- UAB „Tete-a-tete“ akcininkas S. Kacas vykdė neteisėtą lobistinę veiklą

UAB „Tete-a-tete“ akcininkas Samoilas Kacas vykdė neteisėtą lobistinę veiklą, kai, neįsiregistravęs lobistu, Lietuvos Respublikos Prezidentui teikė siūlymus dėl loterijas ir lošimus reglamentuojančių teisės aktų. Šiais veiksmais jis pažeidė Lobistinės veiklos įstatymą (10 straipsnio 1 dalį). Tokį sprendimą priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Tirdama VTEK nustatė, kad S. Kacas į Lietuvos Respublikos Prezidentą raštu kreipėsi penkis kartus: pernai gruodį, šiemet gegužę ir rugsėjį. Jis prašė vetuoti Loterijų įstatymo bei Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo pakeitimus. Pirmuoju atveju S. Kacas kritikavo, jog nenumatytas Nacionalinės loterijos įsteigimas bei reguliavimas, nereformuota institucinė priežiūra, nesukurtas tvarus viešojo intereso sričių finansavimas, o Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo pakeitimais, anot S. Kaco, reikšmingai padidinami mokesčiai lošimų ir loterijų organizatoriams.

Atsižvelgdama į teiktus pasiūlymus, jų sistemiškumą, S. Kaco interesus lošimų organizavimo srityje veikiančioje bendrovėje, VTEK jo veiklą šiuo atveju vertina kaip lobistinę. Tyrimo duomenys rodo, kad S. Kacas nepaisė draudimo lobistinę veiklą vykdyti neįsiregistravus lobistu. Pastaruoju reikalavimu siekiama lobistinės veiklos skaidrumo – registruoti lobistai vykdytą lobistinę veiklą privalo deklaruoti nustatytais terminais. Siekdamas skaidriai daryti įtaką dėl minėtųjų teisės aktų, S. Kacas turėjo arba registruotis lobistu ir vykdytą veiklą deklaruoti, arba kreiptis į registruotą lobistą, kuris tokią veiklą vykdytu jo užsakymu. VTEK pabrėžia, kad vienintelis lobistinės veiklos reguliavimo tikslas yra užtikrinti tokios veiklos viešumą ir skaidrumą.

Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka prižiūri VTEK.

 

- Lobistais įregistruoti Lietuvos autoservisų asociacijos direktorių ir MB „Libra iusta“ vadovą

Į registruotų lobistų sąrašą Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) įtraukė Lietuvos autoservisų asociacijos direktorių Ainį Petkų ir MB „Libra iusta“ vadovą Rimgaudą Pilką. Šiuo metu šalyje įregistruota 117 lobistų. Spręsdama, VTEK vadovavosi gautais šių asmenų prašymais ir Lobistinės veiklos įstatymu.

Lobistinė veikla – veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybės politikams, valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams ar kitiems asmenims, kurie pagal jiems teisės aktų nustatyta tvarka suteiktas pareigines funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant ir priimant teisės aktus, administracinius sprendimus.

Siekiant užtikrinti atskaitomybę ir skaidrumą, lobistai privalo teikti viešas veiklos deklaracijas. Ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto ar administracinio sprendimo pradžios deklaracijoje būtina nurodyti, kas užsakė lobistinę veiklą, dėl kokio teisės akto ji buvo vykdoma ir kokiam asmeniui šiais veiksmais buvo siekiama padaryti įtaką. Lobistų deklaracijas galima rasti internete adresu www.lobistai.lt.

Lobistinės veiklos įstatymu siekiama užtikrinti lobistinės veiklos viešumą ir skaidrumą, užkirsti kelią neteisėtai lobistinei veiklai. Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka prižiūri VTEK.

 

- Tirti Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidento M. Nagevičiaus elgesį

Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas ir registruotas lobistas Martynas Nagevičius vykdytą lobistinę veiklą galbūt deklaravo atgaline data. Dėl šių jo veiksmų Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą. Bus aiškinamasi, ar M. Nagevičius nepažeidė atitinkamų Lobistinės veiklos įstatymo reikalavimų, kurie įpareigoja vykdytą lobistinę veiklą deklaruoti per septynias dienas nuo jos pradžios.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir žiniasklaidoje skelbtos informacijos pagrindu. Esą, šių metų balandį M. Nagevičius Seimo narei parengė Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo projektą, naudingą biodegalų gamintojams, bet šią lobistinę veiklą deklaravo tik tada, kai Seimo narės teikiamam projektui Seime pritarta po pateikimo – gegužę. Taip pat, esą, M. Nagevičius nuolat dalyvauja Seimo komitetų posėdžiuose, tačiau to nedeklaruoja.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

 

- Tirti Kretingos rajono savivaldybės mero A. Kalniaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Kretingos rajono savivaldybės mero Antano Kalniaus elgesio. Bus aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, meras sprendė su giminių valdoma bendrove susijusius klausimus: vizavo prašymą sumažinti žemės nuomos mokestį ir savivaldybės administracijai nurodė parengti atitinkamą savivaldybės tarybos sprendimo projektą. Taip pat teigiama, jog šių metų rugsėjį savivaldybės tarybos posėdyje A. Kalnius nenusišalino ir balsavo svarstant klausimą dėl jo paties pareikšto nusišalinimo.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

 

- Tirti Joniškio rajono savivaldybės tarybos narių V. Aleknavičienės ir M. Urmono elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimus dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos narių Vaidos Aleknavičienės ir Marcijono Urmono elgesio. Bus aiškinamasi, ar valstybės politikai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimai pradėti gauto pranešimo ir papildomos informacijos pagrindu. Esą, šių metų vasarį M. Urmonas nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje tvirtinant savivaldybės 2020-2022 metų strateginį planą, kuriame skirtas finansavimas kitai valstybės politiko darbovietei – Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centrui. V. Aleknavičienė minėtajame posėdyje taip pat nenusišalino, nors sprendimu skirta lėšų Joniškio sporto centrui, kuriam vadovauja valstybės politikei galbūt interesų konfliktą keliantis asmuo.

Tyrimų pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimams atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

 

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Dainius Dudutis Vyriausiasis specialistas 8 673 61039
Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti