- Šeduvos globos namų direktorės A. Brazienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Šeduvos globos namų direktorės Andželos Brazienės elgesį. Tirta, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti bei naudotis ir leisti naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai. Taip pat vertinta, ar A. Brazienė nenusižengė minėtojo teisės akto reikalavimams vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas nepritarus Radviliškio rajono savivaldybės administracijos atlikto tyrimo išvadai. VTEK tyrė informaciją, esą A. Brazienė tarnybiniu automobiliu galbūt vyksta iš namų į darbą ir atgal. Taip pat vertintos aplinkybės, kai Šeduvos globos namų direktorė išleido įsakymą dėl tarnybinio automobilio saugojimo vietos, kuriuo galbūt sudarė galimybes įstaigai priklausančiu tarnybiniu automobiliu naudotis ne tik tarnybos tikslais.

- Lietuvos automobilių kelių direkcijos vadovo V. Andrejevo elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus Vitalijaus Andrejevo elgesį. Tirta, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas atliktas Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktos informacijos pagrindu. VTEK aiškinosi aplinkybes, kai V. Andrejevas galbūt nustatytais terminais ir tvarka nedeklaravo duomenų apie savo, kaip eksperto, dalyvavimą vykdant viešojo pirkimo procedūras.

- Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio;

- Nagrinės kitų institucijų atliktus tarnybinių patikrinimų įvertinimus;

- Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus;

- Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 3,5 val. Vieta – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Vilniaus g. 27, Vilnius).

VTEK informacija

Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti