- Medžiotojų klubo „Girios” nario Z. Glazko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins medžiotojų klubo „Girios” nario – Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų politikos grupės vyresniojo patarėjo Zbignev Glazko – elgesį.

Tirta, ar jis tinkamai ir laiku deklaravo narystę minėtajame klube – taigi, ar nepažeidė atitinkamų Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų. Tyrimas atliktas žiniasklaidoje pasirodžiusios informacijos pagrindu.

Pernai gruodį VTEK sudarė darbo grupę, kuri analizuoja, kaip interesų derinimo reikalavimų laikosi medžiotojų klubo „Girios“ veikloje dalyvaujantys valstybinėje tarnyboje dirbantys arba per pastaruosius trejus metus dirbę asmenys. Tikrinami jų privačių interesų deklaracijų duomenys, vertinama ar tinkamai atskleisti ryšiai su asociacijomis ir kitais juridiniais asmenimis.

Šios analizės bei žiniasklaidoje pasirodžiusios informacijos pagrindu VTEK šiuo metu atlieka tyrimus dėl keturiolikos asmenų.

- Karoliniškių poliklinikos direktorės J. Kutkauskienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar VšĮ „Karoliniškių poliklinikos“ direktorė Jelena Kutkauskienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo ir žiniasklaidoje pasirodžiusios informacijos pagrindu. Esą, VšĮ „Karoliniškių poliklinika“ nuolat perka prekes ir paslaugas iš bendrovės, kuriai vadovauja J.Kutkauskienės sutuoktinis.

- UAB „Tavo pastogė“ direktoriaus A. Naujoko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Mažeikių rajono savivaldybės didžiąja dalimi valdomos UAB „Tavo pastogė“ direktoriaus Antano Naujoko elgesį. Tirta, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus, vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei draudimų naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti bei valstybės ar savivaldybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, A. Naujokas savo vadovaujamai bendrovei nuomoja asmeninį automobilį ir naudojasi juo tiek tarnybinėms, tiek asmenėms reikmėms. Taip pat teigta, jog UAB „Tavo pastogė“ vadovas nėra pateikęs privačių interesų deklaracijos.

- VĮ „Registrų centras“ skyriaus vedėjo A. Janulevičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar VĮ „Registrų centras“ Nemonopolinių paslaugų priežiūros skyriaus vedėjas Alvydas Janulevičius nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų.

Tyrimas pradėtas VĮ „Registrų centras“ atsiųstos informacijos pagrindu. Teigta, kad A. Janulevičius yra „Lietuvos matininkų asociacijos“ (LMA) narys. Esą, jis, eidamas pareigas VĮ „Registrų centre“, sprendė su LMA susijusius klausimus. Taip pat aiškintasi, ar A. Janulevičius privačių interesų deklaraciją pateikė įstatyme nustatyta tvarka ir terminais.

- Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio;

- Nagrinės kitų institucijų atliktus tarnybinių patikrinimų įvertinimus;

- Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus;

- Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 10 val. Numatoma trukmė – apie 4 val. (pertrauka – 12:00-12:45). Vieta – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Vilniaus g. 27, Vilnius).

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti