2019-02-15

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) ir Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) stiprina interesų deklaravimo viešuosiuose pirkimuose kontrolę. Siekdamos geriau koordinuoti savo veiklą, institucijos pasirašė susitarimą, kuris leis sparčiau keistis informacija apie galimus pažeidimus bei imtis atitinkamų priemonių. Pastebėjusi, jog viešuosius pirkimus vykdantys asmenys galbūt neatskleidžia visuomenei ryšių su juridiniais asmenimis, sudarytų sandorių ir kitos privalomos informacijos, VPT kaskart perduos šiuos duomenis VTEK, kuri spręs dėl tyrimų pradėjimo.

Viešiesiems pirkimams šalyje kasmet išleidžiama nuo 4 iki 5 milijardų eurų. Perkančiųjų organizacijų Lietuvoje yra apie 4 tūkstančius. VTEK vertinimu, pareiga deklaruoti privačius interesus viešųjų pirkimų vykdytojams yra svarbus žingsnis korupcijos prevencijos srityje, siekiant skaidraus ir racionalaus viešųjų finansų panaudojimo. Privačių interesų deklaravimas yra viena iš veiksmingiausių interesų konfliktų prevencijos priemonių, stiprinanti pasitikėjimą viešuoju sektoriumi. Tai pabrėžia ir Valstybių prieš korupciją grupė (GRECO) bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EPBO).

Viešojo pirkimo komisijos nariams, supaprastintus pirkimus perkančioje organizacijoje atlikti įgaliotiems asmenims bei pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams pareiga teikti privačių interesų deklaracijas atsirado prieš metus, kai įsigaliojo tai numatančios Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pataisos. Šie asmenys deklaracijas turi teikti elektroninėmis priemonėmis per 30 kalendorinių dienų nuo paskyrimo į atitinkamas pareigas, bet ne vėliau, nei iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios. Nedeklaravusieji neturi teisės dalyvauti viešajame pirkime ir turi būti atšaukti iš atitinkamų pareigų tokiame viešajame pirkime. Jei asmuo privačių interesų deklaraciją jau yra teikęs dėl einamų pareigų, tuomet būtina ją papildyti pareigomis viešuosiuose pirkimuose.

Deklaracijose privalu nurodyti savo ir sutuoktinio duomenis apie darbovietes, sudarytus sandorius, gautas dovanas, saistančius ryšius su fiziniais ar juridiniais asmenimis ir kitus privatų interesą atskleidžiančius duomenis. Viešojo pirkimo procedūrose dalyvaujančių asmenų teikiamos privačių interesų deklaracijos yra viešos ir visuomenei pasiekiamos VTEK tinklapyje adresu https://vtek.lt  

Viešuosius pirkimus vykdantiems asmenims nuo pernai taip pat taikomos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatos, įpareigojančios vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Viešojo pirkimo komisijos nariams, supaprastintus pirkimus perkančioje organizacijoje atlikti įgaliotiems asmenims bei pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams taip pat draudžiama naudotis savo pareigomis, galiomis ir vardu, siekiant paveikti kitų asmenų sprendimą, keliantį interesų konfliktą.

Pareiga deklaruoti privačius interesus taip pat galioja valstybės politikams, valstybės pareigūnams, teisėjams, valstybės ir savivaldybių institucijų, biudžetinių įstaigų vadovams bei jų pavaduotojams, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams, viešojo sektoriaus gydytojams, odontologams ir farmacininkams ir t.t. Privačių interesų deklaracijos standartizuotai teikiamos per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Dainius Dudutis Vyriausiasis specialistas 8 673 61039
Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti