2019-01-08

Kas nelaikytina lobistine veikla? Apie tai pirmadienį diskutuota Vyriausiojoje tarnybinės etikos komisijoje (VTEK). Diskusijoje VTEK nariai bei sekretoriato darbuotojai, o taip pat Vyriausybės, Teisingumo ministerijos, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Transparency International Lietuvos skyriaus ir Advokatų tarybos atstovai aptarė Lobistinės veiklos įstatymo nuostatų (LVĮ) bei šiame teisės akte numatytų išimčių taikymą.

LVĮ 7 straipsnyje įvardijamas sąrašas aplinkybių, kai veikla nėra laikoma lobistine. Tarp šių nuostatų – ir „specialiųjų įstatymų ar įstatų nustatyta tvarka vykdomos veiklos, kurios tenkina viešąjį interesą“. Diskusijos dalyviai pateikė įžvalgas, kaip LVĮ taikymo kontekste galėtų būti vertinamas toks viešojo intereso siekimas.

Diskusijos metu taip pat aptarti artimiausi VTEK veiklos iššūkiai siekiant mažinti neigiamą visuomenės supratimą apie lobistinę veiklą bei skatinti asmenis registruotis į lobistų sąrašą ir deklaruoti vykdomą lobistinę veiklą.

Lobistinė veikla – veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai. LVĮ siekiama užtikrinti lobistinės veiklos viešumą ir skaidrumą, užkirsti kelią neteisėtai lobistinei veiklai. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos nuomone, informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama. Interesų grupių įtaka teisės aktų leidybai yra neišvengiama, tačiau visuomenė turi teisę žinoti, kas, kam ir kodėl daro įtaką, kad būtų priimti ar nepriimti teisės aktai.

Siekiant užtikrinti atskaitomybę ir skaidrumą, pagal galiojančią tvarką lobistai privalo teikti viešas veiklos deklaracijas. Ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto ar administracinio sprendimo pradžios deklaracijoje būtina nurodyti, kas užsakė lobistinę veiklą, dėl kokio teisės akto ji buvo vykdoma ir kokiam valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui šiais veiksmais buvo siekiama padaryti įtaką. Lobistų deklaracijas galima rasti internete adresu www.lobistai.lt.

Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka kontroliuoja VTEK.

VTEK informacija

Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti