2018-03-13

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) sprendimas pritarti kitos institucijos atlikto tyrimo išvadai nelaikytinas galutiniu sprendimu, sukeliančiu asmeniui teisines pasekmes. Tokios nuomonės laikėsi Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT), atmetęs vienos ligoninės direktoriaus skundą kaip nepagrįstą.

Ligoninės vadovas skundė VTEK sprendimą, kuriuo ji pritarė Sveikatos apsaugos ministerijoje (SAM) atlikto tyrimo išvadai. Pastarojoje konstatuota, kad ligoninės vadovas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys). SAM tyrimo metu nustatė, kad ligoninės direktorius šioje ligoninėje sprendė savo, kaip gydytojo, darbo eigos klausimus (dėl apmokėjimo, priedų skyrimo, etc.), o taip pat ligoninės vardu pasirašė viešojo pirkimo sutartis su tuomete savo sutuoktinės darboviete.

Šį tyrimą SAM atliko VTEK pavedimu. Gavusi tyrimo išvadą, VTEK jai pritarė ne iš karto – grąžino SAM patikslinti. Sulaukusi patikslintos – išsamios ir motyvuotos – išvados, VTEK jai pritarė. VAAT teigimu, VTEK sprendimas šiuo atveju yra tarpinis viešojo administravimo subjekto priimamas dokumentas, kuriuo siekta parengti ar sudaryti prielaidas priimti galutinį sprendimą. Remdamasis SAM tyrimo išvada ir VTEK sprendimu jai pritarti, galutinį sprendimą ligoninės vadovo atžvilgiu priėmė sveikatos apsaugos ministras. Dėl pažeidimo padarymo ligoninės vadovui kilo teisinės pasekmės – vienerius metus jis negali būti skatinamas bei skiriamas į aukštesnes pareigas.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas numato, kad gavus pagrįstos informacijos apie asmens nevykdomus šio įstatymo reikalavimus, valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų vadovai ar jų įgalioti atstovai arba kolegiali valstybės ar savivaldybės institucija savo iniciatyva arba VTEK pavedimu atlieka pavaldaus asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje, tarnybinės veiklos tyrimą. Apie šio tyrimo rezultatus informuojama VTEK, kuri turi teisę vertinti, ar atlikto tyrimo išvadoje asmens veiksmų įvertinimas atitinka šio įstatymo nuostatas. Jeigu VTEK pripažįsta, kad asmens veiksmų įvertinimas įstatymo nuostatų neatitinka, ji turi teisę pavesti atlikti tyrimą pakartotinai, patikslinti tyrimo išvadą arba pati atlikti tyrimą ir priimti sprendimą.

VTEK informacija

Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti