(2019-02-20 papildyta pirmais 4 sprendimais)

- Tirti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus A. Vaitkaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) tirs Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus Arvydo Vaitkaus elgesį. Sprendimas priimtas išnagrinėjus gautą pranešimą. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų deklaruoti privačius interesus.

Gautame pranešime keliamas klausimas, ar A. Vaitkus neturėjo savo privačių interesų deklaracijoje nurodyti asmenų, kurie, esą, paaukojo lėšų politiniam sąrašui, su kuriuo A. Vaitkus kandidatuoja į mero pareigas, ir kurie yra tiesiogiai susiję su komercinių interesų Klaipėdos uoste turinčiomis įmonėmis.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.


- Tirti Visagino savivaldybės merės D. Štraupaitės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Visagino savivaldybės merės Dalios Štraupaitės elgesio. Bus aiškinamasi, ar politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti, o taip pat naudotis ir leisti naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, merė galbūt pasinaudojo savivaldybei priklausančiu tarnybiniu transportu bei vairuotojo paslaugomis.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.


- Tirti galbūt neteisėtos lobistinės veiklos atvejus

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo du tyrimus dėl galbūt neteisėtai vykdytos lobistinės veiklos. Bus aiškinamasi, ar UAB „Termosnaigė“ ir Ko gamybos direktorius Gintaras Palubinskas bei UAB „Termoskydas“ direktorius Edgaras Vaškevičius nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo (LVĮ) nuostatų.

Tyrimas pradėtas gautų duomenų pagrindu, kurie rodo, kad minėtieji asmenys Aplinkos ministerijai raštu pateikė konkrečius pasiūlymus keisti du Aplinkos ministro įsakymus: 2018 m. liepos 27 d. – susijusį su kvietimu teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti bei 2018 m. gruodžio 7 d. – dėl daugiabučių namų investicinių planų rengimo tvarkos aprašo. Tokiais veiksmais jie galbūt pažeidė LVĮ nuostatas.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.


- Tirti Telšių rajono savivaldybės tarybos nario A. Domarko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos nario Artūro Domarko elgesio. Bus aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Gautoje informacijoje nurodoma, kad A. Domarkas galbūt nenusišalino Telšių rajono savivaldybės tarybos ir jos komiteto posėdžiuose sprendžiant klausimą dėl finansavimo skyrimo VšĮ „Telšių krepšinio centras“. Esą, šiai įstaigai vadovauja pats A. Domarkas, o savininkas yra jam artimas asmuo.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

 

- Vilniaus miesto savivaldybės meras R. Šimašius pažeidė įstatymo nuostatas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Vilniaus miesto savivaldybės meras Remigijus Šimašius pasinaudojo pareigomis asmeninei naudai gauti bei savivaldybės finansiniais ištekliais ne tarnybos tikslams, o taip pat laiku nedeklaravo privačių interesų. Tokiais veiksmais jis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus (3 straipsnio 1 dalies 3 ir 6 punktai, 6 straipsnio 1 dalies 6 punktas ir 7 straipsnio 1 dalies nuostatos).

Tyrimo duomenys rodo, kad R. Šimašius Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis parengtus vaizdo įrašus skelbė asmeninėse socialinių tinklų paskyrose. Klipus sutarties su savivaldybe pagrindu sukūrė MB „Olegas ir storas“. Vaizdo klipais siekta gyventojams pristatyti mero veiklą, informuoti apie išspręstas problemas ir sukurtą naudą. Iš įrašų matyti, kad juose aptariami ne tik mero nuveikti darbai, bet ir ketinimai įgyvendinti būsimus projektus, o R. Šimašiaus pasiekimai gretinami su praėjusių kadencijų savivaldybės merų darbais.

VTEK vertinimu, minėtosios vaizdo medžiagos talpinimas asmeninėse mero socialinių tinklų paskyrose visuomenei sukėlė pagrįstų abejonių dėl savivaldybės lėšų panaudojimo skaidrumo. R.Šimašiui turi būti taikomi aukščiausi elgesio standartai ir dėl jo veiksmų visuomenei neturi kilti nė menkiausių abejonių.

VTEK nekvestionuoja informacijos gyventojams pateikimo svarbos ir reikšmės, mero teisė skelbti teigiamą informaciją apie savo ir jo vadovaujamos institucijos veiklą negali būti ribojama. Tačiau tokia informacija turėtų būti viešinama oficialioje savivaldybės interneto svetainėje bei oficialiuose savivaldybės socialinio tinklo paskyrose, o ne asmeninėse mero paskyrose.

Taip pat VTEK nustatė, kad R. Šimašius nesilaikė 30 kalendorinių dienų termino galiojančiam ir 3 tūkst. eurų vertę viršijančiam sandoriui deklaruoti.

Tyrimas atliktas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos atsiųsto pranešimo pagrindu bei VTEK patikrinus R. Šimašiaus privačių interesų deklaraciją.

- Atidėti Druskininkų savivaldybės mero R. Malinausko elgesio vertinimą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) atidėjo Druskininkų savivaldybės mero Ričardo Malinausko elgesio vertinimą kitam posėdžiui, kadangi nesusidarė VTEK narių balsų kvorumas sprendimui priimti.

VTEK tyrė, ar R. Malinauskas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti.

Tyrimas atliktas Vyriausiosios rinkimų komisijos persiųstos informacijos pagrindu. Pranešime buvo nurodyta, jog Druskininkų savivaldybės meras pernai spalį dalyvavo savivaldybės organizuotame Savivaldos dienos šventės renginyje. Jame R. Malinauskas, esą, galbūt gavo asmeninės naudos pasitelkdamas asociacijos – nepartinio judėjimo „Už Druskininkus“ – atributiką. Meras yra šios asociacijos pirmininkas.  

- Tirti Kauno miesto mero V. Matijošaičio ir tarybos nario D. Matijošaičio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė pradėti tyrimus dėl Kauno miesto savivaldybės mero Visvaldo Matijošaičio ir tarybos nario Dainiaus Matijošaičio elgesio. Toks sprendimas priimtas išnagrinėjus žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją bei gautą pranešimą.

Buvo nurodyta, kad savivaldybės tarybos šių metų vasario 5 d. posėdyje minėtieji asmenys balsavo dėl Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio specialiojo plano koregavimo bei Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamosios dalies – Kauno miesto Vičiūnų vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiojo plano korektūros patvirtinimo. Žiniasklaidoje taip pat buvo skelbiama informacija, esą vieno iš draustinių buferinėje zonoje bendrovė „Vici Investments“, kurios vienintelis akcininkas yra V. Matijošaitis, įsigijo žemės ir prieš savivaldybės tarybos posėdį užregistravo mažiausiai 15 sklypų. Esą, minėtajame posėdyje taryba nusprendė mažinti ir Kauno Vičiūnų vandenvietę. Teigiama, kad šioje teritorijoje vienas iš V. Matijošaičio sūnų turi nekilnojamojo turto.

Tyrimų pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimams atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti