2019-06-17

Penktadienį Nacionalinėje teismų administracijoje Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) atstovai surengė interesų derinimo ir deklaravimo mokymus šalies bendrosios kompetencijos – apygardų ir apylinkių – teismų atstovams, vadinamiesiems atitikties pareigūnams, kurie savo darbovietėje konsultuoja interesų derinimo teisinio reguliavimo klausimais. Seminarą vedė VTEK narys, kuruojantis valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų mokymus ir visuomenės švietimą, prof. Saulius Katuoka bei VTEK sekretoriato atstovės – prevencijos ir tyrimų sričių ekspertės.

Tardamas įžanginį žodį, prof. S. Katuoka pabrėžė tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarbą prižiūrint, kaip, teisėjai, prokurorai ir kiti asmenys laikosi tinkamo interesų derinimo taisyklių, ir akcentavo, kad mokymai interesų derinimo klausimais VTEK jau tapo gražia kassavaitine tradicija. „Kova su interesų konfliktu prasideda nuo privačių interesų deklaracijos. Deklaracijos pagrindu mes galime užčiuopti silpnąsias vietas, deklaracijos pagrindu mes galime kontroliuoti“, – sakė VTEK narys, perduodamas žodį VTEK sekretoriato atstovei, kalbėjusiai apie viešųjų ir privačių interesų derinimą bei interesų konfliktų atpažinimą ir valdymą.

VTEK atstovai rekomendavo, kad, siekdami išvengti Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) nuostatų pažeidimų ir visuomenės abejonių dėl veiklos skaidrumo, teisėjai ir kiti valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys privalo teikti bei tikslinti privačių interesų deklaracijas pagal duomenų atsinaujinimo periodiškumą, vadovautis įstaigos vadovo patvirtintomis tinkamą elgesį užtikrinančiomis tvarkomis, nuolat konsultuotis ir dalyvauti mokymuose. Savo ruožtu institucijų bei įstaigų vadovai turėtų paskirti už VPIDVTĮ nuostatų laikymosi kontrolę atsakingą asmenį, principingai tikrinti darbuotojų privačių interesų deklaracijas, sudaryti komisijas, atsakingas už korupcijos prevenciją, nuolat konsultuoti bei organizuoti mokymus.

Mokymų metu VTEK atstovai taip pat pabrėžė pareigos nusišalinti svarbą. VPIDVTĮ draudžia valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą.

Tinkamą interesų derinimą valstybinėje tarnyboje reglamentuoja VPIDVTĮ. Jame numatyta, kad šio teisės akto nuostatų vykdymo kontrolę atlieka atitinkamų valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų vadovai ar jų įgalioti atstovai. Pastarieji taip pat gali tikrinti darbuotojo privačių interesų deklaracijoje pateiktus duomenis, teikti rekomendacijas dėl įstatymo nuostatų vykdymo bei atlikti tyrimą esant duomenų, jog reikalavimų nesilaikoma.

Privačių interesų deklaravimas, būdamas kiekvieno deklaruojančiojo individualia pareiga, yra viena iš veiksmingiausių interesų konfliktų valstybinėje tarnyboje prevencijos priemonių, kurianti pasitikėjimą viešuoju sektoriumi. Interesų derinimo svarbą pabrėžia taip pat ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EPBO) bei Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupė (GRECO).

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Dainius Dudutis Vyriausiasis specialistas 8 673 61039
Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti