu G.Bužinskas šioje įstaigoje įdarbino savo sūnus. Taip pat, esą, buvęs kolegijos vadovas šios mokymo įstaigos vardu sudarė sutartį ir jos lėšomis apmokėjo publikaciją leidinyje „Lietuvos 100-mečio vadovai“, kuriame buvo išspausdinta su kolegija nesusijusi asmeninio pobūdžio informacija. Pranešime taip pat nurodoma, kad G.Bužinskas nebuvo pateikęs privačių interesų deklaracijos.

2018-08-08 pradėtas tyrimas dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerės Danguolės Juozapavičienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Jame teigiama, kad D.Juozapavičienė galbūt nedeklaravo savo sutuoktinio darbovietės, nors tokią pareigą numato VPIDVTĮ. 2018-09-26 tyrimas išplėstas Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktos informacijos pagrindu. Papildomai aiškinamasi dėl aplinkybių, kai kanclerė galbūt nedeklaravo jos sutuoktinio vykdomos individualios veiklos.

2018-08-06 pradėtas tyrimas dėl UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ (MAATC) direktoriaus Algirdo Bagušinsko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė privačių interesų deklaravimą reglamentuojančių Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų. Tyrimas pradėtas žiniasklaidos atstovo kreipimosi pagrindu. VTEK tiria, ar A.Bagušinskas savo privačių interesų deklaracijose tinkamai nurodė ryšį su Vilkaviškio rajono medžiotojų ir žvejų draugija bei ryšį su Vilkaviškio „Rotary“ klubu. Taip pat aiškinamasi, ar A.Bagušinskas nenusižengė VPIDVTĮ nuostatoms, kai nedeklaravo ryšio su medžiotojų klubu „Gižai“.

(Tyrimas pratęstas) 2018-07-25 pradėtas tyrimas dėl VšĮ Šeduvos pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės Aušros Čiūdarienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų balandį konkurse Radviliškio ligoninės direktoriaus pareigoms eiti A.Čiūdarienė, kaip pretendentų vertinimo komisijos narė, vertino savo sutuoktinio darbdavę. Taip pat VTEK tiria aplinkybes, kai Šeduvos PSPC vadovė galbūt nedeklaravo savo sutuoktinio papildomos darbovietės.

2018-07-25 pradėtas tyrimas dėl VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės ir buvusios Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojos Danguolės Kondratenkienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme (VPIDVTĮ) numatyto reikalavimo „atvėsti“ nuo buvusios tarnybos ir iš to išplaukiančių apribojimų įsidarbinti. VPIDVTĮ 18 straipsnis draudžia valstybinėje tarnyboje pareigas nustojusiam eiti asmeniui įsidarbinti įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, vadovo pavaduotoju, būti šios įmonės tarybos ar valdybos nariu, taip pat eiti kitas pareigas, tiesiogiai susijusias su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse, jeigu per paskutinius darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Jame atkreipiamas dėmesys, jog D.Kondratenkienė, dirbdama savivaldybės administracijoje, buvo atsakinga už Rokiškio PSPC veiklos kontrolę, o vėliau dalyvavo konkurse šio centro direktoriaus pareigoms užimti. 2018-10-03 tyrimas išplėstas: papildomai aiškinamasi, ar D.Kondratenkienė nepažeidė VPIDVTĮ reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. VTEK gavo duomenų, jog, eidama pareigas savivaldybės administracijoje, D. Kondratenkienė sprendė klausimus, susijusius su savo buvusia darboviete – Rokiškio PASPC – nepraėjus vieneriems metams nuo darbo santykių pabaigos. Rokiškio PASPC ji prieš tai ėjo direktoriaus pavaduotojos slaugai pareigas.

(Tyrimas pratęstas) 2018-06-20 pradėtas tyrimas dėl Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos direktoriaus pavaduotojos Elos Pavinskienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pateiktos informacijos pagrindu. Nurodoma, kad E.Pavinskienė gimnazijoje galbūt sprendė su savo dukters darbo eiga susijusius klausimus, o taip pat privačių interesų deklaracijoje galbūt laiku nenurodė duomenų apie dukters darbą šioje gimnazijoje.

(Tyrimas pratęstas) 2018-06-13 pradėtas tyrimas dėl Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojo Tautvydo Tamulevičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti. Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Alytaus miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos išvadoms. VTEK aiškinasi, ar T.Tamulevičius nepasinaudojo pareigomis, siekdamas gauti Alytaus sporto ir rekreacijos centro salės bei trenerio paslaugas. Taip pat VTEK aiškinsis, ar vicemeras turėjo deklaruoti ryšį su Pietų Lietuvos bėgimo klubu „Dzūkija“.

(Tyrimas sustabdytas) 2015-10-07 pradėtas tyrimas dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) direktoriaus Virginijaus Šmigelsko elgesio. VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nesinaudoti valstybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai bei pareigomis asmeninei naudai gauti. Pranešime teigiama, jog LAAIF direktorius darbo ir nedarbo metu galimai naudojasi tarnybiniu transportu asmeniniais tikslais. Taip pat rašoma, jog jis į darbą priėmė jam galimai artimo asmens šeimos narį.

(Tyrimas sustabdytas) 2014-12-31 pradėtas tyrimas dėl tuometinio Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojo Vaido Pakalkos. Tiriama, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Pranešta, jog V. Pakalka, turėdamas sąsajų su AB „Alvilė“ ir laikinai eidamas NŽT direktoriaus pareigas, pasirašė taikos sutartį su minėta bendrove Lietuvos valstybės vardu. Tyrimas sustabdytas 2015-03-04 atsižvelgiant į Vilniaus apygardos prokuratūros atliekamą ikiteisminį tyrimą ir vadovaujantis VTEK įstatymu.

(Tyrimas sustabdytas) 2014-12-02 pradėtas tyrimas dėl VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriaus Petro Simavičiaus elgesio. VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Šiaulių apygardos prokuratūra pranešė, jog direktorius turi asmeninių sutartinių santykių su UAB „Colis“ pagal statybos rangos sutartį, todėl suabejota dėl galimo interesų konflikto P. Simavičiui galimai rengiant, svarstant ar pasirašant sutartis su minėta bendrove dėl darbų ligoninėje atlikimo. Tyrimas sustabdytas 2015-01-14 gavus informaciją apie atnaujintą ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje ir vadovaujantis VTEK įstatymu. 

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96