- Vilniaus miesto savivaldybės mero patarėjas M. Kubilius laiku nedeklaravo privačių interesų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Vilniaus miesto savivaldybės mero patarėjas Mindaugas Kubilius laiku ir tinkamai nedeklaravo privačių interesų. Tokiais veiksmais jis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus (4 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnio 1 dalis).

Nustatyta, kad minėtąsias politinio (asmeninio) pasitikėjimo pareigas Vilniaus miesto savivaldybėje M. Kubilius eina nuo 2018 m. gegužės, tačiau privačių interesų deklaraciją pateikė tik šių metų vasarį – nesilaikydamas įstatyme nustatyto 30 kalendorinių dienų termino šiai pareigai įvykdyti.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu.

- Trys medžiotojų klubo „Girios“ nariai laiku ir tinkamai nedeklaravo privačių interesų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvę VĮ Valstybinių miškų urėdijos girininko pavaduotojas Marius Gerulaitis ir miško apsaugos inžinierius Kornelijus Alekna bei šiuo metu Miško apsaugos skyriaus vadovo pareigas einantis Marius Ivanauskas laiku ir tinkamai nedeklaravo privačių interesų. Tokiais veiksmais jie pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus.

Nustatyta, kad minėtieji asmenys, turėdami pareigą deklaruoti privačius interesus, per VPIDVTĮ nustatytą terminą nedeklaravo narystės medžiotojų klube „Girios”.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Jurbarko padalinio girininko Antano Kamaičio elgesio vertinimą VTEK atidėjo dėl procedūrinių priežasčių.

Reaguodama į žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, VTEK pernai gruodį ėmėsi analizuoti valstybinėje tarnyboje dirbančių arba per pastaruosius trejus metus dirbusių asmenų, kurie dalyvauja medžiotojų klubo „Girios“ veikloje, privačių interesų deklaracijų duomenis. VTEK tikrina, ar šie asmenys tinkamai įvykdė pareigą atskleisti ryšius su juridiniais asmenimis. Nuo pernai lapkričio šios analizės pagrindu VTEK atliko tyrimus ir priėmė sprendimus dėl 11 asmenų. Šiuo metu tebevykdomi tyrimai dėl 5 asmenų.

Privačių interesų deklaravimas yra viena iš veiksmingiausių viešųjų ir privačių interesų konfliktų valstybinėje tarnyboje prevencijos priemonių, kurianti pasitikėjimą viešuoju sektoriumi. Interesų deklaravimo svarbą pabrėžia Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EPBO) bei Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupė (GRECO). Jei valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys nedeklaruoja privačių interesų, daroma žala valstybinės tarnybos skaidrumo įvaizdžiui.

- Asociacijos „Investors‘ Forum“ atstovai įregistruoti lobistais

Asociacijos „Investors‘ Forum“ atstovai – vykdomoji direktorė Rūta Skyrienė, Komunikacijos vadovė Monika Banevičiūtė ir Vyriausiasis politikos patarėjas Emilis Ruželė – įrašyti į šalyje registruotų lobistų sąrašą. Tokį sprendimą priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), išnagrinėjusi minėtosios asociacijos prašymą ir vadovaudamasi Lobistinės veiklos įstatymu.

Šiuo metu šalyje įregistruoti 83 lobistai. Lobistine veikla neturi teisės užsiimti VTEK neįregistruoti lobistai. Lobistinė veikla – veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) nuomone, informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama. Interesų grupių įtaka teisės aktų leidybai yra neišvengiama, tačiau visuomenė turi teisę žinoti, kas, kam ir kodėl daro įtaką, kad būtų priimti ar nepriimti teisės aktai.

Siekiant užtikrinti atskaitomybę ir skaidrumą, lobistai privalo teikti viešas veiklos deklaracijas. Ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto ar administracinio sprendimo pradžios deklaracijoje būtina nurodyti, kas užsakė lobistinę veiklą, dėl kokio teisės akto ji buvo vykdoma ir kokiam valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui šiais veiksmais buvo siekiama padaryti įtaką. Lobistų deklaracijas galima rasti internete adresu www.lobistai.lt.

Lobistinės veiklos įstatymu siekiama užtikrinti lobistinės veiklos viešumą ir skaidrumą, užkirsti kelią neteisėtai lobistinei veiklai. Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka kontroliuoja VTEK.

- 7 sveikatos priežiūros specialistai laiku ir tinkamai nedeklaravo privačių interesų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad 7 VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų darbuotojai laiku ir tinkamai nedeklaravo ryšių su juridiniais asmenimis bei kitų duomenų. Tokiais veiksmais jie pažeidė privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) nuostatas.

Privačių interesų deklaravimas yra svarbi interesų konfliktų prevencijos priemonė. Jos svarbą akcentuoja ir Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupė (GRECO) bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EPBO). Privačių interesų deklaravimas – kiekvieno deklaruojančiojo individuali pareiga. Jei šią pareigą turinčiam asmeniui kyla neaiškumų ar abejonių dėl konkrečių duomenų deklaravimo, jis privalo imtis visų priemonių išsiaiškinti ir tinkamai užpildyti privačių interesų deklaraciją. Nežinojimas, kaip deklaruoti, nepašalina asmens atsakomybės už deklaravimo pareigos nevykdymą.

Taip pat VTEK pabrėžia, kad privačių interesų deklaravimas yra nuolatinis procesas: pirmą kartą deklaracija užpildoma per 30 kalendorinių dienų nuo priėmimo į pareigas valstybinėje tarnyboje dienos, po to ją būtina patikslinti kaskart, kai atsiranda naujų deklaruotinų duomenų ar pasikeičia jau deklaruotieji. Tikslinimui taip pat nustatytas 30 kalendorinių dienų terminas.

Tiriant nustatyta, kad šie sveikatos priežiūros specialistai įstatyme nustatytais terminais nedeklaravo tokių duomenų:

Širdies ir krūtinės chirurgijos centro vadovas Kęstutis Ručinskas – pareigų Lietuvos intensyviosios kardiologijos ir skubiosios medicinos asociacijoje, UAB „Kardiolita“, UAB „Soriva“ bei Valstybiniame mokslinių tyrimų institute Inovatyvios medicinos centras.

Šeimos medicinos centro vadovas Vytautas Kasiulevičius – pareigų asociacijoje „Lietuvos hipertenzijos draugija“ ir VšĮ „Centro poliklinika“;

Kardiologijos skyriaus vedėja Žaneta Petrulionienė – pareigų asociacijoje „Lietuvos hipertenzijos draugija“;

Intensyvios kardiologijos, reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus gydytojas kardiologas Rokas Šerpytis – pareigų Lietuvos intensyviosios kardiologijos ir skubiosios medicinos asociacijoje ir Vilniaus universitete;

Širdies aritmijų skyriaus gydytojas kardiologas Gediminas Račkauskas – pareigų Lietuvos intensyviosios kardiologijos ir skubiosios medicinos asociacijoje ir Vilniaus universitete bei individualios veiklos;

Intervencinės kardiologijos ir rentgenochirurgijos skyriaus gydytojas Valdas Bilkis – pareigų Lietuvos intensyviosios kardiologijos ir skubiosios medicinos asociacijoje;

Vaikų ligoninės skubios medicinos gydytojas Andrius Mykolas Ignotas – pareigų Lietuvos intensyviosios kardiologijos ir skubiosios medicinos asociacijoje, VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje bei Vilniaus universitete.

Atsižvelgusi į tyrimų rezultatus, VTEK siūlo Santaros klinikų vadovybei imtis prevencinių priemonių ir užtikrinti, kad šioje įstaigoje dirbantys asmenys privačius interesus deklaruotų VPIDVTĮ nustatytais terminais ir tvarka. Tarptautinių organizacijų nuomone, siekiant efektyvumo, institucijose turėtų būti skatinama atvira, į pagalbą asmeniui, o ne baudimą orientuota aplinka, kad asmenys nebijotų konsultuotis dėl jiems galimai kylančių interesų konfliktų ar tuo labiau juos atskleisti.

Šie tyrimai atlikti Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pateiktos informacijos pagrindu.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti