- Atidėti Viešojo saugumo tarnybos pareigūno S. Survilos elgesio vertinimą

Siekdama išnagrinėti papildomai gautą informaciją, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) kitos savaitės posėdžiui atidėjo sprendimo priėmimą dėl Viešojo saugumo tarnybos Vilniaus dalinio Tarnybos organizavimo skyriaus vyresniojo specialisto Sandriaus Survilos elgesio. VTEK aiškinasi, ar statutinis pareigūnas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, S. Survila nustatyta tvarka ir terminais nedeklaravo duomenų apie artimus asmenis, dėl kurių jam gali (galėjo) kilti interesų konfliktas. Teigta, jog S.Survila savo privačių interesų deklaracijoje taip pat galbūt nenurodė duomenų apie ryšius su juridiniais asmenimis. Esą, minėtuosius duomenis S. Survila deklaravo 2014 m., tačiau 2016 m. patikslino deklaraciją, kurioje atitinkamos informacijos neliko, nors, pasak pareiškėjų, šie ryšiai iki šiol egzistuoja.

- Nutraukti R. Kivyliaus lobistinę veiklą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nutraukė lobisto Raimondo Kivyliaus lobistinę veiklą. Sprendimas priimtas išnagrinėjus jo paties prašymą ir vadovaujantis Lobistinės veiklos įstatymu. Pagal šį teisės aktą, nutraukus lobistinę veiklą, lobistas išbraukiamas iš lobistų sąrašo. R.Kivylius registruotu lobistu buvo nuo 2017 m. rugsėjo.

Lobistinė veikla – veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai. Tokia veikla neturi teisės užsiimti VTEK neįregistruoti lobistai.

Registruotų lobistų šiuo metu šalyje yra 76. Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka kontroliuoja VTEK.

Lobistinės veiklos įstatymu siekiama užtikrinti lobistinės veiklos viešumą ir skaidrumą, užkirsti kelią neteisėtai lobistinei veiklai. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos nuomone, informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama. Interesų grupių įtaka teisės aktų leidybai yra neišvengiama, tačiau visuomenė turi teisę žinoti, kas, kam ir kodėl daro įtaką, kad būtų priimti ar nepriimti teisės aktai.

Siekiant užtikrinti atskaitomybę ir skaidrumą, pagal galiojančią tvarką lobistai privalo teikti viešas veiklos deklaracijas. Ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto ar administracinio sprendimo pradžios deklaracijoje būtina nurodyti, kas užsakė lobistinę veiklą, dėl kokio teisės akto ji buvo vykdoma ir kokiam valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui šiais veiksmais buvo siekiama padaryti įtaką. Lobistų deklaracijas galima rasti internete adresu www.lobistai.lt.


- Išplėsti tyrimą dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus O. Kačiulio elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) tyrimo metu vertins papildomas aplinkybes dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Ovidijaus Kačiulio elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis ir leisti naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai.

VTEK buvo pateikta informacija, esą, Kėdainių rajono savivaldybės administracijai priklausantis lengvasis automobilis „Toyota RAV4“ buvo naudojamas ne tarnybos reikmėms per šventes – pernai gruodžio 26 d. Tyrimą dėl galbūt asmeniniais darbuotojų tikslais naudojamo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos tarnybinio transporto VTEK pradėjo pernai lapkritį.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti 58 sveikatos priežiūros specialistų elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) tirs 58-ių viešajame sektoriuje dirbančių sveikatos priežiūros specialistų elgesį dėl galbūt laiku ir tinkamai nedeklaruotų privačių interesų. Tai yra VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų, Nacionalinio vėžio instituto, VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės, VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stoties, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų, VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės, VšĮ Klaipėdos Jūrininkų ligoninės, VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės, VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės, VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės, VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės ir VšĮ Radviliškio ligoninės darbuotojai. Pusė jų eina vadovaujančias pareigas. VTEK aiškinsis, ar šių dvylikos įstaigų darbuotojai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų, kai galbūt nedeklaravo arba vėlavo deklaruoti narystę ir pareigas įvairiose profesinėse asociacijose.

Tyrimai pradėti Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pateiktos informacijos pagrindu, kurią analizuoja VTEK sudaryta darbo grupė, vadovaujama komisijos narės Dalios Paulauskaitės. Lapkritį STT paskelbė nustačiusi atvejų, kai paramą Lietuvos ligoninėms arba su jomis susijusioms įmonėms suteikę juridiniai asmenys laimi šių gydymo įstaigų viešuosius pirkimus. STT duomenimis, esama tendencijų, jog didžiosiose Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Panevėžio ligoninėse tokiomis aplinkybėmis neretai laimima didžiausia ligoninių viešųjų pirkimų dalis.

Tyrimams atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimų pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

Prieš mėnesį VTEK sudarė tris darbo grupes, kurios VTEK kompetencijos ribose nagrinėja galimas korupcijos apraiškas sveikatos priežiūros sektoriuje, interesų derinimo pažeidimus medžiotojų klube „Girios“ ir nelegalaus lobizmo apraiškas teisėkūros procesuose.

VTEK šiuo metu jau atlieka 16 tyrimų dėl medžiotojų klubo „Girios” narių, kuriems yra taikomi arba per pastaruosius trejus metus buvo taikomi VPIDVTĮ reikalavimai. Tiriama, ar asmenys tinkamai ir laiku deklaravo narystę šiame klube.

VTEK yra kolegiali institucija, vykdanti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų ir lobistų priežiūrą bei korupcijos prevenciją pagal įstatymu jai suteiktus įgaliojimus.

- Atidėti Karoliniškių poliklinikos direktorės J. Kutkauskienės elgesio vertinimą

Siekdama išnagrinėti papildomai gautą informaciją, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) kitos savaitės posėdžiui atidėjo sprendimo priėmimą dėl VšĮ „Karoliniškių poliklinikos“ direktorės Jelenos Kutkauskienės elgesio. VTEK tiria, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų.

Tyrimas atliekamas gauto pranešimo ir žiniasklaidoje pasirodžiusios informacijos pagrindu. Esą, VšĮ „Karoliniškių poliklinika“ nuolat perka prekes ir paslaugas iš bendrovės, kuriai vadovauja J.Kutkauskienės sutuoktinis.


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti