- Šilalės rajono savivaldybės tarybos nariai R. Gečienė ir L. Kalnikaitė pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Šilalės rajono savivaldybės tarybos narės Raimundė Gečienė ir Loreta Kalnikaitė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Nustatyta, kad šių metų birželį R. Gečienė ir L. Kalnikaitė nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje sprendžiant dėl leidimo vykdyti Bijotų mokyklos pastato pritaikymo socialinės globos įstaigai ir greitosios medicinos pagalbos stočiai/brigadai projektavimo ir rangos darbų pirkimą, nors jos taip pat dirba UAB „Ambulansas“ Šilalės Greitosios medicinos pagalbos stotyje.

VTEK siūlo Šilalės rajono savivaldybės merui imtis prevencinių priemonių, kad būtų užkirstas kelias Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimams savivaldybės tarybai svarstant klausimus, susijusius su sveikatos priežiūros įstaigomis bei jų teikiamomis paslaugomis.

- Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnautoja L. Kuksėnaitės-Česnulienė pažeidė įstatymą, dėl dalies aplinkybių tyrimas nutrauktas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Rytų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento direktorė Lina Kuksėnaitė-Česnulienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Nustatyta, kad šių metų kovą ir balandį L. Kuksėnaitė-Česnulienė sprendė klausimus, susijusius su jai interesų konfliktą keliančiu asmeniu – ji nenusišalino ir vizavo tarnybinius pranešimus, kuriais minėtajam asmeniui siūloma skirti priemokas.

VTEK siūlo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininkui imtis prevencinių priemonių, kad būtų išvengta Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimų.

Dėl dalies aplinkybių tyrimas nutrauktas nesant duomenų apie L. Kuksėnaitės-Česnulienės dalyvavimą sprendžiant klausimus dėl jai interesų konfliktą keliančio asmens skyrimo į statybos užbaigimo komisiją bei duomenų, pagrindžiančių šio asmens asmeninį suinteresuotumą dalyvavimu minėtosios komisijos veikloje.

- Vilniaus Greitosios medicinos pagalbos stoties Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė N. Jasinskienė įstatymo nepažeidė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Vilniaus miesto savivaldybės VšĮ Greitosios medicinos pagalbos (GMP) stoties Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė Natalija Jasinskienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, dalyvaudama GMP viešuosiuose pirkimuose, N.Jasinskienė galbūt priėmė suinteresuotus ir šališkus sprendimus dėl savo sutuoktinio darbovietės – UAB „Dekbera“.

Tiriant nustatyta, kad pernai birželį ir spalį-gruodį, kai N. Jasinskienė dalyvavo pirkimo komisijos veikloje vykdant pirkimus, kuriuose dalyvavo UAB ,,Dekbera”, jos sutuoktinis šioje bendrovė tuo metu nedirbo, taigi interesų konfliktas jai nekilo.

Po to, kai N. Jasinskienės sutuoktinis įsidarbino minėtoje bendrovėje ir jos pirmininkaujamai vadovaujamai pirkimo komisijai pernai gruodį buvo pavesta atlikti radijo ryšio tinklo paslaugos pirkimą, N. Jasinskienė tą pačią dieną pateikė GMP stoties direktoriui nusišalinimą nuo šio pirkimo, konkrečiai nurodydama nusišalinimo priežastis. Pirmajame pirkimo komisijos posėdyje ji informavo pirkimo komisijos narius, kad GMP stoties direktoriaus sutikimu ji yra nušalinta nuo šio pirkimo. Tolesniame posėdyje bei kituose pirkimo komisijos posėdžiuose vykdant minėtąjį pirkimą N. Jasinskienė nedalyvavo. VTEK vertinimu, ji ėmėsi įstatyme nustatytų priemonių interesų konfliktui išvengti ir nusišalino, nors dar nebuvo gautas UAB „Dekbera“ komercinis pasiūlymas ir bendrovė buvo tik potenciali tiekėja, taigi šiuo atveju N. Jasinskienė įstatymo nuostatų nepažeidė.

- Lobiste įregistruoti Lietuvos vaistinių asociacijos pirmininkės pavaduotoją farmacijos klausimais prezidentę R. Bardauskienę

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė įrašyti Lietuvos vaistinių asociacijos pirmininkės pavaduotoją farmacijos klausimais Rūtą Bardauskienę į registruotų lobistų sąrašą. Spręsdama VTEK vadovavosi jos pateiktu prašymu bei Lobistinės veiklos įstatymu. Šiuo metu šalyje įregistruota 119 lobistų.

Lobistinės veiklos negali vykdyti lobistu neįsiregistravęs asmuo. Lobistams taip pat keliamas reikalavimas deklaruoti savo veiklą viešai. Lobistinės veiklos deklaracijas galima peržiūrėti svetainėje www.lobistai.lt. Jose lobistai privalo nurodyti, kas užsakė lobistinę veiklą, dėl kokio teisės akto ji vykdyta ir kokiam asmeniui šiais veiksmais siekta daryti įtaką. Deklaruoti būtina ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto ar administracinio sprendimo pradžios.

Lobistinė veikla – veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybės politikams, valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams ar kitiems asmenims, kurie pagal jiems teisės aktų nustatyta tvarka suteiktas pareigines funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant ir priimant teisės aktus, administracinius sprendimus.

Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka prižiūri VTEK.


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Dainius Dudutis Vyriausiasis specialistas 8 673 61039
Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti