2017-10-05

Rietavo miškų urėdijoje vadovaujančias – vyriausiojo inžinieriaus – pareigas ėjusiam Stasiui Eitučiui konstatuotas Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimas paliktas galioti. S.Eitutis Vilniaus apygardos administraciniam teismui buvo apskundęs jam nepalankų Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) sprendimą, tačiau šis skundas atmestas kaip nepagrįstas.

Šių metų kovo pabaigoje VTEK pripažino VĮ „Rietavo miškų urėdija“ vyriausiąjį inžinierių patekus į interesų konfliktą ir nusižengus draudimui valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims priimti dovanas ar paslaugas, jei tai gali sukelti interesų konfliktą. VTEK tyrimas parodė, kad S.Eitutis nuo 2016 m. rugpjūčio mėnesio neatlygintinai naudojosi automobiliu, priklausančiu miško ruošos darbus urėdijoje vykdančiai UAB „Medeiva“. Nors prieš tai – ir po to – darbuotojas tvirtino bei pasirašinėjo su šia bendrove susijusias PVM sąskaitas-faktūras ir darbų priėmimo aktų suvestines. VTEK vertinimu, moralinė skola dėl galimybės naudotis automobiliu yra asmeninio suinteresuotumo sąvokos elementai ir privataus intereso šaltinis, todėl S.Eitutis minėtoje situacijoje negalėjo išlikti nešališkas bei užtikrinti visuomenės interesų viršenybės. Įvertinęs savo darbo urėdijoje pobūdį, VĮ „Rietavo miškų urėdija“ vyriausiasis inžinierius privalėjo visiškai nesinaudoti minėtuoju automobiliu.

Teismo vertinimu, kadangi minėtasis automobilis UAB „Medeiva“ priklausė nuosavybės teisėmis, tai šiuo atveju nėra teisiškai reikšminga, jog teisę naudotis šia transporto priemone S.Eitutis gavo ne tiesiogiai per bendrovę, o per automobilio nuomos sutartį su ja sudariusį fizinį asmenį. Be to VĮ „Rietavo miškų urėdija“ vyriausiasis inžinierius patvirtino žinojęs, kad automobilis priklauso UAB „Medeiva“. Teismo nuomone, pasirašydamas su šia bendrove susijusius dokumentus ir žinodamas, kad minėtoji transporto priemonė priklauso būtent jai, S.Eitutis turėjo ir galėjo suvokti, kad šios aplinkybės jam gali kelti interesų konfliktą einant pareigas urėdijoje.

Teismas pabrėžė, kad Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimui konstatuoti nebūtina nustatyti, jog valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, veikdamas atitinkamu būdu, iš savo veiksmų būtų gavęs kokios nors ekonominės naudos. Pakanka vien to, kad, patekęs į viešųjų ir privačių interesų konflikto situaciją, jis nesiėmė privalomų veiksmų tokiam konfliktui išvengti bei nevykdė pareigos elgtis taip, jog nekiltų nė menkiausių abejonių dėl interesų konflikto egzistavimo.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti