- Buvęs Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius V. Jastremskas įstatymo nepažeidė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvęs Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Jastremskas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Pagal VPIDVTĮ, valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens teisinio statuso praradimas nekliudo VTEK atlikti tyrimą trejus metus nuo šio asmens galbūt teisės aktus pažeidžiančios veikos padarymo. Tyrimas atliktas Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) persiųstos informacijos pagrindu. STT duomenimis, 2016 m. gruodį tuometinis savivaldybės administracijos direktorius su UAB „Tele2“ pasirašė Viešojo judriojo telefono ryšio ir judriojo duomenų perdavimo paslaugų teikimo sutartį, kai minėtoje bendrovėje dirba jo sutuoktinė.

Tyrimo duomenys rodo, kad V. Jastremskui interesų konfliktas pasirašant minėtąją sutartį nekilo, nes jo sutuoktinė nedirba įmonėje, su kuria buvo pasirašyta sutartis. Šį dokumentą V. Jastremskas pasirašė ne su sutuoktinės darbdaviu UAB „Tele2“ prekyba, o su jos darbdavio akcininku – UAB „Tele2“. Abi šios bendrovės priklauso „Tele2“ grupei, tačiau tai yra atskiri juridiniai asmenys, turintys ūkinį, komercinį, finansinį bei organizacinį savarankiškumą.

- Buvęs UAB „Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“ direktorius Š. Nenartavičius nedeklaruodamas ir nenusišalindamas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvęs UAB „Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“ direktorius Šarūnas Nenartavičius pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (5 straipsnio 1 dalis, 6 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 7 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tyrimo duomenys rodo, kad Š. Nenartavičius įstatymo nustatytais terminais nepateikė privačių interesų deklaracijos ir nepatikslino jos duomenimis apie įgytas UAB „Memel Sell“ akcijas. Taip pat nustatyta, kad 2017 m. lapkritį, vadovaudamas UAB „Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“, jis sudarė patalpų nuomos sutartį su UAB „Memel Sell“, kurios dalį akcijų tuo metu valdė. VTEK neturi duomenų, kad Š. Nenartavičius būtų teikęs nusišalinimą nuo šios sutarties sudarymo.

Tyrimas atliktas Klaipėdos apygardos prokuratūros pateiktos informacijos pagrindu.


- Alytaus kolegijos direktorė D. Remeikienė pažeidė įstatymą pasinaudodama pareigomis asmeninei naudai gauti

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad VšĮ „Alytaus kolegija“ direktorė Danutė Remeikienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimą naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti ir įstaigos finansiniais ištekliais ne tarnybos tikslams (3 straipsnio 1 dalies 3 ir 6 punktas).

Tiriant nustatyta, kad Alytaus kolegijos lėšomis buvo apmokėtos asmeninio pobūdžio publikacijos apie D. Remeikienę rengimo ir leidybos išlaidos. Pažymėtina, kad VTEK nekvestionuoja švietimo įstaigos teisės skleisti informaciją apie savo, kaip įstaigos, veiklą, sudaryti viešinimo sutartis su kitais juridiniais asmenimis ir kolegijos lėšomis apmokėti šių paslaugų suteikimą.

Tyrimo duomenys rodo, kad 2016 m. lapkritį Alytaus kolegija ir VšĮ Visuomeninių iniciatyvų paramos fondas (VIPF) sudarė viešinimo sutartį, kurią pasirašė švietimo įstaigos direktorė D.Remeikienė. VIPF įsipareigojo parengti ir išspausdinti vieną straipsnį apie Alytaus kolegijos veiklą ir jos vadovą leidinyje „Lietuvos 100-mečio vadovai“, panaudojant švietimo įstaigos logotipą. Tiražas – 1 000 vienetų, straipsnio apimtis – keturi vidiniai puslapiai, įskaičiuojant iliustracijas, suma mokėjimui – 2 407,90 Eur.

Manytina, kad pats leidinio pavadinimas „Lietuvos 100-mečio vadovai“ leidžia daryti išvadą, jog jame publikuojama informacija skirta asmenybių, o ne institucijų pristatymui. Alytaus kolegijos lėšomis apmokėta publikacija buvo pavadinta „Danutė Remeikienė: „Visuomet dirbau ne dėl apdovanojimų“. Iš publikacijos teksto matyti, jog didžiąją jo dalį sudaro asmeninio pobūdžio informacija apie pačią D. Remeikienę, jos asmenybę, bet ne apie Alytaus kolegiją ar šios įstaigos veiklą. Vienas iš keturių puslapių, kuriame išdėstytas straipsnis, skirtas vien tik D. Remeikienės nuotraukai, straipsnyje vardijami jos nuopelnai ir asmeninės savybės. VTEK vertinimu, tokios informacijos rengimas ir publikavimas nevertintinas kaip informavimas apie kolegijos veiklą ir neturėjo būti dengiamas pastarosios lėšomis.

VTEK pažymi, kad teisiniam vertinimui neturi reikšmės D. Remeikienės teiginys, esą minėtojo straipsnio parengimas ir publikavimas apmokėtas iš ne iš valstybės biudžeto, o iš Alytaus kolegijos lėšų, uždirbtų iš šios įstaigos teikiamų paslaugų – šios lėšos yra valstybei priklausančios mokslo įstaigos turtas. VTEK vertinimu, autonomija tvarkant biudžetą nereiškia, kad lėšos gali būti naudojamos įstaigos vadovo privatiems interesams tenkinti. Taip pat VTEK kritiškai vertina D.Remeikienės teiginį, kad galutinis straipsnio turinys su ja nebuvo derintas, o už komunikavimą su VIPF buvo atsakingas vienam Alytaus kolegijos skyriui vadovaujantis asmuo. Pažymėtina, kad D.Remeikienė yra įstaigos vadovė, atsakinga už tinkamą, racionalų, skaidrų ir teisėtą kolegijos lėšų naudojimą bei atitinkamą priežiūrą ir kontrolę. Be to, ji asmeniškai pasirašė paslaugų perdavimo ir priėmimo aktą, kuriuo Alytaus kolegijai perduotas leidinys su kolegijos lėšomis apmokėtu straipsniu.

Neturėdama pakankamai duomenų teisiniam vertinimui, VTEK vienbalsiai nusprendė nutraukti tyrimą dėl aplinkybių, susijusių su D. Remeikienės privačių interesų deklaravimu. Buvo tirta informacija, esą D. Remeikienė nedeklaravo duomenų apie jai interesų konfliktą galinčią kelti artimo asmens vadovaujamą bendrovę, iš kurios kolegija neva ne kartą pirko gėles, puokštes ir gedulo vainikus. Taip pat vertinti duomenys, kai Alytaus kolegija galbūt apmokėdavo D. Remeikienės artimo asmens vadovaujamos bendrovės pateiktas sąskaitas. Šiuo atveju VTEK neturi duomenų, leidžiančių teigti, jog Alytaus kolegijos direktorė sprendė klausimą dėl gėlių pirkimo iš jai artimo asmens bendrovės, pasirašė atitinkamas PVM sąskaitas faktūras ar kitus susijusius dokumentus. Todėl nėra pakankamo teisinio pagrindo konstatuoti, ar jai buvo kilęs interesų konfliktas dėl šios bendrovės.


- Tirti buvusio Raseinių savivaldybės tarybos nario E. Juškos elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusio Raseinių savivaldybės tarybos nario Edgaro Juškos elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto,  o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gautos informacijos pagrindu. VTEK aiškinsis aplinkybes, esą, E. Juška nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje svarstant klausimą dėl savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo, kai buvo sumažintas Raseinių kultūros centro finansavimas. Teigiama, kad E. Juška šiame centre dirba kultūrinių renginių koordinatoriumi.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

VTEK informacija

- Buvęs Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius V. Jastremskas įstatymo nepažeidė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvęs Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Jastremskas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Pagal VPIDVTĮ, valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens teisinio statuso praradimas nekliudo VTEK atlikti tyrimą trejus metus nuo šio asmens galbūt teisės aktus pažeidžiančios veikos padarymo. Tyrimas atliktas Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) persiųstos informacijos pagrindu. STT duomenimis, 2016 m. gruodį tuometinis savivaldybės administracijos direktorius su UAB „Tele2“ pasirašė Viešojo judriojo telefono ryšio ir judriojo duomenų perdavimo paslaugų teikimo sutartį, kai minėtoje bendrovėje dirba jo sutuoktinė.

Tyrimo duomenys rodo, kad V. Jastremskui interesų konfliktas pasirašant minėtąją sutartį nekilo, nes jo sutuoktinė nedirba įmonėje, su kuria buvo pasirašyta sutartis. Šį dokumentą V. Jastremskas pasirašė ne su sutuoktinės darbdaviu UAB „Tele2“ prekyba, o su jos darbdavio akcininku – UAB „Tele2“. Abi šios bendrovės priklauso „Tele2“ grupei, tačiau tai yra atskiri juridiniai asmenys, turintys ūkinį, komercinį, finansinį bei organizacinį savarankiškumą.

- Buvęs UAB „Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“ direktorius Š. Nenartavičius nedeklaruodamas ir nenusišalindamas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvęs UAB „Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“ direktorius Šarūnas Nenartavičius pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (5 straipsnio 1 dalis, 6 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 7 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tyrimo duomenys rodo, kad Š. Nenartavičius įstatymo nustatytais terminais nepateikė privačių interesų deklaracijos ir nepatikslino jos duomenimis apie įgytas UAB „Memel Sell“ akcijas. Taip pat nustatyta, kad 2017 m. lapkritį, vadovaudamas UAB „Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“, jis sudarė patalpų nuomos sutartį su UAB „Memel Sell“, kurios dalį akcijų tuo metu valdė. VTEK neturi duomenų, kad Š. Nenartavičius būtų teikęs nusišalinimą nuo šios sutarties sudarymo.

Tyrimas atliktas Klaipėdos apygardos prokuratūros pateiktos informacijos pagrindu.

- Alytaus kolegijos direktorė D. Remeikienė pasinaudojo pareigomis asmeninei naudai gauti

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad VšĮ „Alytaus kolegija“ direktorė Danutė Remeikienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimą naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti ir įstaigos finansiniais ištekliais ne tarnybos tikslams (3 straipsnio 1 dalies 3 ir 6 punktas).

Tiriant nustatyta, kad Alytaus kolegijos lėšomis buvo apmokėtos asmeninio pobūdžio publikacijos apie D. Remeikienę rengimo ir leidybos išlaidos. Pažymėtina, kad VTEK nekvestionuoja švietimo įstaigos teisės skleisti informaciją apie savo, kaip įstaigos, veiklą, sudaryti viešinimo sutartis su kitais juridiniais asmenimis ir kolegijos lėšomis apmokėti šių paslaugų suteikimą.

Tyrimo duomenys rodo, kad 2016 m. lapkritį Alytaus kolegija ir VšĮ Visuomeninių iniciatyvų paramos fondas (VIPF) sudarė viešinimo sutartį, kurią pasirašė švietimo įstaigos direktorė D.Remeikienė. VIPF įsipareigojo parengti ir išspausdinti vieną straipsnį apie Alytaus kolegijos veiklą ir jos vadovą leidinyje „Lietuvos 100-mečio vadovai“, panaudojant švietimo įstaigos logotipą. Tiražas – 1 000 vienetų, straipsnio apimtis – keturi vidiniai puslapiai, įskaičiuojant iliustracijas, suma mokėjimui – 2 407,90 Eur.

Manytina, kad pats leidinio pavadinimas „Lietuvos 100-mečio vadovai“ leidžia daryti išvadą, jog jame publikuojama informacija skirta asmenybių, o ne institucijų pristatymui. Alytaus kolegijos lėšomis apmokėta publikacija buvo pavadinta „Danutė Remeikienė: „Visuomet dirbau ne dėl apdovanojimų“. Iš publikacijos teksto matyti, jog didžiąją jo dalį sudaro asmeninio pobūdžio informacija apie pačią D. Remeikienę, jos asmenybę, bet ne apie Alytaus kolegiją ar šios įstaigos veiklą. Vienas iš keturių puslapių, kuriame išdėstytas straipsnis, skirtas vien tik D. Remeikienės nuotraukai, straipsnyje vardijami jos nuopelnai ir asmeninės savybės. VTEK vertinimu, tokios informacijos rengimas ir publikavimas nevertintinas kaip informavimas apie kolegijos veiklą ir neturėjo būti dengiamas pastarosios lėšomis.

VTEK pažymi, kad teisiniam vertinimui neturi reikšmės D. Remeikienės teiginys, esą minėtojo straipsnio parengimas ir publikavimas apmokėtas iš ne iš valstybės biudžeto, o iš Alytaus kolegijos lėšų, uždirbtų iš šios įstaigos teikiamų paslaugų – šios lėšos yra valstybei priklausančios mokslo įstaigos turtas. VTEK vertinimu, autonomija tvarkant biudžetą nereiškia, kad lėšos gali būti naudojamos įstaigos vadovo privatiems interesams tenkinti. Taip pat VTEK kritiškai vertina D.Remeikienės teiginį, kad galutinis straipsnio turinys su ja nebuvo derintas, o už komunikavimą su VIPF buvo atsakingas vienam Alytaus kolegijos skyriui vadovaujantis asmuo. Pažymėtina, kad D.Remeikienė yra įstaigos vadovė, atsakinga už tinkamą, racionalų, skaidrų ir teisėtą kolegijos lėšų naudojimą bei atitinkamą priežiūrą ir kontrolę. Be to, ji asmeniškai pasirašė paslaugų perdavimo ir priėmimo aktą, kuriuo Alytaus kolegijai perduotas leidinys su kolegijos lėšomis apmokėtu straipsniu.

Neturėdama pakankamai duomenų teisiniam vertinimui, VTEK vienbalsiai nusprendė nutraukti tyrimą dėl aplinkybių, susijusių su D. Remeikienės privačių interesų deklaravimu. Buvo tirta informacija, esą D. Remeikienė nedeklaravo duomenų apie jai interesų konfliktą galinčią kelti artimo asmens vadovaujamą bendrovę, iš kurios kolegija neva ne kartą pirko gėles, puokštes ir gedulo vainikus. Taip pat vertinti duomenys, kai Alytaus kolegija galbūt apmokėdavo D. Remeikienės artimo asmens vadovaujamos bendrovės pateiktas sąskaitas. Šiuo atveju VTEK neturi duomenų, leidžiančių teigti, jog Alytaus kolegijos direktorė sprendė klausimą dėl gėlių pirkimo iš jai artimo asmens bendrovės, pasirašė atitinkamas PVM sąskaitas faktūras ar kitus susijusius dokumentus. Todėl nėra pakankamo teisinio pagrindo konstatuoti, ar jai buvo kilęs interesų konfliktas dėl šios bendrovės.

- Tirti buvusio Raseinių savivaldybės tarybos nario E. Juškos elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusio Raseinių savivaldybės tarybos nario Edgaro Juškos elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto,  o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gautos informacijos pagrindu. VTEK aiškinsis aplinkybes, esą, E. Juška nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje svarstant klausimą dėl savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo, kai buvo sumažintas Raseinių kultūros centro finansavimas. Teigiama, kad E. Juška šiame centre dirba kultūrinių renginių koordinatoriumi.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. 

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti