UAB „Neste Lietuva“ teisininkas L. Basiulis Lobistinės veiklos įstatymo nepažeidė

Ragindamas neriboti biodegalų gamybos iš alyvpalmių aliejų, UAB „Neste Lietuva“ teisininkas Liudas Basiulis Lobistinės veiklos įstatymo (LVĮ) nepažeidė. Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Tiriant nustatyta, kad šių metų pradžioje dėl Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo projekto L. Basiulis pasisakė ir raštu – teikdamas siūlymus Seimo Aplinkos apsaugos komitetui, ir žodžiu – dalyvaudamas pastarojo posėdžiuose. Jis prašė nepritarti siūlymui įvesti ribojimą biodegalų bei skystųjų bioproduktų gamybai iš alyvpalmių aliejų ar jų šalutinių produktų. Komitetui adresuotame rašte L. Basiulis motyvavo, kad toks siūlymas prieštarauja 2018 m. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją bei Europos Sąjungos valstybių narių praktikai, skatinančiai biodegalų gamybai naudoti atliekas.

VTEK nustatė, kad tokius veiksmus UAB „Neste“ atstovas atliko Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko pavaduotojo kvietimu. Pagal LVĮ, lobistine veikla nelaikoma asmenų veikla, kai jie valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų iniciatyva ir kvietimu atlygintinai ar neatlygintinai kaip ekspertai ar specialistai dalyvauja susitikimuose, posėdžiuose, pasitarimuose teisės aktų projektams rengti pagal Teisėkūros pagrindų įstatymą. Taigi laikytina, kad L. Basiulis neteisėtos lobistinės veiklos nevykdė ir šiuo atveju registruotis lobistu neturėjo.

Lobistinė veikla – fizinio asmens veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybės politikams, valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams ir kitiems asmenims, kurie dalyvauja rengiant, svarstant ir priimant teisės aktus bei administracinius sprendimus, kad lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai ar administraciniai sprendimai.

 

Registruotų lobistų sąraše – pokyčiai  

Tris lobistes Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) išbraukė iš registruotų lobistų sąrašo. Pastarąjį papildė vienas naujas asmuo.

Gavus UAB „Meta Advisory Lithuania“ prašymą, nutraukta Giedrės Skerniškienės, Rūtos Daktariūnaitės ir Emilijos Musteikytės lobistinė veikla, kurią jos vykdė kaip šios bendrovės atstovės. Iš registruotų lobistų sąrašo jos buvo išbrauktos.

Į sąrašą įtrauktas Lietuvos privačių sveikatos priežiūros įstaigų, Lietuvos medicinos turizmo asociacijų bei Lietuvos medicinos turizmo klasterio prezidentas Laimutis Paškevičius. Pateikęs VTEK atitinkamą prašymą, jis tapo 113-uoju šalyje įregistruotu lobistu.

Lobistinės veiklos negali vykdyti lobistu neįsiregistravęs asmuo. Lobistams taip pat keliamas reikalavimas deklaruoti savo veiklą viešai. Lobistinės veiklos deklaracijas galima peržiūrėti svetainėje www.lobistai.lt. Jose lobistai privalo nurodyti, kas užsakė lobistinę veiklą, dėl kokio teisės akto ji vykdyta ir kokiam asmeniui šiais veiksmais siekta daryti įtaką. Deklaruoti būtina ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto ar administracinio sprendimo pradžios.

Lobistinė veikla – veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybės politikams, valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams ar kitiems asmenims, kurie pagal jiems teisės aktų nustatyta tvarka suteiktas pareigines funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant ir priimant teisės aktus, administracinius sprendimus.
Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka prižiūri VTEK.

 

Dar trys Varėnos rajono savivaldybės tarybos nariai veikė interesų konflikte

Nepriimdami savo pačių pareikštų nusišalinimų, dar trys Varėnos rajono savivaldybės tarybos nariai – Kęstutis Budėnas, Giedrius Samulevičius ir Audriaus Saulynas – veikė interesų konflikte. Tokiais veiksmais valstybės politikai pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam iškilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktą, 11 straipsnio 1 ir 2 dalis), vienbalsiai nusprendė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Tyrimo duomenys rodo, kad šių metų kovą savivaldybės tarybos posėdyje buvo spręsti trys klausimai, susiję su valstybės politikų arba jų sutuoktinių darbovietėmis: Varėnos ligonine, kurioje dirba K. Budėnas, Varėnos „Ryto“ progimnazija, kurioje dirba jo sutuoktinė bei Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, kurioje dirba G. Samulevičiaus sutuoktinė ir A. Saulynas.

Nustatyta, kad, prieš svarstant minėtuosius klausimus, šie valstybės politikai išreiškė norą nusišalinti, tačiau iš posėdžių salės neišėjo ir balsavo kartu su kitais savivaldybės tarybos nariais. Pareikštų nusišalinimų nuspręsta nepriimti – esą, antraip nebūtų buvę kvorumo.

Analogišką situaciją VTEK nagrinėjo praėjusią savaitę. Tąkart pažeidimai konstatuoti šios savivaldybės tarybos nariams Mariui Krakauskui, Sauliui Ivanauskui bei Rasai Kačiurinienei.

VTEK pabrėžia, kad nusišalinęs asmuo negali dalyvauti, kai sprendžiama priimti, ar nepriimti jo pareikštą nusišalinimą. Nusišalinęs asmuo tuo metu negali būti patalpoje, kurioje šis klausimas sprendžiamas. Nusišalinti reiškia toliau jokia forma nebedalyvauti.

VTEK primena, kad valstybės politikai privalo veikti viešojo intereso labui ir užtikrinti, kad  sprendimus priimtų nešališkai, vengtų interesų konfliktų ir elgtųsi taip, kad nė nekiltų abejonių dėl tokio konflikto egzistavimo.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti