- Trys Trakų rajono savivaldybės tarybos nariai pateko į interesų konfliktą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad trys Trakų rajono savivaldybės tarybos nariai – Jurgita Čirienė, Marius Šokaitis ir Darius Mechovskis – nesilaikė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo įpareigojimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimą VTEK pradėjo pernai, nepritarusi Trakų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimui. Tirdama VTEK nustatė, kad 2018 m. vasario mėnesį valstybės politikai nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje svarstant klausimą dėl Trakų rajono švietimo įstaigų – įskaitant Lentvario M. Šimelionio gimnazijos – direktorių pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų ir jų didinimo procentais nustatymo. Šioje mokymo įstaigoje tuo metu dirbo M. Šokaitis ir D. Mechovskis bei J. Čirienės motina.

Siekdami išvengti bet kokių abejonių, būdami apdairūs ir rūpestingi, valstybės politikai privalėjo  nusišalinti nuo sprendimo, tiesiogiai susijusio su kitos jų arba jų artimų asmenų darbovietės vadovu.

-  Pasvalio ligoninės direktorius R. Rastauskas neišvengė interesų konflikto, tyrimas dėl privačių interesų deklaravimo nutrauktas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad VšĮ „Pasvalio ligoninė“ direktorius Rolandas Rastauskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktą, 11 straipsnio 1 ir 2 dalis).

Nustatyta, kad 2018 m. gruodį jis pasirašė įsakymą dėl darbuotojų darbo apmokėjimo, kuris buvo susijęs ir su jo paties šioje ligoninėje einamomis papildomomis – gydytojo – pareigomis. Šiuo įsakymu nustatytas ligoninės darbuotojų pagrindinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydis. Šioje situacijoje jis privalėjo nusišalinti Pasvalio rajono savivaldybės merui, kuris ligoninės vadovą skiria į pareigas, tačiau R. Rastauskas to nepadarė. Tai, kad šiuo įsakymu nustatytas vienodas pagrindinio atlyginimo pastoviosios dalies koeficientas visiems atitinkamas pareigas ėjusiems ligoninės darbuotojams, nepaneigia fakto, kad koeficientą R. Rastauskas nustatė ir sau pačiam.

Taip pat VTEK nusprendė nutraukti tyrimą dėl privačių interesų deklaravimo. Aiškintasi, ar R.Rastauskas nepažeidė iki 2019-12-31 galiojusio VPIDVTĮ reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Gautame pranešime buvo nurodyta, esą R. Rastauskas 2018 m. buvo perrinktas Pasvalio ligoninės direktoriumi, tačiau per įstatyme nustatytus terminus nepateikė privačių interesų deklaracijos. Taip pat aiškintasi, kai jis galbūt nedeklaravo narystės Pasvalio „Rotary“ klube ir galbūt pavėluotai deklaravo ryšį su UAB „Pasvalio vandenys“.

Priimdama sprendimą nutraukti tyrimą, VTEK atsižvelgė į tai, kad šiemet įsigaliojo naujos redakcijos Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas. Privačių interesų deklaravimo kontekste deklaruojančio asmens padėtis jame sušvelninama: jeigu iki pranešimo VTEK gavimo dienos arba VTEK raginime nustatyto termino skundžiamas asmuo pateikė privačių interesų deklaraciją arba ją patikslino pranešime apie galimą pažeidimą nurodytais duomenimis ir iš pranešime pateiktos ar VTEK papildomai surinktos informacijos VTEK nenustatė pagrindo pradėti tyrimą dėl galimo interesų konflikto, deklaruojančiajam asmeniui netaikomos teisinio poveikio priemonės. Teisės aktų galia yra nukreipta į ateitį ir praeičiai jie negalioja, nebent teisės aktu būtų sušvelninama teisinių santykių subjekto padėtis ir kartu nebūtų pakenkiama kitiems teisinių santykių subjektams. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) pripažįsta tokio principo taikymo administracinėse bylose būtinybę: teisės galiojimo laike klausimas sprendžiamas atsižvelgiant, kad palankesnis įstatymas į praeitį galioja. Šis principas pripažįstamas ir Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje.

- Tyrimai dėl Kauno kino centro „Romuva“ direktorės ir darbuotojo elgesio nutraukti

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė nutraukti tyrimus dėl Kauno kino centro „Romuva“ direktorės Monikos Inčerytės ir viešųjų pirkimų komisijos nario Eimanto Kazlausko elgesio.

Tyrimas pradėtas pernai. VTEK aiškinosi, ar jie laiku ir tinkamai deklaravo privačius interesus pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą. Ši pareiga jiems kilo dėl einamų pareigų.

Priimdama sprendimą nutraukti tyrimą, VTEK atsižvelgė į tai, kad šiemet įsigaliojo naujos redakcijos Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas. Privačių interesų deklaravimo kontekste deklaruojančio asmens padėtis jame sušvelninama: jeigu iki pranešimo VTEK gavimo dienos arba VTEK raginime nustatyto termino skundžiamas asmuo pateikė privačių interesų deklaraciją arba ją patikslino pranešime apie galimą pažeidimą nurodytais duomenimis ir iš pranešime pateiktos ar VTEK papildomai surinktos informacijos VTEK nenustatė pagrindo pradėti tyrimą dėl galimo interesų konflikto, deklaruojančiajam asmeniui netaikomos teisinio poveikio priemonės. Teisės aktų galia yra nukreipta į ateitį ir praeičiai jie negalioja, nebent teisės aktu būtų sušvelninama teisinių santykių subjekto padėtis ir kartu nebūtų pakenkiama kitiems teisinių santykių subjektams. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) pripažįsta tokio principo taikymo administracinėse bylose būtinybę: teisės galiojimo laike klausimas sprendžiamas atsižvelgiant, kad palankesnis įstatymas į praeitį galioja. Šis principas pripažįstamas ir Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje.

- Tirti buvusios Šakių miesto VVG pirmininkės A. Bakaitės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Šakių miesto vietos veiklos grupės pirmininkės pareigas ėjusios Aistės Bakaitės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, pernai sausį A. Bakaitė nenusišalino ir pirmininkavo Šakių miesto VVG valdybos posėdžiui svarstant klausimą, susijusį su jos pačios įdarbinimu projekto vadovės ir vyr. projektų koordinatorės pareigose strategijos lėšomis.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.


VTEK informacija

Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti