2018-12-10

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) siekia nustatyti problemines tarnybinės etikos sritis daugiau nei 3 tūkstančiuose (3,355) viešojo sektoriaus įstaigų. Ministerijos, savivaldybių administracijos, teismai, mokymo įstaigos, muziejai, teatrai, sveikatos priežiūros įstaigos, socialinių paslaugų centrai, ugniagesių tarnybos, turizmo centrai ir kitos biudžetinės įstaigos, o taip pat valstybės bei savivaldybių įmonės turės pateikti atsakymus VTEK specialiai sukurtame elektroniniame klausimyne. Išanalizavusi duomenis, VTEK teiks specializuotas rekomendacijas, leisiančias užkirsti kelią galimiems pažeidimams.

Elektroninis VTEK klausimynas

VTEK teirausis institucijų, kaip šios elgiasi susidūrusios su neteisėto lobizmo atvejais, kaip vykdo interesų konfliktų prevenciją, kaip užtikrina privačių interesų deklaravimą, kaip tiria galimus pažeidimus, kaip naudoja valstybės turtą, kaip vyksta į komandiruotes, kaip instruktuoja valstybės tarnybą baigusius darbuotojus dėl vadinamojo „atvėsimo“ laikotarpio ir kaip laikosi kitų reikalavimų, kuriuos nustato Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas bei Lobistinės veiklos įstatymas.

VTEK rūpi, ar institucijose paskirti vadinamieji atitikties pareigūnai, kurie gali padėti laikytis tarnybinės etikos reikalavimų, teikdami rekomendacijas, analizuodami problemas ir šviesdami darbuotojus; ar interesų derinimo pažeidimus padariusiems tarnautojams taikomi įstatymu nustatyti apribojimai juos skatinti ar kelti į aukštesnes pareigas; ar įstaigos turi patvirtintas vidines tvarkas, kaip elgtis susidūrus su įtaką dėl teisės aktų siekiančiais daryti neregistruotais lobistais ir kaip dažnai tokie atvejai kartojasi.

Elektroninį VTEK klausimyną sudaro daugiau nei 70 klausimų, suskirstytų pagal atskiras tarnybinės etikos temas. Atsakymus pateikti institucijos turės iki sausio pradžios. VTEK tinklapyje esančioje klausimyno skiltyje institucijos bus identifikuojamos pagal specialiai joms suteiktus prisijungimo duomenis. Apibendrinti rezultatus VTEK ketina iki vasario. Tikimasi, kad institucijų bendradarbiavimas padės išaiškinti silpnąsias tarnybinės etikos įgyvendinimo sritis ir VTEK bei pačioms institucijoms imtis atitinkamų prevencinių priemonių šioms problemoms spręsti.

VTEK informacija

Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti