- Buvusio Telšių rajono savivaldybės tarybos nario I. Motiejūno elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins buvusio Telšių rajono savivaldybės tarybos nario, kuris šiuo metu eina savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, Imanto Motiejūno elgesį. VTEK tyrė, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų gegužę I. Motiejūnas dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje ir balsavo dėl savo paties paskyrimo į savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas.

- Trijų VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės darbuotojų elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins trijų VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės darbuotojų elgesį: direktoriaus pavaduotojo medicinai Algirdo Liutkaus, vyriausiosios slaugytojos Aidos Smagurienės bei Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyresniosios specialistės Birutės Navickienės.

VTEK tyrė, ar šie asmenys nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas atliktas nepritarus VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės atlikto tyrimo išvadai. VTEK aiškinosi aplinkybes, kai minėtieji sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojai galbūt laiku nedeklaravo dalyvavimo viešųjų pirkimų procedūrose.

Pareiga deklaruoti privačius interesus nuo pernai metų taikoma ir viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus bei viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams. Šių asmenų privačių interesų deklaracijų duomenys pagal įstatymą yra vieši ir skelbiami VTEK interneto svetainėje. Privačių interesų deklaracijas viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys asmenys turi pateikti elektroninėmis priemonėmis ne vėliau, nei iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios.

- Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktorės pavaduotojos L. Vasiliauskienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktorės pavaduotojos Linos Vasiliauskienės elgesį. VTEK tyrė, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, L. Vasiliauskienė laiku nepateikė privačių interesų deklaracijos, kai pradėjo eiti gimnazijos direktoriaus pavaduotojos pareigas.

- Seimo nario A. Kirkučio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Seimo nario Algimanto Kirkučio elgesį. VTEK aiškinosi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas atliktas gautos informacijos pagrindu. Esą A. Kirkutis nedeklaravo narystės Europos gyvensenos medicinos organizacijoje bei Gyvenimo būdo medicinos asociacijoje.

- Rokiškio rajono savivaldybės tarybos nario S. Mekšėno elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Rokiškio rajono savivaldybės tarybos nario Stasio Mekšėno elgesį. VTEK tyrė, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesų valstybės ar savivaldybių institucijose bei reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Buvo pranešta, kad politikas atstovavo Rokiškio miesto bendruomenei „Velykalnis“, pristatydamas asociacijos parengtą projektą „100-mečio kartos“. Taip pat, esą, šiam projektui finansuoti skirtas savivaldybės biudžeto lėšas S. Mekšėnas galbūt panaudojo prekėms įsigyti iš UAB „Rokdeitoma“, kurią valdo politikui artimas asmuo.

Be to, VTEK tyrė, ar politikas nepažeidė VPIDVTĮ nuostatų dėl privačių interesų deklaravimo, kai galbūt nedeklaravo narystės ir pareigų asociacijoje „Senas grafas“ ir Rokiškio miesto vietos veiklos grupėje.

- Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio;

- Nagrinės kitų institucijų atliktus tarnybinių patikrinimų įvertinimus;

- Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus;

- Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 10 val. Numatoma trukmė – apie 4 val. (pertrauka – 12:00-12:45). Vieta – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Vilniaus g. 27, Vilnius).

VTEK informacija

Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti