- Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narė V. Baltraitienė pateko į interesų konfliktą

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narė Virginija Baltraitienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktą bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalis). Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Tiriant nustatyta, kad V. Baltraitienė, būdama savivaldybės tarybos Etikos komisijos narė, dalyvavo trijuose šios komisijos posėdžiuose šių metų kovą ir balandį sprendžiant klausimus dėl jos pačios atžvilgiu atliekamo tyrimo termino pratęsimo. Valstybės politikė šiais atvejais nenusišalino – tyrimo medžiaga rodo, kad ji dalyvavo svarstant bei priimant atitinkamus sprendimus ir savo poziciją išreiškė balsuodama.

Siekdama, jog būtų užkirstas kelias teisės aktų pažeidimams ateityje, VTEK siūlo Kėdainių rajono savivaldybės merui imtis prevencinių priemonių. Jis turėtų rekomenduoti savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininkui priminti šios komisijos nariams apie interesų konflikto grėsmę kaskart iškilus būtinybei spręsti su jų privačiais interesais susijusius klausimus bei paskatinti šiuos narius nusišalinti nuo tokių sprendimų rengimo, svarstymo, priėmimo procedūrų.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas įpareigoja deklaruojančius asmenis nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti savo tarnybines pareigas, teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto. Tokio konflikto grėsmė iškyla tuomet, kai deklaruojantis asmuo, atlikdamas tarnybines pareigas, turi spręsti ar dalyvauti sprendžiant su jo privačiais interesais susijusius klausimus. Deklaruojantis asmuo turėtų nusišalinti ir tokiose procedūrose nedalyvauti – elgtis taip, kad kolegoms ir visuomenei nė nekiltų abejonių, kad jo veikloje egzistuoja interesų konfliktas.

- Tirti Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus M. Petraičio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Modesto Petraičio elgesio. Bus aiškinamasi, ar tarnautojas nepažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam atsiradus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir dokumentų pagrindu. Teigiama, kad pernai gruodį Tauragės rajono savivaldybės meras potvarkiu skyrė vienkartines pinigines išmokas politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams, tarp kurių – ir savivaldybės administracijos direktoriui. M.Petraitis galbūt nenusišalino ir vizavo minėtojo potvarkio projektą.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.


- Lobistu įregistruoti „Retromobile“ vadovą R. Kardelį

Lietuvos istorinių transporto priemonių išsaugojimo asociacijos „Retromobile“ vadovas Ramūnas Kardelis įrašytas į Lietuvoje registruotų lobistų sąrašą. Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), išnagrinėjusi jo prašymą bei vadovaudamasi Lobistinės veiklos įstatymu.

Lietuvoje šiuo metu yra virš šimto registruotų lobistų. R. Kardelis tapo 114-uoju. Lobistine veikla neturi teisės užsiimti VTEK neįregistruoti lobistai.

Lobistinė veikla – veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybės politikams, valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams ar kitiems asmenims, kurie pagal jiems teisės aktų nustatyta tvarka suteiktas pareigines funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant ir priimant teisės aktus, administracinius sprendimus.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pabrėžia, kad informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama. Siekiant užtikrinti atskaitomybę ir skaidrumą, lobistai privalo teikti viešas veiklos deklaracijas. Ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto ar administracinio sprendimo pradžios deklaracijoje būtina nurodyti, kas užsakė lobistinę veiklą, dėl kokio teisės akto ji buvo vykdoma ir kokiam asmeniui šiais veiksmais buvo siekiama padaryti įtaką. Lobistų deklaracijas galima rasti internete adresu www.lobistai.lt.

Lobistinės veiklos įstatymu siekiama užtikrinti lobistinės veiklos viešumą ir skaidrumą, užkirsti kelią neteisėtai lobistinei veiklai. Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka prižiūri VTEK.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti