- Dviejų Trakų rajono savivaldybės tarybos narių elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Trakų rajono savivaldybės tarybos narių - Andriaus Šatevičiaus ir Alinos Kovalevskajos – elgesį jiems galbūt nesilaikant Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų.

Tyrimai atlikti gauto pranešimo pagrindu. Esą, A. Šatevičius galbūt nenusišalino ir sprendė klausimą dėl savo kitos darbovietės – Trakų rajono savivaldybės pedagoginės psichologijos tarnybos – kai rugpjūtį viename iš savivaldybės tarybos komitetų bei savivaldybės tarybos posėdyje buvo svarstomas klausimas dėl Trakų rajono švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų ir kitų darbuotojų etatų skaičiaus bei pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų patvirtinimo.

Pranešime taip pat teigta, kad A. Kovalevskaja nenusišalino, kai savivaldybės taryba posėdyje sprendė klausimą dėl pritarimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos ribų keitimo planui. Politikė eina pareigas ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje, taigi taip pat galbūt sprendė klausimą dėl kitos savo darbovietės.

- Buvusios Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorės V. Rekešienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins buvusios Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorės Vidos Rekešienės elgesį. Aiškintasi, ar buvusi politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoja nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas atliktas Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktos informacijos pagrindu. VTEK aiškinosi aplinkybes, kai V. Rekešienė galbūt nesilaikė reikalavimo deklaruoti dalyvavimą viešųjų pirkimų procedūrose.

Pareiga deklaruoti privačius interesus nuo pernai metų taikoma ir viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus bei viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams. Privačių interesų deklaracijas viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys asmenys turi pateikti elektroninėmis priemonėmis ne vėliau, nei iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios. Šių asmenų privačių interesų deklaracijų duomenys pagal įstatymą yra vieši ir skelbiami VTEK interneto svetainėje.

- Buvusios Lazdijų rajono savivaldybės merės padėjėjos E. Stasiškienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins buvusios Lazdijų rajono savivaldybės merės padėjėjos Eglės Stasiškienės elgesį. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačių interesus.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, E. Stasiškienė nebuvo pateikusi privačių interesų deklaracijos.

- Buvusio Lietuvos transporto saugos administracijos Jūrų departamento direktoriaus S.Šiaučiūno elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins buvusio Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) Jūrų departamento direktoriaus Sauliaus Šiaučiūno elgesį. Aiškintasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo apribojimų atstovauti.

Šis teisės aktas nustato, kad pareigas valstybinėje tarnyboje nustojęs eiti asmuo vienerius metus negali atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims toje institucijoje, kurioje jis paskutinius metus dirbo.

Tyrimas atliktas LTSA pranešimo pagrindu. Esą, nepraėjus metams po to, kai nustojo eiti pareigas LTSA, S. Šiaučiūnas šioje biudžetinėje įstaigoje atstovavo UAB „Jūrininkų treniruočių centras“, teikdamas raštiškas užklausas.

- Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus E. Jonylos ir jo pavaduotojos I.Juknevičienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Edmundo Jonylos ir jo pavaduotojos Irmos Juknevičienės elgesį.

Aiškintasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimai atlikti gauto pranešimo pagrindu. VTEK tyrė aplinkybes, kai šie asmenys galbūt laiku nepateikė privačių interesų deklaracijų pradėję eiti minėtąsias pareigas savivaldybės administracijoje.

- Trijų Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narių elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins trijų Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narių elgesį. Aiškintasi, ar Vladas Linkevičius, Antanas Kairys bei Rimas Želvys nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas atliktas gautos informacijos pagrindu. VTEK tyrė aplinkybes, kai minėtieji valstybės politikai galbūt nustatytais terminais nepateikė privačių interesų deklaracijų, kai pradėjo eiti minėtąsias pareigas.

- Kauno klinikų darbuotojos elgesį dėl privačių interesų deklaravimo

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Viešųjų pirkimų tarnybos viešųjų pirkimų specialistės Deimantės Valavičiūtės elgesį.

Aiškintasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus dalyvaujant viešųjų pirkimų procedūrose.

- Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio;

- Nagrinės kitų institucijų atliktus tarnybinių patikrinimų įvertinimus;

- Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus;

- Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 4,5 val. (pertrauka – 12:00-12:45). Vieta – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Vilniaus g. 27, Vilnius).

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti