- Tirti Utenos rajono savivaldybės mero A. Katino elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) tirs, ar Utenos rajono savivaldybės merui Alvydui Katinui nekilo interesų konfliktas. Bus aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė atitinkamų Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, rugpjūtį A. Katinas nenusišalino rengdamas ir teikdamas svarstyti Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą, susijusį su žemės sklypų pirkimu steigiamam Utenos pramonės parkui, nors penki iš trylikos savivaldybės planuojamų įsigyti sklypų priklauso jo sutuoktinei. Esą, meras taip pat nenusišalino, kai savivaldybės tarybos frakcijų seniūnų sueigos bei Utenos regiono trišalės tarybos posėdžiuose buvo svarstomas su šiuo projektu susijęs klausimas.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.


- Tirti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo M. Šunoko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Mindaugo Šunoko elgesio. Bus aiškinamasi, ar šis politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Bus tiriama situacija, kai M. Šunokas, būdamas valstybės politiko visuomeniniu patarėju, Klaipėdos rajono savivaldybėje galbūt sprendė klausimus, susijusius su minėtojo politiko vadovaujama kaimo bendruomene „Smilgynai ir kaimynai“.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

- Pasienietis V. Sakevičiaus neišvengė interesų konflikto

Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių pasienio rinktinės Uosto pasienio užkardos vadas Vytautas Sakevičius pateko į interesų konfliktą, kai metų pradžioje vertino sutartiniais ryšiais su jo sutuoktine susijusio pavaldinio tarnybinės veiklą. Tokiais veiksmais jis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktą, 11 straipsnio 1 ir 2 dalis). Šį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Nustatyta, kad šių metų vasarį V. Sakevičius nenusišalino ir sprendė dėl jam pavaldaus tos pačios užkardos jaunesniojo specialisto. Pastarasis turi nekilnojamojo turto nuomos sandorį su pasienio užkardos vado sutuoktine. V. Sakevičius pasirašė pavaldinio tarnybinės veiklos vertinimo išvadą, kurioje jo tarnybinę veiklą įvertino labai gerai ir vertinimo komisijai pasiūlė pakelti pareiginę algą.

VTEK pabrėžia, kad tikslas – interesų konfliktų prevencija, todėl VPIDĮ pažeidimui nustatyti pakanka, kad asmuo nepasielgė taip, kad nė nekiltų abejonių dėl galimo tokio konflikto egzistavimo. Net ir asmeniui nenaudingas sprendimas, jo teigiamas ar neigiamas nusistatymas gali sukelti interesų konfliktą, todėl privalu vengti net šališkumo regimybės.

Atsižvelgdama į tyrimo metu surinktus duomenis, VTEK siūlo Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadui imtis prevencinių priemonių ir priminti padalinių vadams apie interesų konflikto grėsmę bei paskatinti deklaruojančius asmenis nusišalinti nuo interesų konfliktą galinčių kelti sprendimų rengimo, svarstymo ir priėmimo.

Tyrimas atliktas po to, kai VTEK kilo abejonių dėl galbūt netinkamo VPIDĮ nuostatų taikymo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atliktame tyrime.

- Buvusi Aplinkos ministerijos tarnautoja E. Vaišnorienė pažeidė įstatymą

Nesilaikydama atstovavimo apribojimų Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės vyriausiosios specialistės pareigas ėjusi Edita Vaišnorienė nusižengė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymui (12 straipsnio 2 dalis).

Šio teisės akto nuostatos šįmet keitėsi, todėl E. Vaišnorienės elgesys vertintas atitinkamai pagal dvi jo redakcijas. Vadovaujantis galiojusia pernai, valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo negali atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesų valstybės ar savivaldybių institucijose, išskyrus atvejus, kai jis veikia kaip atstovas pagal įstatymą. Pagal šįmet sausį įsigaliojusią įstatymo redakciją, valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo neturi teisės atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesų institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba, o jei įstaiga, kurioje jis dirba, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje tos įstaigų sistemos įstaigoje.

Nustatyta, kad šeši statytojai (juridiniai ir fiziniai asmenys) įgaliojo E. Vaišnorienę atstovauti jiems visose valstybinėse ir kitose institucijose bei atlikti veiksmus, susijusius su įgaliojimuose nurodytų statybos objektų teisine registracija. Atsižvelgdama į tai, E. Vaišnorienė į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) valdomą ir tvarkomą informacinę sistemą „Infostatyba“ įkėlė du prašymus patvirtinti statybos užbaigimą ar paskirties keitimą bei penkis prašymus išduoti pažymą apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių.

VTEK vertinimu, šiais veiksmais E. Vaišnorienė atstovavo fiziniams ir juridiniams asmenims VTPSI, kuri yra valstybės įstaiga ir priklauso jos tuometinės darbovietės – Aplinkos ministerijos – įstaigų sistemai. Taigi per minėtąją informacinę sistemą teikdama atitinkamus atstovaujamų asmenų prašymus, E. Vaišnorienė nesilaikė atstovavimo apribojimų, galiojusių tiek pagal senąją, tiek pagal naująją Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo redakcijas.

VTEK atmeta E. Vaišnorienės argumentus, esą ji atliko tik techninio pobūdžio veiksmus, kai nuotoliniu būdu prisijungė prie informacinės sistemos „Infostatyba“ ir, naudodamasi savo elektroniniu parašu, įkėlė į ją statytojų dokumentus, o šiuos patvirtinus – perduodavo išduotą elektroninį dokumentą statytojams. VTEK vertinimu, tai nedaro įtakos jos elgesio teisiniam vertinimui: atstovavimu tiek teisės teorijoje, tiek ir civiliniuose teisiniuose santykiuose pripažįstamas teisių ar pareigų įgyvendinimas per atstovą, kuris už atstovaujamąjį asmenį atlieka tam tikrus teisinius veiksmus. Atstovavimas kartu yra ir teisinis santykis, kai vienas asmuo, neperžengdamas jam suteiktų įgaliojimų ribų, kito asmens vardu ir interesais atlieka tam tikrus procedūrinius ir kitus juridinę reikšmę turinčius veiksmus. Taip pat VTEK pažymi, kad įstatymų leidėjas neišskyrė konkretaus atstovavimo būdo – fizinio ar nuotolinio.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo ir persiųstos informacijos pagrindu.

- Lobiste įregistruoti Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentę D.Jokšienę

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė įrašyti Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos prezidentę Daivutę Jokšienę į registruotų lobistų sąrašą. Spręsdama, VTEK vadovavosi jos pateiktu prašymu bei Lobistinės veiklos įstatymu. D. Jokšienė tapo 115-ąja šalyje įregistruota lobiste.

Lobistinės veiklos negali vykdyti lobistu neįsiregistravęs asmuo. Lobistams taip pat keliamas reikalavimas deklaruoti savo veiklą viešai. Lobistinės veiklos deklaracijas galima peržiūrėti svetainėje www.lobistai.lt. Jose lobistai privalo nurodyti, kas užsakė lobistinę veiklą, dėl kokio teisės akto ji vykdyta ir kokiam asmeniui šiais veiksmais siekta daryti įtaką. Deklaruoti būtina ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto ar administracinio sprendimo pradžios.

Lobistinė veikla – veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybės politikams, valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams ar kitiems asmenims, kurie pagal jiems teisės aktų nustatyta tvarka suteiktas pareigines funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant ir priimant teisės aktus, administracinius sprendimus.

Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka prižiūri VTEK.


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Dainius Dudutis Vyriausiasis specialistas 8 673 61039
Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti