2018-05-30

Seimas Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) pirmininku antradienį paskyrė teisininką Edmundą Sakalauską. Sprendimas priimtas Seimo narių balsų dauguma slaptu balsavimu: už tai pasisakė 85, prieš – 11, susilaikė – 6. VTEK vadovą Seimas skiria iš penkių VTEK narių Seimo pirmininko teikimu. E. Sakalauskas VTEK nariu tapo pernai lapkritį Ministro Pirmininko teikimu paskyrus Seimui.

E. Sakalauskas 1993 m. baigė teisės mokslų bakalauro, o 1995 m. – teisės mokslų magistro studijas Lietuvos policijos akademijoje (dabartiniame Mykolo Romerio universitete). 1993-1995 m. dirbo Migracijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos, 1995-1998 m. – Lietuvos teisės akademijoje. 1998-1999 m. ėjo vidaus reikalų viceministro pareigas. 1999-2000 m. dirbo Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centre bei Teisės instituto prie Teisingumo ministerijos Kriminologinių tyrimų skyriuje. 2000-2012 m. dirbo Mykolo Romerio universitete. 2010-2012 m., 2004-2008 m. ir 2000 m. ėjo Vyriausiosios rinkimų komisijos nario pareigas. 2012 m. pradėjo dirbti Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamente, o 2015-2017 m. ėjo šio departamento Administracinių bylų nagrinėjimo skyriaus vedėjo pareigas. Nuo 2012 m. dėsto teisės krypties studijų dalykus Socialinių mokslų kolegijoje. 2004 m. E.Sakalauskas buvo apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu.

VTEK yra Seimo įsteigta ir jam atskaitinga kolegiali institucija, vykdanti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų ir lobistų veiklos priežiūrą bei korupcijos prevenciją. VTEK pirmininkas ir nariai yra nepriklausomi, negali būti saistomi jokiais interesais ir vadovaujasi tik teisės aktais bei etikos normomis. VTEK klausimus svarsto ir sprendimus priima kolegialiai savo posėdžiuose.

Nuolat veikiančia institucija VTEK yra nuo 1999 m. Tuomet pirmuoju VTEK pirmininku tapo teisininkas prof. Vytautas Andriulis. Vėliau į šias pareigas buvo paskirti Algirdas Meškauskas, Jolanta Petkevičienė, Remigijus Rekerta ir Romas Valentukevičius.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96