- Dviejų ministrų – E. Jankevičiaus ir L. Kukuraičio – elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar teisingumo ministras Elvinas Jankevičius, o taip pat socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas atliktas viešojoje erdvėje pasirodžiusios informacijos pagrindu. Teigta, kad E. Jankevičius ir L. Kukuraitis savo privačių interesų deklaracijose galbūt nenurodė sudarytų paskolų sandorių.

- Buvusio Palangos miesto savivaldybės tarybos nario G. Valinevičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar buvęs Palangos miesto savivaldybės tarybos narys Gediminas Valinevičius tinkamai vykdė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme įtvirtintą pareigą deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas atliktas gautos informacijos pagrindu. Esą, G. Valinevičius savo privačių interesų deklaracijoje galbūt nepateikė duomenų apie dalyvavimą UAB „Palangos vandenys“ stebėtojų taryboje bei narystę Palangos „Rotary“ klubo veikloje.

- Galbūt neteisėtos lobistinės veiklos atvejį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar advokatė Dovilė Burgienė nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo nuostatų, kai galbūt neteisėtai vykdė lobistinę veiklą.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų birželį D. Burgienė dalyvavo Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdyje ir galbūt veikė kaip lobistė.

Lobistinė veikla – fizinio asmens veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai. Tokia veikla neturi teisės užsiimti VTEK neįregistruoti lobistai.

Siekdami užtikrinti atskaitomybę ir skaidrumą, pagal galiojantį Lobistinės veiklos įstatymą, lobistai privalo teikti viešas veiklos deklaracijas. Ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto ar administracinio sprendimo pradžios deklaracijoje būtina nurodyti, kas užsakė lobistinę veiklą, dėl kokio teisės akto ji buvo vykdoma ir kokiam valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui šiais veiksmais buvo siekiama padaryti įtaką. Lobistų deklaracijas galima rasti internete adresu www.lobistai.lt.

- Jurbarko rajono savivaldybės kontrolieriaus S. Jakščio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Jurbarko rajono savivaldybės kontrolierius Saulius Jakštys nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, kontrolieriaus pareigas S. Jakštys eina nuo 2016 m. lapkričio, tačiau šių duomenų nėra nurodęs savo privačių interesų deklaracijoje.

- Buvusios KTU rektorės ir studijų prorektorės J. Šiugždinienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar buvusi Kauno technologijos universiteto (KTU) rektorė ir studijų prorektorė doc. Jurgita Šiugždinienė tinkamai vykdė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme įtvirtintą pareigą deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu, kad J. Šiugždinienė savo privačių interesų deklaracijoje galbūt nepateikė duomenų apie sudarytus sandorius, gautas dovanas ar kitas aplinkybes, kurios leistų pagrįsti jos Turto ir pajamų deklaracijoje nurodytus duomenis.

- Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorės V. Rekešienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorė Vida Rekešienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis ir leisti naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai bei naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų rugpjūtį V. Rekešienė galbūt asmeniniais tikslais naudojosi savivaldybės administracijos tarnybiniu lengvuoju automobiliu.

- Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio;

- Nagrinės kitų institucijų atliktus tarnybinių patikrinimų įvertinimus;

- Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus;

- Svarstys kitus veiklos klausimus.

Posėdžio pradžia – 10:00. Numatoma trukmė – apie 4 val. (pertrauka – 12:00-12:45). Vieta – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Vilniaus g. 27, Vilnius).

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386
Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96