2019-02-28

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė išreiškė padėką Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (Komisija, VTEK) už surengtus mokymus interesų derinimo klausimais. Įteiktame padėkos rašte valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys Valstybės kontrolės darbuotojų vardu padėkojo už „puikiai organizuotus ir profesionaliai vestus mokymus „Viešųjų ir privačių interesų derinimas“.

Valstybes kontroles padeka uz mokymus 2019

Kiekvieną savaitę VTEK rengia intensyvius, visą darbo dieną trunkančius mokymus viešojo sektoriaus atstovams – vadinamiesiems atitikties pareigūnams, kurie, eidami pareigas atitinkamoje institucijoje ar įstaigoje, galėtų konsultuoti interesų derinimo bei lobistinės veiklos teisinio reguliavimo klausimais ir turėtų atitinkamas kompetencijas šiose srityse. Šie mokymai taip pat skirti įstaigų ir institucijų vadovams.

Mokymų temos aprėpia tarnybinės etikos reglamentavimo, įgyvendinimo bei kontrolės klausimus, interesų derinimą, interesų konfliktų atpažinimą ir valdymą, interesų derinimo pažeidimų tyrimų reglamentavimą, tyrimų etapus bei praktines problemas, privačių interesų deklaravimo reglamentavimą, asmenims deklaruojant kylančias problemas ir pastarųjų sprendimo būdus. Viešojo sektoriaus atstovus mokymų metu VTEK taip pat supažindina su lobistinės veiklos reglamentavimo klausimais, galimais interesų konfliktais bei kitomis problemomis ir jų sprendimais.

Tokią mokymų kryptį VTEK pasirinko pernai metais, įvertinusi institucijų išreikštų pageidavimų skaičių, Komisijos žmogiškuosius išteklius, mokymų naudą dėl darbuotojų kaitos institucijose bei įvertinus vadovams Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme (VPIDVTĮ) numatytą pareigą kontroliuoti, kad būtų laikomasi šio teisės akto nuostatų. Ankstesniais metais mokymai buvo organizuojami visiems konkrečios institucijos ar įstaigos darbuotojams VPIDVTĮ nuostatų taikymo klausimais.

VTEK informacija

Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti