- Sveikatos apsaugos ministro A. Verygos elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Esą, A. Veryga 2017 m. spalį pasirašė įsakymą, kuriuo skirtas finansavimas jo buvusios darbovietės – VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) – projektui „Alkoholio vartojimo sąlygojamos žalos Lietuvoje skaičiavimo metodikos parengimas ir žalos įvertinimas 2015 m. ir 2016 m.“. VTEK duomenimis, A. Veryga pareigas LSMU ėjo iki 2016 m. lapkričio. Taip pat ministras savo privačių interesų deklaracijoje galbūt tinkamai ir laiku nenurodė dviejų deklaruotino dydžio sandorių bei ministerijoje einamų pareigų.

 

- Septynių Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos narių elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins septynių Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (NKPVT) narių elgesį.

Atlikto tyrimo metu VTEK aiškinosi, ar Giedrė Filipavičienė, Augis Gučas, Viltė Janušauskaitė, Gražina Kirdeikienė, Jakovas Mendelevičius, Aušrelė Racevičienė ir Irena Sakalauskaitė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

 

- Jurbarko rajono savivaldybės mero S. Mockevičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų.

Tirtos aplinkybės, kai jis galbūt į aukštesnes – Jurbarko bibliotekos direktoriaus – pareigas priėmė dirbti VPIDVTĮ reikalavimus pažeidusį asmenį. Šis asmuo iki tol ėjo Jurbarko rajono savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio vadovo pavaduotojo pareigas.

Pagal VPIDVTĮ, valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę šio įstatymo reikalavimus, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas.

 

- Buvusios Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojos D.Kondratenkienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar buvusi Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja Danguolė Kondratenkienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.  Taip pat aiškintasi, at ji nenusižengė šio įstatymo reikalavimams „atvėsti“ nuo buvusios tarnybos ir iš to išplaukiančių apribojimų įsidarbinti.

VPIDVTĮ draudžia pareigas valstybinėje tarnyboje nustojusiam eiti asmeniui įsidarbinti įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, vadovo pavaduotoju, būti šios įmonės tarybos ar valdybos nariu, taip pat eiti kitas pareigas, tiesiogiai susijusias su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse, jeigu per paskutinius darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Jame atkreiptas dėmesys, jog D. Kondratenkienė, dirbdama savivaldybės administracijoje, galbūt buvo atsakinga už VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro (PSPC) veiklos kontrolę, o vėliau dalyvavo konkurse šio centro direktoriaus pareigoms užimti. Taip pat VTEK gavo duomenų, jog, eidama pareigas savivaldybės administracijoje, D. Kondratenkienė sprendė klausimus, susijusius su savo buvusia darboviete – Rokiškio PSPC – nepraėjus vieneriems metams nuo darbo santykių pabaigos. Rokiškio PSPC ji prieš tai ėjo direktoriaus pavaduotojos slaugai pareigas.

 

- Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio;

- Nagrinės kitų institucijų atliktus tarnybinių patikrinimų įvertinimus;

- Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus;

- Svarstys kitus veiklos klausimus

 

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 4,5 val. (pertrauka – 12:00-12:45). Vieta – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Vilniaus g. 27, Vilnius).

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386
Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96