2016-03-02

 

R.Valentukevicius E.Ivanauskaites foto
  VTEK Pirmininkas R.Valentukevičius

Didėjantis privačių interesų viešumas, sustiprėjusi pagalba valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims ir didesnis visuomenės įsitraukimas kontroliuojant pastarųjų veiklą. Tokie akcentai atsispindi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) Seimui pateiktoje 2015 metų veiklos ataskaitoje.

 

„Tendencijos gana geros. Derinant prevencijos ir kontrolės funkcijas, pirmą kartą istorijoje pasiekėme 100 proc. vietos savivaldos politikų privačių interesų deklaravimo lygį, suaktyvėjo savivaldybių etikos komisijų veikla. Tačiau yra ir nerimą keliančių aspektų. Pavyzdžiui, tai, kad iš mūsų kontroliuojamų asmenų rato beveik pusė tiriamųjų yra valstybės ir savivaldos politikai. Žinoma, jų priimami sprendimai labiau matomi ir juntami visuomenei.Pernai ypač padaugėjo atvejų, kai, nesant pagrįstų duomenų apie galimą pažeidimą ir remiantis vien spėjimais ar prielaidomis, buvo siekiama inicijuoti VTEK tyrimus ir dažniausiai – dėl valstybės politikų veiklos. Dalis jų galbūt susiję su artėjančiais Seimo rinkimais ir yra politinės konkurencijos pasekmė. Tokiais atvejais elgėmės principingai, laikydamiesi įstatymų nuostatų“, – sakė VTEK pirmininkas Romas Valentukevičius.

 

Jis taip pat pridūrė, kad pernai VTEK keitė strategiją ir kūrė naują infrastruktūrą, ypatingą dėmesį skirdama tarnybinės etikos pažeidimų priežastims nustatyti, o taip pat siekė sudaryti nepalankias sąlygas galimiems nusižengimams. „Tarp svarbiausių praėjusių metų VTEK veiklos sričių – privačių interesų deklaravimo kontrolė, tyrimai, viešojo sektoriaus institucijų savikontrolės stiprinimas ir jų atliktų tyrimų išvadų vertinimas, asmenų nusišalinimų stebėsena, teisėkūros iniciatyvos, rizikų analizė, švietimas“, – sakė VTEK pirmininkas Romas Valentukevičius.

 

Prevencijos priemonėmis teigiamų rezultatų pasiekta vietos savivaldos skaidrinimo srityje, kuomet per pusmetį privačius interesus atskleidė visi 1524 pernai išrinkti savivaldybių tarybų nariai. Užpernai šie rodikliai siekė vos 41 proc. Taip pat atsirado naujovė privačių interesų deklaracijose – papildomas priedas, kuriame asmenys atskleidžia abejonių dėl jų veiklos skaidrumo galinčius kelti tarnybos metu susidariusius ryšius. O viešai VTEK interneto tinklapyje prieinamų deklaracijų skaičius išaugo 57 proc.

 

Tyrimų efektyvinimo srityje taip pat būta reikšmingų pokyčių – stiprinant institucijų savikontrolę, sumažėjo VTEK atliekamų tyrimų skaičius ir tris kartus išaugo kitų institucijų atliktų revizuojamų tyrimų apimtis. Pernai, kaip ir užpernai, dominavo tyrimai dėl valstybės politikų elgesio (43 proc. visų tyrimų), rečiausiai tirtas pareigūnų elgesys (4,4 proc.). Dažniausiai VTEK vertino nenusišalinimo atvejus, naudojimąsi pareigomis asmeninei naudai gauti, tarnybinio transporto ar kito valstybinio turto naudojimą ne tarnybinėms reikmėms ir situacijas, kai nesilaikyta privačių interesų deklaravimo tvarkos ar atstovimo privačioms grupėms ar asmenims apribojimų.

1. Etikos sistemos struktura

 

Pernai pakito ir privačių interesų deklaravimo informacinė sistema – nuo šiol ji leidžia kontroliuojančioms institucijoms registruoti asmenų nusišalinimo nepriėmimo atvejus. O VTEK pasiūlytos ir Seimo priimtos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pataisos įpareigojo institucijas elektroninėmis priemonėmis informuoti VTEK apie sprendimus nepriimti asmenų pareikšto nusišalinimo. VTEK taip pat inicijavo ir kitų penkių tarpusavyje susijusių valstybės tarnybos sritį reguliuojančių įstatymų pataisas. Įsigaliojusios nuo šių metų, jos, tikimasi, užtikrins efektyvesnį tarnybinės etikos normų laikymąsi. Pakeitus įstatymus, VTEK taip pat suteikta teisė pripažinti, kad asmuo šiurkščiai pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą. Toks pažeidimas būtų laikomas šiurkščiu tarnybiniu nusižengimu.

 

Lietuvai rengiantis stoti į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (EBPO), VTEK pateikė pirmines šalies pozicijas dėl etiško elgesio valstybės tarnyboje gerinimo, interesų konfliktų valdymo gairių ir lobistinės veiklos skaidrumo bei sąžiningumo principų.

 

Švietimo srityje pasitelktos virtualios priemonės – VTEK tinklapyje įdiegtą Tarnybinės etikos patarėją, galintį padėti išspręsti esmines tarnybinės etikos dilemas, savo tinklapiuose įsidiegė 85 proc. šalies savivaldybių.

 

„Visų šių priemonių rezultatai dvejopi. Viena vertus, auga valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų atsakomybė, suvokimas, ką tarnybinės etikos srityje jie galbūt daro netiksliai, ir siekis lygiuotis į gerus pavyzdžius. Kita vertus, visuomenė greičiau atpažįsta netinkamą elgesį, tampa jam nepakanti ir informuoja atitinkamas priežiūros institucijas, kurios imasi teisės aktuose numatytų veiksmų, taigi stiprėja valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų kontrolė. Abiem atvejais gaunama teigiama grąža – asmenys stengiasi laikytis tarnybinę etiką reglamentuojančių teisės aktų nuostatų ir kartu auga visuomenės pasitikėjimas viešojo sektoriaus įstaigomis”, teigiama ataskaitoje.

Taip pat dokumente pabrėžiama, kad efektyviausiai VTEK tikslus gali užtikrinti politinė parama tarnybinės etikos sistemai – moralinis rėmimas, pavyzdžio rodymas, nekompromitavimas, nesinaudojimas šia sistema politinėms konkurencijos kovoms, tinkamas aprūpinimas ištekliais ir organizacijos vadyba.

VTEK yra Seimo įsteigta ir jam atskaitinga kolegiali institucija, vykdanti valstybinėje tarnyboje dirbančių ir lobistinę veiklą vykdančių asmenų priežiūrą bei korupcijos prevenciją pagal įstatymų jai priskirtą kompetenciją. Praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą VTEK pateikia Seimui.

 

Visą ataskaitą galima peržiūrėti čia: http://bit.ly/VTEK-ataskaita-2015

 

 

VTEK informacija

 

 

 

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Dainius Dudutis Vyriausiasis specialistas 8 673 61039
Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti