- Buvusio Alytaus miesto savivaldybės administracijos tarnautojo A. Povilaičio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins buvusio Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto Arvydo Povilaičio elgesio. VTEK tyrė, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme numatyto reikalavimo „atvėsti“ nuo buvusios tarnybos ir iš to išplaukiančių apribojimų įsidarbinti.

Interesų derinimo įstatymas draudžia valstybinėje tarnyboje pareigas nustojusiam eiti asmeniui įsidarbinti įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, vadovo pavaduotoju, būti šios įmonės tarybos ar valdybos nariu, taip pat eiti kitas pareigas, tiesiogiai susijusias su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse, jeigu per paskutinius darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Jame nurodyta, kad A. Povilaitis dirbo Alytaus miesto savivaldybės administracijoje, taip pat buvo Investicijų į Alytaus miesto savivaldybės šilumos ūkį priežiūros komisijos narys ir dalyvavo sprendžiant su UAB „Alytaus šilumos tinklai“ susijusius klausimus, o šiuo metu eina šios bendrovės technikos direktoriaus pareigas.

- Buvusio Telšių rajono PSPC vyr. gydytojo A. Gudausko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins buvusio VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) vyr. gydytojo Antano Gudausko elgesį. VTEK tyrė, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų, įpareigojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, A. Gudauskas, eidamas PSPC vyr. gydytojo pareigas, 2015-2018 metais sprendė klausimus dėl savo paties darbo PSPC eigos (priėmė įsakymus dėl atostogų, priedų skyrimo, komandiruočių, tvirtino PSPC darbuotojų tarifikacijos sąrašus, kuriuose buvo nurodytas ir jis pats ir kt.).

- Prienų rajono savivaldybės tarybos nario J. Vilionio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Prienų rajono savivaldybės tarybos nario Jono Vilionio elgesį.

Tyrimą VTEK atliko nepritarusi Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos atlikto tyrimo išvadai. Gautame pranešime buvo nurodyta, kad J. Vilionis, privačių interesų deklaracijoje nepateikė duomenų apie vykdomą individualią žemės ūkio veiklą, dalyvavimą (narystę) juridiniuose asmenyse, gautas paskolas bei pirkimo-pardavimo sandorius. Teigta, kad politikas galbūt buvo šališkas, dalyvaudamas svarstant ir priimant sprendimus dėl Prienų rajono savivaldybės asfaltuotinų žvyrkelių atrankos.

- Zarasų ligoninės direktoriaus V. Guobio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar VšĮ Zarasų ligoninės direktorius Valdas Guobys nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas nepritarus Zarasų savivaldybės atlikto tyrimo išvadai. VTEK aiškinosi, ar V.Guobys nesprendžia klausimų, susijusių su UAB „Medicina practica“, kurioje dirba jam artimas asmuo.

- Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio;

- Nagrinės kitų institucijų atliktus tarnybinių patikrinimų įvertinimus;

- Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus;

- Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 3,5 val. (pertrauka – 12:00-12:45). Vieta – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Vilniaus g. 27, Vilnius).

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti