2019-05-03

Šiandien VTEK pradeda intensyvių mokymų kursą, skirtą vietos savivaldos atstovams. Seminaruose bus mokoma vengti interesų konflikto ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Siekdama padėti naujai išrinktiems vietos valdžios politikams ir kitiems pareigas savivaldybėse pradėjusiems eiti valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims tinkamai laikytis tarnybinės etikos normų, specialius mokymus VTEK organizuos šešias savaites iš eilės. Tris valandas truksiančiuose seminaruose užsiregistravę savivaldybių tarybų nariai bei interesų derinimo reikalavimų kontrolę savivaldybėse vykdantys asmenys išgirs teorinius interesų derinimo aspektus, sužinos apie dažniausiai interesų derinimo srityje kylančias problemas ir jų sprendimo būdus, galės užduoti klausimus ir konsultuotis.

VTEK praktika rodo, jog privačius interesus deklaruojantys asmenys dažnai painioja šią pareigą su turto ir pajamų deklaravimu, neretai abejoja, ar privalo privačių interesų deklaracijoje nurodyti tam tikrus ryšius ar kitus duomenis. Pavyzdžiui, VTEK sulaukia paklausimų dėl tam tikrų rūšių sandorių ir gautų dovanų, įskaitant gautąsias iš artimų asmenų, deklaravimo, dėl narystės profesinėje sąjungoje, darbo taryboje, Šaulių sąjungoje ir kitose asociacijose deklaravimo. Dažnai teiraujamasi dėl duomenų apie artimų asmenų ir kitų interesų konfliktą galinčių kelti asmenų deklaravimo.

Spręsdami interesų derinimo problemas, valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys į VTEK dažniausiai kreipiasi dėl situacijų, susijusių su artimų asmenų darbu toje pačioje institucijoje (galimų nepotizmo atvejų), dėl nusišalinimo tvarkos, interesų konfliktų prevencijos, leidimo dirbti kitą darbą, tarnybinio transporto naudojimo ir panašių aplinkybių.

Pernai VTEK pasirinko naują mokymų kryptį. Dėl naujos strategijos mokymai tapo intensyvesni ir tikslingai pritaikyti atitinkamoms auditorijoms. Mokymus iš anksto užsiregistravusiems įvairių valstybinių įstaigų ir institucijų atstovams, paskirtiems kontroliuoti, kaip tarnyboje laikomasi interesų derinimo reikalavimų, VTEK rengia kiekvieną savaitę.

VTEK informacija

Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti