2019-04-10

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) nariai pirmadienį susitikime su Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) nariais aptarė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) taikymo aktualijas.

Siekdami patobulinti VRK darbo reglamentą, susitikimo metu VRK nariai tikslinosi dėl šio teisės akto nuostatų taikymo bei nusišalinimo instituto įgyvendinimo atskirais atvejais. VTEK akcentavo VPIDVTĮ 11 straipsnyje nustatytas nusišalinimo procedūras. Vadovaujantis šia nuostata, prieš pradėdamas interesų konfliktą galinčio sukelti sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą arba pačios procedūros metu asmuo, dirbantis valstybinėje tarnyboje, privalo informuoti savo institucijos vadovą ar institucijos vadovo įgaliotą atstovą arba kolegialią valstybės ar savivaldybės instituciją, kurios nariu jis yra, ir asmenis, kurie kartu dalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir jokia forma nedalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant sprendimą.

Taip pat VTEK priminė, jog duomenis apie nepriimtus nusišalinimus būtina registruoti elektroninėmis priemonėmis VTEK Privačių interesų deklaracijų tvarkymo informacinėje sistemoje (PIDTIS) per penkias darbo dienas nuo atitinkamo sprendimo priėmimo dienos. VPIDVTĮ 11 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad institucijos vadovas ar jo įgaliotas atstovas arba kolegiali valstybės ar savivaldybės institucija, vadovaudamiesi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos patvirtintais kriterijais, pareikšto nusišalinimo gali nepriimti motyvuotu rašytiniu sprendimu ir įpareigoti asmenį dalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant sprendimą.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Dainius Dudutis Vyriausiasis specialistas 8 673 61039
Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti