- Buvusio VšĮ „Krepšinio rytas“ direktoriaus D. Gudelio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar buvęs VšĮ „Krepšinio rytas“ direktorius Darius Gudelis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, D. Gudelis 2017-2018 m. ėjo VšĮ „Krepšinio rytas“ vadovo pareigas, tačiau nedeklaravo privačių interesų, kaip tai numato VPIDVTĮ. Pagal šį teisės aktą, valstybinėje tarnyboje dirbančiais asmenimis taip pat laikytini administravimo įgaliojimus turintys asmenys, kurie dirba viešosiose įstaigose, gaunančiose lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų.

 

- Buvusios Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos A.Velykienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar buvusi Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Alina Velykienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų.

Tyrimas atliktas nepritarus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atlikto tyrimo išvadai. VTEK aiškinosi, ar A. Velykienė tinkamai deklaravo duomenis apie savo ir sutuoktinio ryšius su UAB „Sinergijos projektai“ ir ar nesprendė su šia bendrove susijusių klausimų.

Taip pat VTEK tyrė aplinkybes, kai A. Velykienė galbūt atstovavo privačius asmenis Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybų inspekcijoje.

 

- Buvusio Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus V.V.Revucko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar buvęs Birštono savivaldybės administracijos direktorius Valentinas Vincas Revuckas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei draudimų naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Jame nurodyta, kad Birštono savivaldybės administracija vykdo Birštono seniūnijos Ivoniškio kaime esančių kapinių plėtros detaliojo plano derinimą. Esą, V.V.Revuckas, eidamas savivaldybės administracijos direktorius pareigas, buvo šio planavimo organizatorius. Pagal parengtą detalųjį planą, šalia kapinių esančiame sklype numatyta įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, o šio sklypo savininkas, esą, yra V. V. Revuckas. Teigta, kad, savivaldybei nusprendus įrengti minėtąją aikštelę, sklypas būtų išpirktas, o V. V. Revuckas gautų finansinės naudos. Be to, kapinių teritorijos plėtra apimtų ir sklypą, neva priklausantį V. V. Revucko giminaičiui. Taip pat skunde buvo nurodyta, kad pagal savivaldybės administracijos direktoriaus organizuojamą detalųjį planavimą numatyta tiesti naują kelią. Esą, V. V. Revuckas galbūt buvo suinteresuotas tokiu sprendimu, nes gyvena toje teritorijoje esančioje sodyboje.

 

- Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio;

- Nagrinės kitų institucijų atliktus tarnybinių patikrinimų įvertinimus;

- Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus;

- Svarstys kitus veiklos klausimus

 

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 4 val. (pertrauka – 12:00-12:45). Vieta – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Vilniaus g. 27, Vilnius).

 

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti