- Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos darbuotojai V. V. Kapčius ir S. Pakalkienė laiku ir tinkamai nedeklaravo dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos Ūkio skyriaus vadovas Valdas Vytautas Kapčius ir teisininkė Solveiga Pakalkienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus dalyvaujant viešųjų pirkimų procedūrose (Įstatymo 4 straipsnio 1 dalis ir 5 straipsnio 4 dalis).

Tyrimo duomenys rodo, kad minėtieji asmenys nesilaikė reikalavimo iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios nurodyti duomenis, jog dalyvauja viešojo pirkimo komisijos veikloje.

- Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narys O. Dirsė laiku nepateikęs privačių interesų deklaracijos pažeidė Įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narys Osvaldas Dirsė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus, kai tapo šios savivaldybės tarybos nariu (5 straipsnio 1 dalis).

Tyrimo metu nustatyta, kad O. Dirsė 2019 m. balandžio 25 d. vykusio Savivaldybės tarybos posėdžio metu prisiekė Vietos savivaldos įstatyme nustatyta tvarka ir įgijo valstybės politiko – tarybos nario – įgaliojimus. Taigi, O. Dirsė per 30 kalendorinių dienų nuo įgytų tarybos nario įgaliojimų, privalėjo pateikti privačių interesų deklaraciją, tačiau per VPIDVTĮ nustatytą terminą to nepadarė.

- Respublikinės Kauno ligoninės darbuotoja J. Vitkienė pažeidė Įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Respublikinės Kauno ligoninės Radiologijos skyriaus vedėja Jolanta Vitkienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) 6 straipsnio 1 dalies 1, 4 ir 6 punktų bei 7 straipsnio 1 dalies nuostatas.

Tyrimo metu nustatyta, kad J. Vitkienė VPIDVTĮ nustatyta tvarka ir terminais privačių interesų deklaracijoje nenurodė duomenų apie savo sutuoktinio ryšius su juridiniais asmenimis ir jo sudarytus deklaruotinus sandorius.

- Klaipėdos miesto savivaldybės meras V. Grubliauskas Įstatymo nuostatų nepažeidė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Klaipėdos miesto savivaldybės meras Vytautas Grubliauskas, privačių interesų deklaracijoje nenurodęs duomenų apie savo narystę asociacijoje „Klaipėdos džiazo festivalis“ (Asociacija), Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų nepažeidė.

Pagal Asociacijos įstatus, Asociacijos nariai gali bet kada išstoti iš Asociacijos, raštiškai informavę valdybą. Tyrimo metu nustatyta, kad V. Grubliauskas pateikė prašymą dėl išstojimo iš Asociacijos dar 2008 m. gruodžio 31 d.

– Trakų rajono savivaldybės tarybos narė T. Solovjova Įstatymo nuostatų nepažeidė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Trakų rajono savivaldybės tarybos (Taryba) narė Teresa Solovjova, dalyvaudama ir nenusišalindama Tarybos Biudžeto ir finansų komiteto (Komitetas) 2019 m. birželio 25 d. posėdyje svarstant klausimą dėl darbo sutarties nutraukimo su Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos direktoriumi, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų nepažeidė.

Tyrimo metu nustatyta, kad 2019 m. birželio 25 d. vykusio Komiteto posėdžio metu buvo svarstytas klausimas dėl darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu su Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos direktoriumi ir asmens, laikinai atliksiančio šias pareigas, paskyrimo. Komiteto metu svarstytame sprendimo projekte T. Solovjovos dukra nebuvo nurodyta, Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos direktoriaus pareigų vykdymą buvo siūloma pavesti kitam asmeniui. Todėl T. Solovjova neturėjo pareigos nusišalinti nuo klausimo svarstymo Komitete procedūrų.

2019 m. birželio 27 d. vykusio Tarybos posėdžio metu buvo pristatytas pakoreguotas projektas, pagal kurį siūloma pavesti laikinai vykdyti direktoriaus funkcijas T. Solovjovos dukrai, tačiau T. Solovjova nuo šio klausimo svarstymo ir sprendimo priėmimo procedūrų nusišalino.

– Praplėsti tyrimą dėl buvusio Lietuvos transporto saugos administracijos Jūrų departamento direktoriaus S. Šiaučiūno

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė praplėsti tyrimo dalyką dėl buvusio Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) Jūrų departamento direktoriaus Sauliaus Šiaučiūno, įvertinant dar du papildomus jo susirašinėjimus su LTSA.

Tyrimas pradėtas 2019-07-10. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo apribojimų atstovauti. Teisės aktas nustato, kad pareigas valstybinėje tarnyboje nustojęs eiti asmuo vienerius metus negali atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims toje institucijoje, kurioje jis paskutinius metus dirbo. Tyrimas pradėtas LTSA pranešimo pagrindu.

Pranešime nurodyta, kad, dirbdamas LTSA, S. Šiaučiūnas vykdė ūkio subjektų veiklos valstybinės priežiūros organizavimą bei kontrolę. Esą, nepraėjus metams po to, kai nustojo eiti pareigas LTSA, S. Šiaučiūnas šioje biudžetinėje įstaigoje atstovavo UAB „Jūrininkų treniruočių centras“, teikdamas raštiškas užklausas.

Pradėti tyrimus dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos narių J. Čirienės, M. Šokaičio ir D. Mechovskio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė pradėti tyrimą dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos narių Jurgitos Čirienės, Mariaus Šokaičio ir Dariaus Mechovskio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms, įpareigojančioms vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Trakų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimui. Tiriama situacija, kai J. Čirienė, M. Šokaitis ir D. Mechovkis 2018 m. vasario mėnesį galbūt nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje svarstant klausimą dėl Trakų rajono švietimo įstaigų – įskaitant Lentvario M. Šimelionio gimnazijos – direktorių pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų ir jų didinimo procentais nustatymo. Esą, tuo metu šioje mokymo įstaigoje dirbo M.Šokaitis ir D. Mechovkis bei J. Čirienės sutuoktinis ir motina.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti