- Buvęs „Registrų centro“ direktoriaus pavaduotojas R. Ramanauskas ir skyriaus vedėjo pavaduotoja J. Česnauskienė nesilaikė interesų derinimo reikalavimų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad viena esama ir vienas buvęs VĮ „Registrų centras“ (RC) darbuotojas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) nuostatas.

Buvęs RC direktoriaus pirmasis pavaduotojas Rimantas Ramanauskas nesilaikė šio teisės akto vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys, 6 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 7 straipsnio 1 dalis). R. Ramanauskas, būdamas LMA narys ir viceprezidentas, viešųjų pirkimų procedūrose 2017 m. pasirašė tiesiogiai su šia asociacija susijusių dokumentų. VTEK neturi duomenų, kad jis būtų nusišalinęs. Tiriant taip pat nustatyta, kad R. Ramanauskas, teikdamas privačių interesų deklaraciją, nenurodė narystės ir viceprezidento pareigų LMA, o vėliau nedeklaravo ir aplinkybės, jog tapo LMA prezidentu.

Nesant pakankamai duomenų, kad UAB „Hnit Baltic“ būtų tiesiogiai susijusi su R. Ramanausko privačiais interesais, VTEK nutraukė tyrimą dėl jo dalyvavimo priimant sprendimus Geografinės informacinės sistemos programinės įrangos įmonės licencijos viešajame pirkime. Tyrimo duomenys rodo, kad R. Ramanauskas 2016 m. dalyvavo RC vykdytuose viešuosiuose pirkimuose, kuriuos laimėjo UAB „Hnit-Baltic“. Pirkimo sutartį su RC pasirašė šios bendrovės atstovas, kuris tuo metu buvo LMA narys. VTEK vertinimu, R. Ramanausko ryšis su UAB „Hnit-Baltic“ nėra tiesioginis. Vien aplinkybė, kad ryšis atsiranda per kitą LMA narį, nėra pakankama konstatuoti esant tiesioginiam ir akivaizdžiam interesų konfliktui.

Kadastro bylų kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja Jolanta Česnauskienė pažeidė VPIDVTĮ draudimą atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose, o taip pat – reikalavimą tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus (12 straipsnio 2 dalis ir 5 straipsnio 1 dalis). Tyrimo duomenys rodo, kad J. Česnauskienė, kaip Lietuvos matininkų asociacijos (LMA) atstovė, 2017 m. su RC pasirašė dokumentus, kurie buvo susiję su matininkų ir geodezininkų kvalifikacijos kėlimo paslaugomis. Taip pat nustatyta, kad J. Česnauskienė pateikė su LMA susijusį pasiūlymą, kai RC vykdė viešuosius pirkimus. Be to, nustatyta, kad J. Česnauskienė nesilaikė 30 kalendorinių dienų termino privačių interesų deklaracijai pateikti nuo jos paskyrimo į RC Kadastro bylų kontrolės priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotojos pareigas.

Siekdama gauti papildomos informacijos, VTEK atidėjo sprendimo priėmimą dėl RC Nemonopolinių paslaugų priežiūros skyriaus vedėjo Alvydo Janulevičiaus elgesio. Atliekamo tyrimo metu aiškinamasi, ar jis nesprendė su LMA susijusių klausimų eidamas pareigas RC, o taip pat – ar laiku ir tinkamai deklaravo privačius interesus.


- Lietuvos vaikų ir jaunimo centro direktorius V. Jankauskas pateko į interesų konfliktą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Lietuvos vaikų ir jaunimo centro (LVJC) direktorius Valdas Jankauskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

LVJC yra vienintelis VšĮ „Jaunimo slėnis“ steigėjas ir dalininkas. Tiriant nustatyta, kad 2018 m. kovą LVJC direktorius V. Jankauskas pasirašė įsakymą, kuriuo skyrė save VšĮ „Jaunimo slėnis“  valdybos pirmininku bei nusistatė atlygį. Taip pat šiuo įsakymu LVJC vadovas įgaliojo minėtosios įstaigos direktorę pasirašyti civilinę sutartį su juo, kaip VšĮ „Jaunimo slėnis“  valdybos pirmininku.

V. Janulevičius nesiėmė veiksmų, jog interesų konflikto išvengtų. Jis privalėjo kreiptis į aukštesnį pagal hierarchiją subjektą – Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją – informuoti apie kylantį interesų konfliktą, nusišalinti ir nedalyvauti jokiose procedūrose, keliančiose jam interesų konfliktą.

Be to, VTEK nuomone, V. Jankausko einamos LVJC ir VšĮ „Jaunimo slėnis“ valdybos pirmininko pareigos yra nesuderinamos, kadangi V. Jankauskas šiuo atveju turi įgyvendinti savo paties tiesioginio vadovo funkcijas, todėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerija turėtų spręsti šį pareigų suderinamumo klausimą. Susidariusi situacija prieštarauja VPIDVTĮ tikslams, kuriais siekiama suderinti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų privačius ir visuomenės viešuosius interesus, užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, įtvirtinti priimamų sprendimų nešališkumą ir užkirsti kelią atsirasti bei plisti korupcijai valstybinėje tarnyboje.


- Atidėti Nacionalinio kraujo centro direktorės funkcijas laikinai vykdančios I. Klangauskienės elgesio vertinimą

Siekdama gauti papildomos informacijos, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) atidėjo VšĮ „Nacionalinis kraujo centras“ (NKC) direktorės funkcijas laikinai vykdančios Teisės ir valdymo skyriaus vedėjos Ignės Klangauskienės elgesio vertinimą.

VTEK tiria aplinkybes, kai I. Klangauskienė galbūt nesilaikė nustatyto termino privačių interesų deklaracijai pateikti, kai pradėjo vykdyti NKC direktorės funkcijas. Taip pat tiriamos aplinkybės, kai ji galbūt nedeklaravo ryšio su klinika UnaVita, savo sutuoktinio darboviečių ir dalyvavimo NKC viešojo pirkimo komisijos darbe. Tyrimas atliekamas gauto pranešimo pagrindu.


- Tirti Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros direktoriaus pavaduotojos M. Bilotienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros (NMVA) direktoriaus pavaduotojos Monikos Bilotienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, M. Bilotienė pati su savimi pasirašė sutartis, pagal kurias NMVA teikė išorės audito paslaugas.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.- Tirti Trakų rajono savivaldybės Pedagoginės psichologinės tarnybos laikinojo vadovo A.Šatevičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Trakų rajono savivaldybės Pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einančio Andriaus Šatevičiaus   elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas pranešimo pagrindu. Esą, Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu minėtajai biudžetinei įstaigai A. Šatevičius laikinai vadovauja nuo 2017 m. spalio, tačiau vis dar nėra pateikęs privačių interesų deklaracijos.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti