Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Pažeidimas gali būti konstatuotas tik atlikus tyrimą ir priėmus atitinkamą sprendimą.

Tyrimui atlikti VTEK įstatymas numato 3 mėnesių terminą nuo pranešimo gavimo dienos. Dėl pranešime nurodytų aplinkybių sudėtingumo, informacijos gausos ar skundžiamų veiksmų tęstinio pobūdžio VTEK tyrimo terminą gali pratęsti iki 6 mėnesių.

Pagal VTEK įstatymą, VTEK gali sustabdyti tyrimą iki bus atlikti kitų įgaliotų institucijų ar įstaigų veiksmai, susiję su skundžiamo asmens veika.

VTEK savo veiklą grindžia pagarbos žmogui ir valstybei, teisėtumo, nešališkumo, politinio neutralumo, nepriklausomumo, skaidrumo, viešumo ir atskaitomybės principais.Šiuo metu VTEK atliekami tyrimai:

2019-10-24 pradėtas tyrimas dėl šiuo metu Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pareigas einančio Aleksandro Muzikevičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar A. Muzikevičius, eidamas Ministro Pirmininko patarėjo pareigas, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas VTEK iniciatyva, palyginus A. Muzikevičiaus ir jo sutuoktinės teiktas privačių interesų deklaracijas. Nustatyta, kad šių asmenų privačių interesų deklaracijose yra neatitikimų, t. y. A. Muzikevičius nėra nurodęs sutuoktinės vykdomos individualios veiklos, sutuoktinės pasikeitusios darbovietės, abiejų vardu sudarytų sandorių. 

2019-10-24 pradėtas tyrimas dėl sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme (Įstatymas) nustatytos pareigos vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. VTEK aiškinasi, ar ministras neveikė interesų konflikto situacijoje pasirašydamas sprendimus, kuriais Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikoms (Kauno klinikos) buvo sudarytos sąlygos iš Europos Sąjungos fondų finansuoti projektą medicinos įrangai įsigyti. Pagal 2017 – 2018 m. įgyvendintą projektą įsigytas linijinis greitintuvas 2019 m. pradėtas naudoti Kauno klinikose. Šioje įstaigoje dirba A. Verygos sutuoktinė.

2019-10-09 pradėtas tyrimas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nario Artūro Razbadausko elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas nepritarus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos atlikto tyrimo išvadai ir gauto pranešimo pagrindu. VTEK vertina aplinkybes, kai A. Razbadauskas galbūt nenusišalino savivaldybės taryboje sprendžiant klausimus, susijusius su jo kita darboviete – Klaipėdos universitetu. Taip pat aiškinamasi, ar jis laiku savo privačių interesų deklaracijoje nurodė duomenis apie pareigų pasikeitimą Klaipėdos universitete.

2019-10-02 pradėtas tyrimas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės mero Vytauto Grubliausko elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, meras savo privačių interesų deklaracijoje nenurodė, jog yra asociacijos „Klaipėdos džiazo festivalis“ steigėjas.

2019-10-02 pradėti tyrimai dėl trijų Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narių elgesio. Aiškinamasi, ar Vladas Linkevičius, Antanas Kairys bei Rimas Želvys nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas gautos informacijos pagrindu. VTEK tiria aplinkybes, kai minėtieji valstybės politikai galbūt nustatytais terminais nepateikė privačių interesų deklaracijų, kai pradėjo eiti minėtąsias pareigas.

2019-10-02 pradėtas tyrimas dėl buvusios Lazdijų rajono savivaldybės merės padėjėjos Eglės Stasiškienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačių interesus. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, E. Stasiškienė nebuvo pateikusi privačių interesų deklaracijos.

2019-10-02 pradėtas tyrimas dėl buvusio Alytaus savivaldybės tarybos nario Sauliaus Bitino elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo laiku ir tinkamai deklaruoti privačių interesus. Tyrimas pradėtas gautos informacijos pagrindu. VTEK tirs aplinkybes, kai S. Bitinas galbūt pavėluotai pateikė privačių interesų deklaraciją, kai pradėjo eiti minėtąsias pareigas.

2019-10-02 pradėtas tyrimas dėl buvusio VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės (RVUL) direktoriaus Algimanto Pamernecko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas RVUL prašymo pagrindu. Esą, eidamas ligoninės direktoriaus pareigas, A. Pamerneckas pasirašė dokumentus, susijusius su jį asmeninėse bylose atstovaujančia advokate.

2019-09-25 pradėti tyrimai dėl dėl keturių Trakų rajono savivaldybės tarybos narių elgesio jiems galbūt nesilaikant Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų. Tiriami Teresos Solovjovos, Alinos Kovalevskajos, Andriaus Šatevičiaus ir Nijolės Lisevičienės veiksmai. Tyrimai pradėti gauto pranešimo pagrindu. Esą, T. Solovjova nenusišalino, kai šių metų birželį vienas iš savivaldybės tarybos komitetų svarstė klausimą dėl jai artimo asmens skyrimo laikinai eiti Trakų rajono Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos direktorės pareigas iki teisės aktų nustatyta tvarka bus paskirtas įstaigos vadovas. Teigiama, kad A. Kovalevskaja nenusišalino, kai savivaldybės taryba posėdyje sprendė klausimą dėl pritarimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos ribų keitimo planui. Politikė eina pareigas ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje, taigi galbūt sprendė klausimą dėl kitos savo darbovietės. Pranešime taip pat keltas klausimas dėl A. Šatevičiaus ir N. Lisevičienės galimo nenusišalinimo, kai šių metų rugpjūtį vienas iš savivaldybės tarybos komitetų svarstė klausimą dėl Trakų rajono švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų ir kitų darbuotojų etatų skaičiaus bei pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų patvirtinimo. Valstybės politikai šioje situacijoje galbūt sprendė klausimą dėl savo kitų darboviečių: N. Lisevičienė dirba Trakų suaugusiųjų mokymo centre, A. Šatevičius – Trakų rajono savivaldybės pedagoginėje psichologijos tarnyboje.

2019-09-25 pradėti tyrimai dėl keturių Prienų rajono savivaldybės tarybos narių elgesio. Aiškinamasi, ar Vytas Bujanauskas, Algirdas Kederis, Dovilė Ručytė ir Algimantas Šidlauskas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos atlikto tyrimo išvadai. Tiriamos aplinkybės, kai minėtieji valstybės politikai galbūt laiku nedeklaravo privačių interesų tapę savivaldybės tarybos nariais.

2019-09-25 pradėti tyrimai dėl keturių Ukmergės rajono savivaldybės tarybos narių elgesio. Aiškinamasi, ar Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nepažeidė Audronė Augustėnienė, Angelė Jokubynienė, Danutė Užkurėlytė ir Dalius Varnas. Tyrimas pradėtas VTEK iniciatyva. Aiškinamasi, ar šie valstybės politikai nepraleido įstatyme nustatyto termino privačių interesų deklaracijoms pateikti, kai pradėjo eiti savivaldybės tarybos narių pareigas.

2019-09-25 pradėti tyrimai dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Edmundo Jonylos ir jo pavaduotojos Irmos Juknevičienės elgesio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimai pradėti gauto pranešimo pagrindu. Teigiama, kad šie asmenys laiku nepateikė privačių interesų deklaracijų, kai pradėjo eiti minėtąsias pareigas savivaldybės administracijoje.

2019-09-25 pradėtas tyrimas dėl Panevėžio miesto savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (NKPVT) pirmininko Evaldo Zilinsko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, E. Zilinskas 2018 m. lapkritį bei šių metų birželį ir rugsėjį nenusišalino, kai NKPVT posėdžiuose svarstytas klausimas dėl kino teatro „Garsas“ pripažinimo saugotinu kultūros paveldo objektu bei jo įrašymo į kultūros vertybių registrą. Teigiama, kad E. Zilinskas šiuo atveju galėjo būti neobjektyvus, nes galbūt yra kino teatro „Garsas“ rekonstravimo projekto inžinierius. VTEK taip pat aiškinasi aplinkybes, kai, tapęs NKPVT nariu, E. Zilinskas per įstatyme nustatytus terminus nepateikė privačių interesų deklaracijos.

2019-09-25 pradėtas tyrimas dėl buvusios Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojos Danutės Skruibienės elgesio. Aiškinamasi, ar buvusi valstybės politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme (VPIDVTĮ) nustatyto reikalavimo vienerius metus „atvėsti“ nuo buvusių pareigų valstybinėje tarnyboje. Pranešta, esą D. Skruibienė, nepraėjus metams po to, kai nustojo eiti Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojos pareigas, laimėjo konkursą dėl Kretingos socialinių paslaugų centro vadovės pareigų. Teigiama, kad, dirbdama savivaldybėje, D. Skruibienė kuravo rajono socialines įstaigas. VPIDVTĮ nustato, kad pareigas valstybinėje tarnyboje nustojęs eiti asmuo vienerius metus neturi teisės įsidarbinti įmonės vadovu, jei per paskutinius darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą.

2019-09-25 pradėtas tyrimas dėl VšĮ „Pasvalio ligoninė“ direktoriaus Rolando Rastausko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Gautame pranešime nurodoma, esą R. Rastauskas 2018 m. buvo perrinktas Pasvalio ligoninės direktoriumi, tačiau per įstatyme nustatytus terminus nepateikė privačių interesų deklaracijos. Taip pat jis galbūt nedeklaravo narystės Pasvalio „Rotary“ klube ir galbūt pavėluotai deklaravo ryšį su UAB „Pasvalio vandenys“.

2019-09-25 pradėtas tyrimas dėl buvusio VšĮ „Šilutės ligoninė“ direktoriaus Dariaus Steponkaus elgesio. Aiškinamasi, ar jis, eidamas minėtąsias pareigas, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Pranešimo pagrindu tiriamos aplinkybės, kai D. Steponkus nustatyta tvarka ir terminais galbūt nedeklaravo duomenų apie eitas Šilutės ligoninės vyriausiojo gydytojo pareigas, individualią įmonę ir buvimą nariu Lietuvos gydytojų teniso sąjungoje, asociacijoje Šilutės miesto vietos veiklos grupė „Pamario kraštas“ bei Šilutės „Rotary“ klube.

2019-09-18 pradėtas tyrimas dėl buvusio Pasvalio rajono savivaldybės tarybos nario, šiuo metu einančio administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas, Pauliaus Petkevičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, būdamas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos nariu, šių metų balandį P. Petkevičius dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje ir nenusišalino nuo su juo pačiu susijusio sprendimo – skirti jį administracijos direktoriaus pavaduotoju.

2019-09-11 pradėtas tyrimas dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorės Vidos Rekešienės elgesio. Aiškinamasi, ar politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoja nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktos informacijos pagrindu. VTEK aiškinasi aplinkybes, kai V. Rekešienė galbūt nesilaikė reikalavimo deklaruoti dalyvavimą viešųjų pirkimų procedūrose. Pareiga deklaruoti privačius interesus nuo pernai metų taikoma ir viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus bei viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams. Privačių interesų deklaracijas viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys asmenys turi pateikti elektroninėmis priemonėmis ne vėliau, nei iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios. Šių asmenų privačių interesų deklaracijų duomenys pagal įstatymą yra vieši ir skelbiami VTEK interneto svetainėje.

2019-09-11 pradėti tyrimai dėl Jotainių socialinės globos namų direktoriaus Kęstučio Mikalausko ir penkių darbuotojų elgesio – Vaidos Tankevičienės, Janinos Grigaliūnienės, Marijos Gumbelevičienės, Violetos Lumbienės ir Stanislovo Butkevičiaus. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimai pradėti Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktos informacijos pagrindu. VTEK aiškinasi aplinkybes, kai minėtieji asmenys galbūt nesilaikė reikalavimo deklaruoti dalyvavimą viešųjų pirkimų procedūrose. Pareiga deklaruoti privačius interesus nuo pernai metų taikoma ir viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus bei viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams. Privačių interesų deklaracijas viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys asmenys turi pateikti elektroninėmis priemonėmis ne vėliau, nei iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios. Šių asmenų privačių interesų deklaracijų duomenys pagal įstatymą yra vieši ir skelbiami VTEK interneto svetainėje.

2019-09-04 pradėti tyrimai dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Povilo Poderskio ir jo pavaduotojos Ritos Balčiūnienės elgesio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimus VTEK pradėjo atlikusi privačių interesų deklaracijų patikrinimą po to, kai savivaldybė informavo VTEK apie tai, kaip politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai vykdo pareigą deklaruoti. Aiškinamasi, ar P. Poderskis ir R. Balčiūnienė laiku pateikė privačių interesų deklaracijas, kai šį pavasarį buvo paskirti į savivaldybėje einamas pareigas. VPIDVTĮ įpareigoja valstybinėje tarnyboje dirbančius asmenis deklaruoti privačius interesus per 30 kalendorinių dienų nuo jų išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos. Privačių interesų deklaravimas yra viena iš veiksmingiausių viešųjų ir privačių interesų konfliktų valstybinėje tarnyboje prevencijos priemonių, kurianti pasitikėjimą viešuoju sektoriumi.

2019-09-04 pradėtas tyrimas dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos nario Osvaldo Dirsės elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas nepritarus Panevėžio rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimui. VTEK tiria, ar O. Dirsė laiku pateikė privačių interesų deklaraciją tapęs savivaldybės tarybos nariu. VPIDVTĮ įpareigoja valstybinėje tarnyboje dirbančius asmenis deklaruoti privačius interesus per 30 kalendorinių dienų nuo jų išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos. Privačių interesų deklaravimas yra viena iš veiksmingiausių viešųjų ir privačių interesų konfliktų valstybinėje tarnyboje prevencijos priemonių, kurianti pasitikėjimą viešuoju sektoriumi.

2019-09-04 pradėti tyrimai dėl VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos darbuotojų elgesio: Ūkio skyriaus vadovo Valdo Vytauto Kapčiaus, teisininkės Solveigos Pakalkienės, viešųjų pirkimų specialistės Irenos Šichovcovienės, vyresniosios viešųjų pirkimų specialistės Ingos Sadukienės bei Veido ir žandikaulių chirurgijos II skyriaus vadovo Lino Zalecko. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimus VTEK pradėjo nepritarusi Žalgirio klinikoje atlikto tyrimo išvadai. Atlikti tyrimą VTEK buvo pavedusi po to, kai Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė informacijos, jog minėtieji darbuotojai galbūt nesilaikė reikalavimo deklaruoti pareigas Žalgirio klinikos vykdomose viešųjų pirkimų procedūrose. Šias privačių interesų deklaravimo aplinkybes VTEK nusprendė tirti pati.

2019-09-04 pradėtas tyrimas dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiojo specialisto Tado Cijūnaičio elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atsiųstos informacijos pagrindu. Esą, nuo 2016 m. gegužės T. Cijūnaitis dirba UAB „Autostela“, tačiau to galbūt nenurodė savo privačių interesų deklaracijoje. Taip pat jis galbūt laiku nedeklaravo duomenų apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje pradėtas eiti pareigas bei ryšio su UAB „Eloris“.

2019-08-28 pradėti tyrimai dėl buvusių Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų darbuotojų elgesio: Aušros Ruginytės, Aurelijos Urniažaitės ir Eglės Valčiūnaitės. Tiriama, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas iš Viešųjų pirkimų tarnybos gautos informacijos pagrindu. VTEK aiškinasi, ar minėtieji asmenys, eidami pareigas Kauno klinikose, laiku ir tinkamai įvykdė pareigą deklaruoti privačius interesus vykdant viešuosius pirkimus. Vadovaujantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, asmenys, perkančiojoje organizacijoje paskirti vykdyti viešuosius pirkimus, privačių interesų deklaracijas privalo pateikti ne vėliau kaip iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios.

2019-08-14 pradėti tyrimai dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikos darbuotojų elgesio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus dalyvaujant viešųjų pirkimų procedūrose. VTEK tirs Kauno Klinikų: Laboratorinės medicinos klinikos vadovės Astros Vitkauskienės, Viešųjų pirkimų tarnybos viešųjų pirkimų specialistės Deimantės Valavičiūtės, Viešųjų pirkimų tarnybos viešųjų pirkimų specialistės Daivos Žvirblytės, Informacinių technologijų tarnybos vadovo Giedriaus Leimono, Aprūpinimo ir socialinių paslaugų tarnybos vyresniosios pirkimų vadybininkės Ignetos Kavaliauskaitės, Laboratorinės medicinos klinikos administratorės Laimos Buragienės, Viešųjų pirkimų tarnybos viešųjų pirkimų specialistės Linos Laurinaitienės, Viešųjų pirkimų tarnybos viešųjų pirkimų specialistės Reginos Gasiūnienės, Medicininės statistikos tarnybos klinikinės koduotojos Rūtos Grunkienės, Nervų sistemos ligų ambulatorinio skyriaus vyresniosios slaugytojos-slaugos administratorės Žydrūnės Olbutaitės. Tyrimai pradėti nepritarus Kauno klinikų atlikto tyrimo išvadoms. 2019-10-16 VTEK posėdyje, apsvarsčiusi gautą pranešimą, nusprendė įvertinti ir Kauno klinikų darbuotojos Ilonos Onusaitienės elgesį. 

2019-08-07 pradėtas tyrimas dėl AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus Manto Bartuškos elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti bei naudotis ir leisti naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, tarnybiniu bendrovės automobiliu M. Bartuška ne darbo metu ir savaitgaliais vyksta į savo sodybą bei važinėja kitais privačiais reikalais. 2019-08-28 tyrimas išplėstas: VTEK taip pat aiškinasi, ar M. Bartuška, pradėjęs eiti generalinio direktoriaus pareigas AB „Lietuvos geležinkeliai“, laiku pateikė privačių interesų deklaraciją. 

(Tyrimas pratęstas) 2019-07-31 pradėtas tyrimas dėl VšĮ Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stoties (KGMPS) ūkio dalies vedėjo Algirdo Knezevičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas nepritarus KGMPS atlikto tyrimo išvadai. VTEK tiria aplinkybes, kai A.Knezevičius galbūt nevykdė įstatymo reikalavimo deklaruoti savo dalyvavimą viešųjų pirkimų procedūrose. Pareiga deklaruoti privačius interesus nuo pernai sausio taikomos taip pat viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus bei viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams. Šie asmenys deklaracijas turi pateikti elektroninėmis priemonėmis ne vėliau, nei iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios. Jų pateiktų privačių interesų deklaracijų duomenys pagal įstatymą yra vieši ir skelbiami VTEK interneto svetainėje.

(Tyrimas pratęstas) 2019-07-24 pradėtas tyrimas dėl UAB „Gintarinė vaistinė“ generalinės direktorės Rūtos Bagdonavičienės elgesio galbūt vykdžius neteisėtą lobistinę veiklą. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė tai draudžiančių Lobistinės veiklos įstatymo nuostatų. Tyrimas pradėtas Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktos informacijos pagrindu. VTEK tiria aplinkybes, kai šių metų liepą UAB „Gintarinė vaistinė“ generalinė direktorė, nebūdama registruota lobiste, pateikė ministerijai siūlymą keisti sveikatos apsaugos ministro įsakymą, susijusį su geros vaistinių praktikos nuostatų patvirtinimu. Lobistinė veikla – veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai. Lobistine veikla neturi teisės užsiimti VTEK neįregistruoti lobistai. Į lobistų sąrašą įtraukti lobistai už vykdomą lobistinę veiklą privalo atsiskaityti visuomenei – teikti lobistinės veiklos deklaracijas.

(Tyrimas pratęstas) 2019-07-17 pradėtas tyrimas dėl VšĮ Šeimos centro „Kartu saldu“ direktorės Kristinos Pikūnės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas Europos socialinio fondo agentūros atsiųstos informacijos pagrindu. Esą, K.Pikūnė, vykdydama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Verslo inovacijų inkubatorius“, įsigijo mokymo paslaugų iš savo sutuoktinio.

(Tyrimas pratęstas) 2019-07-17 pradėtas tyrimas dėl Respublikinės Kauno ligoninės Radiologijos skyriaus vedėjos Jolantos Vitkienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas VTEK atlikus J. Vitkienė deklaruotų duomenų analizę. Pirminiais duomenimis, ji galbūt nėra nurodžiusi duomenų apie savo sutuoktinio ryšius su juridiniais asmenimis ir jo sudarytus deklaruotinus sandorius, kuriuos pats sutuoktinis deklaravo.

(Tyrimas pratęstas) 2019-07-10 pradėtas tyrimas dėl buvusio Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) Jūrų departamento direktoriaus Sauliaus Šiaučiūno elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo apribojimų atstovauti. Teisės aktas nustato, kad pareigas valstybinėje tarnyboje nustojęs eiti asmuo vienerius metus negali atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims toje institucijoje, kurioje jis paskutinius metus dirbo. Tyrimas pradėtas LTSA pranešimo pagrindu. Pranešime nurodyta, kad, dirbdamas LTSA, S.Šiaučiūnas vykdė ūkio subjektų veiklos valstybinės priežiūros organizavimą bei kontrolę. Esą, nepraėjus metams po to, kai nustojo eiti pareigas LTSA, S. Šiaučiūnas šioje biudžetinėje įstaigoje atstovavo UAB „Jūrininkų treniruočių centras“, teikdamas raštiškas užklausas.

(Tyrimas pratęstas) 2019-07-10 pradėtas tyrimas dėl VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės direktoriaus Lino Vitkaus elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, L. Vitkus galbūt į darbą priėmė jam interesų konfliktą keliantį asmenį, o taip pat pasirašė sutartį su bendrove, kurios savininkas minėtasis asmuo yra. 

(Tyrimas pratęstas) 2019-07-05 pradėtas tyrimas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narės Elidos Mantulovos elgesio. Aiškinamasi, ar politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesų valstybės ar savivaldybių institucijose, išskyrus atvejus, kai valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo veikia kaip atstovas pagal įstatymą. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą 2016 m. E. Mantulova, būdama Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, darbo metu pagal įgaliojimą atstovavo privatiems juridiniams asmenims ir šių įmonių vardu VĮ Registrų centrui teikė jų dokumentus. 2019-10-24 posėdyje nuspręsta praplėsti tyrimo dalyką ir įvertinti aplinkybes, kai: 1) E. Mantulova, eidama Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos pareigas, galimai atstovavo juridiniams asmenims ne tik 2016 m., bet ir 2017-2018 metų laikotarpiu; 2) E. Mantulova galbūt nesilaikė Įstatymo reikalavimų tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus, kai keitėsi jos pareigos ir darbovietės.

(Tyrimas pratęstas) 2019-06-12 pradėtas tyrimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, D. Narbut suinteresuota su Vilniuje esančiu žemės sklypu susijusio projekto vykdymo eiga, nes naujai formuojamas žemės sklypas, esą, ribojasi su jos šeimai nuosavybės teise priklausančia teritorija. Pranešime teigiama, kad D. Narbut dėl šių priežasčių neatlieka žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo procedūrų, nors visi kiti privalomi atsakingų asmenų derinimo veiksmai, esą, yra atlikti. 2019-09-04 tyrimas išplėstas: VTEK papildomai aiškinasi, ar ši politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoja laiku pateikė deklaraciją po to, kai po savivaldybių tarybų rinkimų buvo paskirta į pareigas savivaldybėje.

(Tyrimas sustabdytas) 2015-10-07 pradėtas tyrimas dėl tuometinio Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) direktoriaus Virginijaus Šmigelsko elgesio. VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nesinaudoti valstybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai bei pareigomis asmeninei naudai gauti. Pranešime teigiama, jog LAAIF direktorius darbo ir nedarbo metu galimai naudojasi tarnybiniu transportu asmeniniais tikslais. Taip pat rašoma, jog jis į darbą priėmė jam galimai artimo asmens šeimos narį.

(Tyrimas sustabdytas) 2014-12-31 pradėtas tyrimas dėl tuometinio Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojo Vaido Pakalkos. Tiriama, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Pranešta, jog V. Pakalka, turėdamas sąsajų su AB „Alvilė“ ir laikinai eidamas NŽT direktoriaus pareigas, pasirašė taikos sutartį su minėta bendrove Lietuvos valstybės vardu. Tyrimas sustabdytas 2015-03-04 atsižvelgiant į Vilniaus apygardos prokuratūros atliekamą ikiteisminį tyrimą ir vadovaujantis VTEK įstatymu.

(Tyrimas sustabdytas) 2014-12-02 pradėtas tyrimas dėl tuometinio VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriaus Petro Simavičiaus elgesio. VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Šiaulių apygardos prokuratūra pranešė, jog direktorius turi asmeninių sutartinių santykių su UAB „Colis“ pagal statybos rangos sutartį, todėl suabejota dėl galimo interesų konflikto P. Simavičiui galimai rengiant, svarstant ar pasirašant sutartis su minėta bendrove dėl darbų ligoninėje atlikimo. Tyrimas sustabdytas 2015-01-14 gavus informaciją apie atnaujintą ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje ir vadovaujantis VTEK įstatymu. 

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti