- Du asmenys pažeidė Lobistinės veiklos įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad UAB „Termosnaigė“ ir Ko gamybos direktorius Gintaras Palubinskas bei UAB „Termoskydas“ direktorius Edgaras Vaškevičius pažeidė Lobistinės veiklos įstatymo nuostatas.

Tyrimo duomenys rodo, kad šių metų sausį šie asmenys kreipėsi į laikinai aplinkos ministro pareigas einantį energetikos ministrą, prašydami pakeisti du aplinkos ministro įsakymus. Pastarieji buvo susiję su kvietimo teikti paraiškas atnaujinti daugiabučius namus investicijų planu ir daugiabučio namo atnaujinimo investicijų plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimu.

VTEK vertinimu, G. Palubinsko ir E. Vaškevičius vykdytas atstovavimas bendrovių interesams, siekiant daryti įtaką dėl teisės aktų pakeitimų, atitinka lobistinės veiklos sampratą. Lobistinė veikla – veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybės politikams, valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams ar kitiems asmenims, kurie pagal jiems teisės aktų nustatyta tvarka suteiktas pareigines funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant ir priimant teisės aktus, administracinius sprendimus. G.Palubinskas ir E. Vaškevičius kaip lobistai neįsiregistravę. Vadovaujantis Lobistinės veiklos įstatymu, lobistinę veiklą turi teisę vykdyti tik lobistų sąraše VTEK įrašyti lobistai ir už tokią veiklą atsiskaityti visuomenei teikdami lobistinės veiklos deklaracijas.

 

- Lobistais įregistruoti tris asmenis

Nacionalinės vaistų prekybos asociacijos direktorė Jūratė Kulberkienė, Lietuvos vaistinių asociacijos pirmininkė Dangutė Mikutienė ir Nacionalinės gydymo įstaigų asociacijos pirmininkas Arturas Nastaravičius įrašyti į šalyje registruotų lobistų sąrašą. Tokį sprendimą priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), išnagrinėjusi šių asmenų prašymus ir vadovaudamasi Lobistinės veiklos įstatymu.

Šiuo metu šalyje įregistruoti 88 lobistai. Lobistine veikla neturi teisės užsiimti VTEK neįregistruoti lobistai. Lobistinė veikla – veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybės politikams, valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams ar kitiems asmenims, kurie pagal jiems teisės aktų nustatyta tvarka suteiktas pareigines funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant ir priimant teisės aktus, administracinius sprendimus.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pabrėžia, kad informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama. Siekiant užtikrinti atskaitomybę ir skaidrumą, lobistai privalo teikti viešas veiklos deklaracijas. Ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto ar administracinio sprendimo pradžios deklaracijoje būtina nurodyti, kas užsakė lobistinę veiklą, dėl kokio teisės akto ji buvo vykdoma ir kokiam asmeniui šiais veiksmais buvo siekiama padaryti įtaką. Lobistų deklaracijas galima rasti internete adresu www.lobistai.lt.

Lobistinės veiklos įstatymu siekiama užtikrinti lobistinės veiklos viešumą ir skaidrumą, užkirsti kelią neteisėtai lobistinei veiklai. Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka kontroliuoja VTEK.

 

- Buvusi Visagino savivaldybės merė D. Štraupaitė ir buvęs Rokiškio rajono savivaldybės meras A. Vagonis naudojo tarnybinį transportą ne tarnybos reikmėms

Buvusi Visagino savivaldybės merė Dalia Štraupaitė ir buvęs Rokiškio rajono savivaldybės meras Antanas Vagonis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, kai tarnybiniu transportu pasinaudojo ne tarnybinėms reikmėms. Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Tiriant nustatyta, kad pernai gruodį savivaldybės administracijos darbuotojo vairuojamu tarnybiniu automobiliu D. Štraupaitė iš Visagino vyko į Didžiąją kalėdinę Vilniaus mugę ir atgal. VTEK nenustatė, kad tądien - šeštadienį - tuometinė merė būtų atlikusi savo tarnybines funkcijas ir savivaldybės automobilio būtų reikėję jos kompetencijai priskirtų pareigų vykdymui.

Taip pat tyrimo duomenys rodo, kad šių metų vasarį A. Vagonis savivaldybės administracijos darbuotojo vairuojamu tarnybiniu automobiliu vyko į Lietuvos radijo ir televizijos biure vykusį savivaldybių tarybų rinkimų agitacijos filmavimą Kaune. Galimybė dalyvauti visuomeninio transliuotojo filmavime A.Vagonui buvo suteikta kaip rinkimuose dalyvaujančiam kandidatui, o ne kaip Rokiškio rajono savivaldybės merui. Todėl, VTEK vertinimu, minėtoji kelionė į Kauną negali būti vertinama kaip tarnybinė užduotis – šiuo atveju jis turėjo naudotis asmeniniu transportu.

VTEK siūlo dabartiniams Visagino ir Rokiškio rajono savivaldybių merams inicijuoti savivaldybių patirtų išlaidų, susidariusių dėl neteisėtų D.Štraupaitės ir A.Vagonio veiksmų pasinaudojus šių savivaldybių darbuotojų vairuojamu tarnybiniu transportu, kompensavimą.


- Tirti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, D. Narbut suinteresuota su Vilniuje esančiu žemės sklypu susijusio projekto vykdymo eiga, nes naujai formuojamas žemės sklypas, esą, ribojasi su jos šeimai nuosavybės teise priklausančia teritorija. Pranešime teigiama, kad D. Narbut dėl šių priežasčių neatlieka žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo procedūrų, nors visi kiti privalomi atsakingų asmenų derinimo veiksmai, esą, yra atlikti.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

 

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti