- Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus P. Poderskio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Povilo Poderskio elgesį. Aiškintasi, ar jis laiku pateikė privačių interesų deklaracijas, kai šį pavasarį buvo paskirtas į savivaldybėje einamas pareigas.

VTEK tyrė, ar nebuvo pažeistos atitinkamos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) nuostatos.

VPIDVTĮ įpareigoja valstybinėje tarnyboje dirbančius asmenis deklaruoti privačius interesus per 30 kalendorinių dienų nuo jų išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos.

- Dviejų Kauno klinikų darbuotojų elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų darbuotojų elgesį: Aprūpinimo ir socialinių paslaugų tarnybos vyresniosios pirkimų vadybininkės ir viešųjų pirkimų komisijos narės Ignetos Kavaliauskaitės bei Viešųjų pirkimų tarnybos viešųjų pirkimų specialistės ir viešųjų pirkimų komisijos narės Linos Laurinaitienės.

Aiškintasi, ar jos nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus viešųjų pirkimų procedūrose.

- Keturių Ukmergės rajono savivaldybės tarybos narių elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins keturių Ukmergės rajono savivaldybės tarybos narių elgesį: Audronės Augustėnienės, Angelės Jokubynienės, Danutės Užkurėlytės ir Daliaus Varno.

Aiškinamasi, ar šie politikai nepraleido Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme nustatyto termino privačių interesų deklaracijoms pateikti, kai pradėjo eiti savivaldybės tarybos narių pareigas.

- Jotainių socialinės globos namų direktoriaus Kęstučio Mikalausko ir penkių darbuotojų elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Jotainių socialinės globos namų direktoriaus Kęstučio Mikalausko ir penkių darbuotojų elgesį – Violetos Lumbienės, Janinos Grigaliūnienės, Vaidos Tankevičienės, Marijos Gumbelevičienės ir Stanislovo Butkevičiaus.

Aiškintasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus viešųjų pirkimų procedūrose.

Pareiga deklaruoti privačius interesus nuo pernai metų taikoma ir viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus bei viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams. Privačių interesų deklaracijas viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys asmenys turi pateikti elektroninėmis priemonėmis ne vėliau, nei iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios. Šių asmenų privačių interesų deklaracijų duomenys pagal įstatymą yra vieši ir skelbiami VTEK interneto svetainėje.

- Keturių Prienų rajono savivaldybės tarybos narių elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins keturių Prienų rajono savivaldybės tarybos narių elgesį. Aiškintasi, ar Vytas Bujanauskas, Algirdas Kederis, Dovilė Ručytė ir Algimantas Šidlauskas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos atlikto tyrimo išvadai. Tirtos aplinkybės, kai minėtieji valstybės politikai galbūt laiku nedeklaravo privačių interesų tapę savivaldybės tarybos nariais.

- Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio;

- Nagrinės kitų institucijų atliktus tarnybinių patikrinimų įvertinimus;

- Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus;

- Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 5 val. (pertrauka – 12:00-12:45). Vieta – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Vilniaus g. 27, Vilnius).

VTEK informacija

Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti