VTEK nariai 2018 E.Ivanauskaites nuotr

 

 

KOMISIJOS SUDĖTIS
VTEK Edmundas Sakalauskas E.Ivanauskaites nuotr

Edmundas Sakalauskas

Pirmininkas

1993 m. baigė teisės mokslų bakalauro, o 1995 m. – teisės mokslų magistro studijas Lietuvos policijos akademijoje (dabartiniame Mykolo Romerio universitete). 1993-1995 m. dirbo Migracijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos, 1995-1998 m. – Lietuvos teisės akademijoje. 1998-1999 m. ėjo vidaus reikalų viceministro pareigas. 1999-2000 m. dirbo Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centre bei Teisės instituto prie Teisingumo ministerijos Kriminologinių tyrimų skyriuje. 2000-2012 m. dirbo Mykolo Romerio universitete. 2010-2012 m., 2004-2008 m. ir 2000 m. ėjo Vyriausiosios rinkimų komisijos nario pareigas. 2012 m. pradėjo dirbti Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamente, o 2015-2017 m. ėjo šio departamento Administracinių bylų nagrinėjimo skyriaus vedėjo pareigas. Nuo 2012 m. dėsto teisės krypties studijų dalykus Socialinių mokslų kolegijoje. 2004 m. E.Sakalauskas buvo apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu.

2017 m. lapkričio 16 d. Seimo paskirtas (Ministro Pirmininko teikimu) eiti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nario pareigas. Nuo 2018 m. gegužės 30 d. Seimo skyrimu eina VTEK pirmininko pareigas.

VTEK Virginijus Kanapinskas Egles Ivanauskaites nuotr

Dr. Virginijus Kanapinskas

Narys

2003 m. baigė viešojo administravimo bakalauro studijas Lietuvos teisės universitete, 2005 m. ir 2007 m. – teisės bakalauro ir teisės magistro studijas Mykolo Romerio universitete (MRU), 2008 m. šiame universitete įgijo ekonomikos magistro laipsnį, o 2014 m. apgynė teisės krypties socialinių mokslų daktaro disertaciją. 2003-2005 m. dirbo Vilniaus miesto Vyriausiojo policijos komisariato 3PK Nusikaltimų tyrimo skyriuje, 2005-2007 m. – Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Licencijų skyriuje, 2007-2008 m. – Vidaus reikalų ministerijos Teisės bei Viešojo administravimo departamentuose. 2008-2012 m. ėjo Seimo kanceliarijos Teisės ir teisėtvarkos komiteto biuro patarėjo pareigas. 2009-2016 m. dirbo mokslinį pedagoginį darbą MRU Teisės fakultete, dėstė administracinės teisės, administracinio proceso teisės ir atstovavimo administraciniame procese disciplinas, yra publikavęs apie 10 mokslinių straipsnių viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje, energetikos bei viešųjų pirkimų teisinio reglamentavimo klausimais. Nuo 2006 m. yra Lietuvos teisininkų draugijos narys. 2012-2017 m. (iki lapkričio 8 d.) ėjo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nario pareigas pirmąją kandenciją. Nuo 2017 m. kovo 20 d. iki 2018 m. balandžio 11 d. laikinai ėjo VTEK pirmininko pareigas.

2017 m. lapkričio 9 d. Seimo paskirtas (Lietuvos teisininkų draugijos siūlymu) antrą kadenciją eiti VTEK nario pareigas

VTEK pirmininko 2019-04-04 įsakymas "Dėl teisės atstovauti apribojimo išimties taikymo V.Kanapinskui"

VTEK Saulius Katuoka Egles Ivanauskaites nuotr

Prof. dr. Saulius Katuoka

Narys

1975 m. baigė teisės studijas Vilniaus universitete. 1981 m. Sankt Peterburgo A. Ždanovo universitete įgijo teisės mokslų daktaro laipsnį, 2001 m. Mykolo Romerio universitete – teisės profesoriaus laipsnį. Stažavosi Europos teisingumo teisme, Briuselio laisvajame, Nicos universitetuose. 1975–1990 m. dirbo dėstytoju Vilniaus universitete. Nuo 1990 m. dėsto Mykolo Romerio universitete (buvusi Lietuvos policijos akademija, Lietuvos teisės universitetas), 1993 m. buvo prorektorius, 1990-2013 m. – Konstitucinės teisės, Tarptautinės teisės ir žmogaus teisių apsaugos bei Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės katedrų vedėjas. Nuo 2013 m. – Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto direktorius. 1993-1994 m. buvo Valstybinės derybų su Rusija delegacijos narys, 1996–2012 m. – Vyriausiosios rinkimų komisijos narys, 2008-2011 m. – jos pirmininko pavaduotojas. Nuo 1995 m. yra Lietuvos žmogaus teisių centro tarybos pirmininkas, nuo 2005 m. – Nuolatinio arbitražo teismo narys. Lietuvoje ir užsienyje yra publikavęs monografijų bei mokslinių straipsnių žmogaus teisių ir tarptautinės jūrų teisės temomis.

2014 m. lapkričio 18 d. Seimo paskirtas (Lietuvos Respublikos Prezidentės teikimu) eiti VTEK nario pareigas.

VTEK Dalia Paulauskaite E.Ivanauskaites nuotr

Dalia Paulauskaitė

Narė

1982 m. baigė žurnalistikos studijas Vilniaus universitete. 1982-1991 m. dirbo laikraščio „Alytaus naujienos“ atsakingąja sekretore bei skyriaus redaktore. 1991-1994 m. vadovavo Alytaus radijo ir televizijos studijai. 1994-2006 m. dirbo žurnaliste dienraštyje „Respublika“, 2007-2009 m. buvo Alytaus miesto savivaldybės mero patarėja, 2009-2014 m. ėjo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) narės pareigas pirmąją kadenciją.

2014 m. gruodžio 4 d. Seimo paskirta (Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidento teikimu) antrą kadenciją eiti VTEK narės pareigas

VTEK Antanas Senavicius E.Ivanauskaites nuotr

Dr. Antanas Šenavičius

Narys

1977 m. baigė istorijos mokslų studijas Vilniaus universitete. 1998-1999 m. studijavo teisės ir valdymo magistrantūroje Mykolo Romerio universitete (MRU). 1975-1977 m. dirbo Lietuvos nacionalinio muziejaus ekskursijų vadovu, buvo vyr. mokslo darbuotojas. 1977-1981 m. dėstė Vilniaus Gedimino technikos universitete, 1981-1993 – Lietuvos edukologijos universitete. 1991-2009 m. buvo MRU docentas. 1995 m. pradėjo akademinę veiklą Kauno technologijos universitete (KTU): buvo docentas, 1999 m. įkūrė Teisės katedrą ir iki 2014 m. buvo jos vedėjas, 2014-2015 m. – Viešosios politikos ir administravimo instituto docentas, Teisės studijų vadovas, 2011-2016 m. buvo universiteto Senato narys, o iki 2017 m.  – KTU Akademinės etikos kolegijos narys. Nuo 2016 m. jis yra KTU docentas akademinis emeritas. 2005-2015 m. - Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinių okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti ekspertas ir tyrėjas. 2017 m. buvo Teisėjų etikos ir drausmės komisijos narys. Yra parengęs mokslo studiją, paskelbęs mokslo, mokslo populiarinimo, mokymo metodikos bei kraštotyros straipsnių, yra dviejų knygų autorius bei trijų vadovėlių aukštosioms mokykloms bendraautoris.

2017 gruodžio 14 d. Seimo paskirtas (Seimo Pirmininko teikimu) eiti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nario pareigas

 

 

Informacija atnaujinta 2018-05-30

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti