2018-05-07

Nepagrįstas yra teiginys, jog Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pirmiausia privalėtų asmenį įspėti apie būtinybę deklaruoti privačius interesus, o pažeidimą konstatuoti tik šios pareigos nevykdant. Prevencinių priemonių taikymas įstatymo reikalavimus pažeidusiems asmenims prieštarautų teisingumo bei sąžiningumo principams, nes įstatymai negali nustatyti tokio teisinio reglamentavimo, kuriam esant vieni asmenys būtų nepagrįstai išskirti iš kitų asmenų, šiuo atveju – privačius interesus deklaruojančių sąžiningai, laiku ir tinkamai. Tokią poziciją palaikė Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT), atmetęs VĮ „Registrų centras“ vadovaujančias pareigas ėjusio darbuotojo skundą dėl VTEK jam konstatuoto pažeidimo.

Šių metų sausį VTEK nusprendė, jog minėtasis darbuotojas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktas, 7 straipsnio 1 dalis). VĮ „Registrų centras“ darbuotojo teigimu, VTEK visų pirma privalėjo jį įspėti apie būtinybę deklaruoti. Savo privačių interesų deklaracijoje darbuotojas ne iš karto nurodė, jog yra daugiabučių namų savininkų bendrijos pirmininkas, o taip pat ne iš karto deklaravo duomenis apie savo sutuoktinę. Tyrimo duomenys parodė, kad tai jis privalėjo padaryti dar 2012 m., tačiau šią pareigą įvykdė tik 2017 m.  

Darbuotojas teigė neprivalėjęs deklaruoti šių duomenų, nes jo VĮ „Registrų centras“ eitos pareigos to daryti neįpareigojo – esą jis nebuvo valstybės tarnautojas. Tačiau VAAT atkreipė dėmesį, kad valstybės tarnautojai yra valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, kuriems priskiriami ir valstybės įmonėse dirbantys bei administravimo įgaliojimus turintys asmenys. Taigi darbuotojas, VĮ „Registrų centras“ eidamas vadovaujančias pareigas (ir turėdamas teisę skirstyti skyrių vedėjams darbus bei tikrinti, kad jie būtų atlikti, kontroliuoti skyriaus darbo laiko apskaitą, teikti siūlymus dėl departamento darbuotojų premijavimo ir pan.) į šią kategoriją pateko. Todėl VPIDVTĮ nuostatos, įskaitant pareigą deklaruoti privačius interesus, minėtajam darbuotojui tuo metu taikytos visos apimties.

Administravimo įgaliojimai teismų praktikoje suprantami ir aiškinami kaip įgaliojimai duoti privalomus vykdyti nurodymus, susijusius su struktūros tvarkymu, personalo valdymu, materialinių ir finansinių išteklių valdymu bei naudojimu, raštvedybos tvarkymu. Dažniausiai administravimo įgaliojimus turi vadovaujamas pareigas einantys asmenys.

VTEK informacija

Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti