2019-03-22

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) atstovai privačių interesų deklaravimo klausimais ketvirtadienį konsultavo Kauno apygardos teismo teisėjus ir valstybės tarnautojus.

Konsultacijose dalyvavę VTEK pirmininkas Edmundas Sakalauskas ir VTEK sekretoriato darbuotojos Edita Kavoliūnienė bei Evelina Matulaitienė įvardijo praktinius privačių interesų deklaravimo ypatumus, deklaruojančiųjų dažniausiai daromas klaidas, kylančias problemas ir pastarųjų sprendimo būdus. Susirinkusiesiems jie taip pat akcentavo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme (VPIDVTĮ) nustatytą pareigą kontroliuoti, kaip šio teisės akto laikosi valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys. Šiame įstatyme numatyta, kad privačių interesų deklaracijas gali tikrinti bei VPIDVTĮ atitikties kontrolę vykdyti ne tik VTEK, bet ir institucijos, kurioje asmuo dirba, vadovas ar jo įgalioti asmenys.

VTEK pirmininkas atkreipė dėmesį, kad Kauno apygardos teismo pirmininko patvirtintame Antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių plane 2019-2020 metams yra numatyti uždaviniai vykdyti teismo darbuotojų interesų derinimo stebėseną, užtikrinti priimamų sprendimų nešališkumą ir tai, kad sprendžiant klausimus būtų teikiama pirmenybė viešiesiems interesams.

Privačių interesų deklaravimas yra viena iš veiksmingiausių interesų konfliktų prevencijos priemonių, stiprinanti pasitikėjimą viešuoju sektoriumi. Tai pabrėžia ir Valstybių prieš korupciją grupė (GRECO) bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EPBO).

Deklaracijose privalu nurodyti savo ir sutuoktinio duomenis apie darbovietes, sudarytus sandorius, gautas dovanas, saistančius ryšius su fiziniais ar juridiniais asmenimis ir kitus privatų interesą atskleidžiančius duomenis. Teisėjų privačių interesų deklaracijos yra viešos ir visuomenei pasiekiamos VTEK tinklapyje adresu https://vtek.lt

VTEK informacija

Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti