(2019-10-30 papildyta pirmais 8 sprendimais)

- Buvęs FNTT darbuotojas S. Šileikis nesilaikė draudimo atstovauti

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvęs Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Pinigų plovimo prevencijos valdybos viršininkas Sigitas Šileikis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) apribojimus, taikomus pasibaigus valstybinei tarnybai (20 straipsnio 1 dalis).

Šis teisės aktas draudžia valstybinėje tarnyboje pareigas nustojusiems eiti asmenims vienerius metus atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims toje institucijoje, kurioje paskutinius metus dirbo.

Tirdama VTEK nustatė, kad, nepraėjus vienerių metų laikotarpiui po to, kai 2018 m. kovą nustojo eiti pareigas FNTT, S. Šileikis savo buvusioje darbovietėje atstovavo akcinės bedrovės „Swedbank“ interesams. Eidamas pareigas šioje bendrovėje, jis buvo paskirtas atsakingu už ryšių su FNTT palaikymą. Vykdydamas šias funkcijas, 2018 m. gruodį S. Šileikis AB „Swedbank“ vardu pasirašė FNTT adresuotą raštą.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pasisakęs, kad, jei nesilaikoma vadinamojo „atvėsimo“ laikotarpio, visuomenei gali kilti pagrįstų abejonių, jog buvęs valstybės tarnautojas tarnybos metu gautą viešai neskelbiamą informaciją ar užmegztus ryšius gali panaudoti jį įdarbinusios įmonės naudai ir jos interesais, kurie gali nesutapti su viešaisiais interesais.

Kai apribojimų taikymas gali pakenkti visuomenės ar valstybės interesams, VPIDVTĮ išvardytų apribojimų taikymo išimtis konkrečiais atvejais nustato VTEK. S. Šileikiui išimtys nebuvo nustatytos, taigi, kaip valstybinėje tarnyboje dirbęs asmuo, jis privalėjo paisyti draudimo atstovauti.

Tyrimas atliktas gautos informacijos pagrindu.

 

- Nutraukti tyrimą dėl Lietuvos vaistinių asociacijos valdybos pirmininkės K. Nemaniūtės-Gagės elgesio

Nesant pakankamai duomenų teisiniam veikos įvertinimui, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nutraukė tyrimą dėl Lietuvos vaistinių asociacijos valdybos pirmininkės Kristinos Nemaniūtės-Gagės elgesio atitikties Lobistinės veiklos įstatymo nuostatoms. VTEK tyrė, ar ji nevykdė neteisėtos lobistinės veiklos.

Nenustatyta, kad, atstovaudama asociaciją, K. Nemaniūtė-Gagė savo iniciatyva būtų pateikusi konkretų pasiūlymą Sveikatos apsaugos ministerijai keisti sveikatos apsaugos ministro įsakymą, susijusį su kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymu.

Lobistinė veikla – veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybės politikams, valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams ar kitiems asmenims, kurie pagal jiems teisės aktų nustatyta tvarka suteiktas pareigines funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant ir priimant teisės aktus, administracinius sprendimus. Lobistine veikla neturi teisės užsiimti VTEK neįregistruoti lobistai. Šiuo metu šalyje registruoti 103 lobistai.

Lobistinės veiklos įstatymu siekiama užtikrinti lobistinės veiklos viešumą ir skaidrumą, užkirsti kelią neteisėtai lobistinei veiklai. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pabrėžia, kad informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama. Registruoti lobistai savo vykdomą lobistinę veiklą privalo deklaruoti visuomenei. Deklaracijas galima rasti internete adresu www.lobistai.lt.

Lobistinę veiklą Lietuvoje prižiūri VTEK.

 

- Lobistu įregistruoti Nacionalinės elektros technikos verslo asociacijos direktorių G. Abartį

Nacionalinės elektros technikos verslo asociacijos direktorius Gediminas Abartis įrašytas į šalyje registruotų lobistų sąrašą. Tokį sprendimą priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), išnagrinėjusi asociacijos prašymą ir vadovaudamasi Lobistinės veiklos įstatymu.

Šiuo metu šalyje įregistruoti 103 lobistai. Lobistine veikla neturi teisės užsiimti VTEK neįregistruoti lobistai. Lobistinė veikla – veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybės politikams, valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams ar kitiems asmenims, kurie pagal jiems teisės aktų nustatyta tvarka suteiktas pareigines funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant ir priimant teisės aktus, administracinius sprendimus.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pabrėžia, kad informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama. Siekiant užtikrinti atskaitomybę ir skaidrumą, lobistai privalo teikti viešas veiklos deklaracijas. Ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto ar administracinio sprendimo pradžios deklaracijoje būtina nurodyti, kas užsakė lobistinę veiklą, dėl kokio teisės akto ji buvo vykdoma ir kokiam asmeniui šiais veiksmais buvo siekiama padaryti įtaką. Lobistų deklaracijas galima rasti internete adresu www.lobistai.lt.

Lobistinės veiklos įstatymu siekiama užtikrinti lobistinės veiklos viešumą ir skaidrumą, užkirsti kelią neteisėtai lobistinei veiklai. Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka kontroliuoja VTEK.

 

- Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius V. Majauskas pateko į interesų konfliktą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius Valdas Majauskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Nustatyta, kad V. Majauskas, vykdydamas 2018 m. liepą sudarytą sutartį, vizavo sugyventinės artimo asmens išrašytas PVM sąskaitas faktūras. VTEK neturi duomenų, kad šioje situacijoje jis būtų nusišalinęs.

VTEK vertinimu, V. Majauskas sprendė klausimus, susijusius su artimo asmens privačiais interesais ir tokiu būdu sukėlė abejonių dėl jo veiklos nešališkumo. Pažymėtina, kad valstybės tarnautojas, priimdamas sprendimus ar atlikdamas veiksmus, privalo vengti net šališkumo regimybės ir įgyvendinti įstatyme numatytą nusišalinimo procedūrą.

Tyrimas atliktas Specialiųjų tyrimų tarnybos persiųsto pranešimo pagrindu.

 

- Trys Žalgirio klinikos darbuotojai laiku nedeklaravo privačių interesų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, jog trys VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos darbuotojai nesilaikė reikalavimo laiku deklaruoti privačius interesus. Tokiais veiksmais Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus pažeidė Konsultacinės poliklinikos vedėja Aušra Šaikuvienė, vyriausioji buhalterė Olga Kravec bei inžinierius medicininės aparatūros priežiūrai Darius Matusevičius.

Nuo pernai sausio šis teisės aktas įpareigoja viešojo pirkimo komisijos narius, perkančiosios organizacijos vadovo supaprastintus pirkimus atlikti paskirtus asmenis bei viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančius ekspertus šias pareigas nurodyti privačių interesų deklaracijoje. Tą reikia padaryti ne vėliau kaip iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios.

Tiriant nustatyta, kad A. Šaikuvienė, O. Kravec ir D. Matusevičius šio reikalavimo nesilaikė, nors buvo paskirti eiti pareigas Žalgirio klinikos vykdomose viešųjų pirkimų procedūrose.

 

- UAB „Lazdijų vanduo“ direktorius E. Zaburas laiku nedeklaravo privačių interesų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Lazdijų rajono savivaldybės didžiąja dalimi valdomos UAB „Lazdijų vanduo“ direktorius Eimantas Zaburas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus laiku pateikti privačių interesų deklaraciją (5 straipsnio 1 dalis).

Tyrimo duomenys rodo, kad bendrovės direktoriaus pareigas E. Zaburas pradėjo 2019 m. rugpjūčio 12 d., taigi per 30 kalendorinių dienų turėjo pateikti privačių interesų deklaraciją, tačiau to nepadarė. Privačius interesus jis deklaravo pavėlavęs – rugsėjo 24 d.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu.

 

- UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ valdybos narys V. Karabinas laiku nedeklaravo privačių interesų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Raseinių rajono savivaldybės kontroliuojamos UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ valdybos narys Valdas Karabinas nesilaikė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų laiku pateikti privačių interesų deklaraciją (4 straipsnio 1 dalis).

Nustatyta, kad į UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ valdybą V. Krabinas paskirtas 2018 m. birželį, taigi privačių interesų deklaraciją turėjo pateikti per 30 kalendorinių dienų, tačiau to jis nepadarė iki šiol.

Atsižvelgdama į tai, VTEK įpareigojo V. Karabiną nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per septynias kalendorines dienas pateikti privačių interesų deklaraciją.

Taip pat VTEK konstatavo, kad V. Karabinas nenusižengė VPIDVTĮ reikalavimams vengti interesų konflikto o jam kilus – nusišalinti. Tirtos aplinkybės, kai V. Karabino vadovaujama privati bendrovė esą laimėjo UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ vykdytą viešąjį pirkimą dėl gatvės remonto darbų atlikimo, o V. Karabinas sudarė sutartį tarp šių bendrovių. Tyrimo metu nenustatyta, kad jis būtų dalyvavęs rengiant, svarstant ar priimant jam, kaip UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ valdybos nariui, interesų konfliktą keliančius sprendimus. Atitinkamuose pirkimuose UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ valdyba nedalyvavo ir nepriėmė jokio sprendimo.

 

- Eidama Inturkės bendruomenės centro pirmininkės pareigas V. Bacenskaitė nedekaravo privačių interesų ir pateko į interesų konfliktą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Inturkės bendruomenės centro buvusi pirmininkė V. Bacenskaitė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys, 4 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnio 1 dalis).

Nustatyta, kad, vadovaudama Inturkės bendruomenės centrui, V. Bacenskaitė pasirašė trumpalaikės nuomos sutartį su savo vadovaujama VšĮ „Bendrystės centras“. VTEK neturi duomenų, kad šioje situacijoje ji būtų nusišalinusi.
VTEK pabrėžia, kad nusišalinimas yra kiekvieno valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens asmeninė pareiga, kuri, kilus interesų konflikto situacijai, turi būti išreikšta aktyviais ir aiškiais veiksmais.

Taip pat nustatyta, kad, eidama Inturkės bendruomenės centro pirmininkės pareigas, V. Bacenskaitė nebuvo pateikusi privačių interesų deklaracijos.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu.

 

- Seimo narys A. Palionis laiku ir tinkamai nedeklaravo privačių interesų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Seimo narys Andrius Palionis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas dėl privačių interesų deklaravimo (6 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 6 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 straipsnio 1 dalis).

Tyrimo duomenys rodo, kad valstybės politikas neužtikrino, jog nuo šių metų balandžio 25 d. iki rugpjūčio 8 d. jo privačių interesų deklaracijoje būtų pateikti aktualūs duomenys, kad jis yra Birštono medžiotojų klubo „Lokupis“ narys. Šio klubo teisinė forma yra asociacija.

Taip pat nustatyta, kad jis laiku nedeklaravo fakto, jog pradėjo eiti žemės ūkio ministro pareigas. Tai jis turėjo padaryti per 30 kalendorinių dienų nuo pareigų pradžios. A. Palionis kaip ministras prisiekė rugpjūtį, o privačių interesų deklaraciją patikslino spalio pradžioje.

Tyrimą VTEK atliko gautos informacijos pagrindu.

 

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti