- Nutraukti tyrimą dėl Neringos savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos A. Baškevičienės elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė nutraukti tyrimą dėl Neringos savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos Astos Baškevičienės elgesio. VTEK tyrė, ar ji nepažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) draudimų naudotis ir leisti naudotis savivaldybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai.

Tyrimas atliktas gautų dokumentų bei žiniasklaidoje publikuotos informacijos pagrindu. Esą, A.Baškevičienė pernuomojo jai Neringos savivaldybėje paramos tikslu išnuomotą savivaldybės butą.

Tiriant nustatyta, kad minėtasis savivaldybės būstas A. Baškevičienei išnuomotas prieš du dešimtmečius, vadovaujantis tuo metu galiojusiais teisės aktais. VTEK duomenimis, minėtasis būstas neturi tarnybinio buto statuso, naudojimosi juo tvarka nesusijusi su A. Baškevičienės tarnybiniu statusu, pareigomis, ar jų kaita, o buto paskirtis yra gyvenamoji ir jis negali būti laikomas skirtu atlikti tarnybinei, ar su ja susijusiai veiklai.

Taigi, VTEK vertinimu, tyrimas dėl galimo pasinaudojimo ar leidimo naudotis savivaldybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai nutrauktinas, kadangi tarnybinio statuso neturinčio būsto, suteikto A. Baškevičienei privačiam naudojimui kaip privatiems asmenims, subnuomos teisėtumo vertinimo VPIDVTĮ nereglamentuoja.

- Visagino savivaldybės tarybos narė N. Tomša pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Visagino savivaldybės tarybos narė Natalja Tomša pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tiriant nustatyta, kad valstybės politikė pernai rugsėjį savo visuomeniniu padėjėju paskyrė savo sutuoktinį. Šioje situacijoje visuomeninio padėjėjo paskyrimas yra siejamas tik su savivaldybės tarybos narės apsisprendimu, kurį N. Tomša aiškiai patvirtino savivaldybės merui įteiktu prašymu. Pastaruoju ji informavo, kad, vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu bei savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, jos sutuoktinis yra paskirtas į minėtąsias pareigas. Tokiais veiksmais N. Tomša veikė interesų konflikto situacijoje.

Deklaruojantis asmuo negali dalyvauti rengiant, svarstant, priimant ar kitaip paveikiant sprendimus, galinčius sukelti interesų konfliktą – situaciją, kai, atlikdamas tarnybines pareigas ar vykdydamas tarnybinį pavedimą, jis ar ji turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo ar jos privačiais interesais. Privatūs interesai yra suvokiami kaip deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) suinteresuotumas asmenine turtine ar neturtine nauda, deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) moralinė skola, moralinis įsipareigojimas ar kitas panašaus pobūdžio interesas deklaruojančiam asmeniui atliekant tarnybines pareigas.

Pažymėtina, kad VTEK šiuo sprendimu vertina tik N. Tomšos elgesį atitinkamoje situacijoje ir nekvestionuoja jos sutuoktinio teisės, kvalifikacijos bei gebėjimo būti savivaldybės tarybos nario visuomeniniu padėjėju.

Atsižvelgdama į tyrimo metus surinktus duomenis, VTEK siūlo Visagino savivaldybės tarybai šios savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyti, kad informacija apie tarybos nario visuomeninio padėjėjo paskyrimą ir atšaukimą  būtų viešai skelbiama savivaldybės internetinėje svetainėje.

Taip pat VTEK kreipsis į Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą bei Vidaus reikalų ministeriją su pasiūlymu tobulinti Vietos savivaldos įstatymo nuostatas. Pastarosios, suteikdamos savivaldybės tarybos nariui teisę savo įgaliojimų laikotarpiui turėti visuomeninį padėjėją, nenumato tokio asmens paskyrimo ir atšaukimo procedūros. Kadangi savivaldybės tarybos nario išreikšta valia turėti visuomeninį padėjėją sukelia šiam asmeniui teisines pasekmes, VTEK nuomone, yra ypatingai svarbu, kad teisinis reguliavimas aiškiai apibrėžtų ir tokio asmens paskyrimo bei atšaukimo tvarką, taip pat šios informacijos skelbimą savivaldybės internetinėje svetainėje.

Tyrimas atliktas suabejojus, ar savivaldybės tarybos Etikos komisija atliktame tyrime tinkamai taikė VPIDVTĮ nuostatas.

- Tirti Tauragės rajono savivaldybės mero D. Kaminsko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Tauragės rajono savivaldybės mero Dovydo Kaminsko elgesio. Bus aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė iki 2019-12-31 galiojusiame Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme (VPIDVTĮ) nustatyto draudimo vienerius metus skatinti šį teisės aktą pažeidusius asmenis.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, pernai gruodį mero potvarkiu savivaldybės politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga buvo skirtos vienkartinės piniginės išmokos, įskaitant ir tarnautoją, kuris pernai liepą VTEK sprendimu buvo pripažintas pažeidęs VPIDVTĮ reikalavimus dėl privačių interesų deklaravimo.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

- Tirti keturių Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl keturių Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių elgesio: Egidijaus Gečo, Vitalijos Jankauskaitės-Milčiuvienės, Ginto Navardausko ir Raimundo Vaitiekaus. Bus aiškinamasi, ar šie valstybės politikai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomos informacijos pagrindu. Esą, šių metų vasarį minėtieji savivaldybės tarybos nariai inicijavo savivaldybės tarybos sprendimo projektą, kuriuo siūlyta nustatyti 30 procentų žemės mokesčio lengvatą, sumažinant mokesčio dydį už žemės ūkio paskirties žemę, nors jiems Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje priklauso žemės ūkio paskirties žemės sklypai.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

- Tirti aštuonių Varėnos rajono savivaldybės tarybos narių elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl aštuonių Varėnos rajono savivaldybės tarybos narių Virginijaus Bučinsko, Kęstučio Budėno, Sauliaus Ivanausko, Rasos Kačiurinienės, Gintauto Kanaukos, Mariaus Krakausko, Giedriaus Samulevičiaus ir Audriaus Saulyno elgesio. Bus aiškinamasi, ar valstybės politikai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomos informacijos pagrindu. VTEK aiškinsis aplinkybes, kai šių metų kovą vykusiame Varėnos rajono savivaldybės tarybos posėdyje, prieš priimant sprendimą dėl savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų, savivaldybės valdomų įmonių 2019 metų veiklos ataskaitų, balsuota dėl minėtųjų savivaldybės tarybos narių pareikštų nusišalinimų nepriėmimo. Šie valstybės politikai galbūt nenusišalino ir balsavo nepriimti savo pačių pareikštus nusišalinimus.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

- Tirti Pakruojo rajono savivaldybės tarybos nario A. Jacevičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos nario Artūro Jacevičiaus elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti.

Tyrimą VTEK pradėjo įvertinusi Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos atliktą tyrimą ir suabejojusi dėl galbūt netinkamo VPIDVTĮ nuostatų taikymo. VTEK aiškinsis situaciją, kai pernai spalį savivaldybės tarybos posėdyje svarstant sprendimo projektą, susijusį su Pakruojo rajono savivaldybės mokinių vežimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimu, A. Jacevičius galbūt pasiūlė šį klausimą išbraukti iš darbotvarkės ir už tai balsavo, taip pat galbūt balsavo ir už patį projektą. Esą, A. Jacevičius dirba vienoje iš sutartį su švietimo įstaigomis sudariusių vežėjų – keleivinio transporto paslaugas teikiančioje AB „Pakruojo transportas“.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti