- Panevėžio miesto savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos pirmininko E. Zilinsko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Panevėžio miesto savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (NKPVT) pirmininko Evaldo Zilinsko elgesį. Aiškintasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas pernai gauto pranešimo pagrindu. Esą, E. Zilinskas 2018 m. lapkritį bei 2019 m. birželį ir rugsėjį nenusišalino, kai NKPVT posėdžiuose svarstytas klausimas dėl kino teatro „Garsas“ pripažinimo saugotinu kultūros paveldo objektu bei jo įrašymo į kultūros vertybių registrą. Teigta, kad E. Zilinskas šiuo atveju galėjo būti neobjektyvus, nes galbūt yra kino teatro „Garsas“ rekonstravimo projekto inžinierius.

VTEK taip pat tyrė aplinkybes, kai, tapęs NKPVT nariu, E. Zilinskas per įstatyme nustatytus terminus nepateikė privačių interesų deklaracijos.

- Elektrėnų seniūno A. Šalkausko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Elektrėnų seniūno Antano Šalkausko elgesį. Aiškintasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) draudimo naudotis ir leisti naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai.

Tyrimas pradėtas pernai, nepritarus Elektrėnų savivaldybės administracijoje atlikto tyrimo išvadoms. VTEK tyrė aplinkybes, kai A. Šalkauskas tarnybinį automobilį galbūt naudojo ne tarnybos reikmėms. Esą, jis vykdavo juo iš namų į darbą ir atgal.

- Pakruojo rajono savivaldybės tarybos nario J. Macijausko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Pakruojo rajono savivaldybės tarybos nario Justino Macijausko elgesį. Aiškintasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Taip pat VTEK tyrė, ar J. Macijauskas nenusižengė šio teisės akto draudimui atstovauti.

VPIDVTĮ nurodyta, kad valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo negali atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose, išskyrus atvejus, kai jis veikia kaip atstovas pagal įstatymą. Šio apribojimo išimtis konkrečiu atveju gali nustatyti atitinkamos institucijos vadovas ar jo įgaliotas atstovas. Sprendimas apie išimties taikymą turi būti viešai paskelbtas.

Tyrimas pradėtas pernai, nepritarus Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimui. VTEK vertino aplinkybes, kai J. Macijauskas galbūt nenusišalino savivaldybės taryboje ir balsavo už tai, kad iš darbotvarkės būtų išbrauktas sprendimo projektas, kuris buvo parengtas jo, kaip AB „Meresta“ generalinio direktoriaus, prašymu. Taip pat tyrimo metu nagrinėtos aplinkybės, kai J. Macijauskas galbūt nesilaikė draudimo savivaldybėje atstovauti minėtosios bendrovės interesams.

- Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio;

- Nagrinės kitose institucijose atliktų tarnybinių patikrinimų išvadas;

- Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus;

- Svarstys kitus veiklos klausimus.

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 3 val. Vieta – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Vilniaus g. 27, Vilnius)

VTEK informacija

Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti