- Seimo narys A. Kirkutis pažeidė įstatymo nuostatas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Seimo narys Algimantas Kirkutis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

VTEK nustatė, kad politikas pavėluotai deklaravo narystę asociacijoje „Lietuvos sveikos gyvensenos ir natūralios (papildomos ir alternatyvios) medicinos rūmai“, kurios veikloje dalyvavo iki 2018 m. birželio. Šiuos duomenis savo privačių interesų deklaracijoje jis turėjo nurodyti 2016 m., kai tapo Seimo nariu, tačiau deklaravo tik šiemet rugpjūtį.

Nenustačiusi faktinių duomenų apie A.Kirkučio esamą narystę ir pareigas Gyvenimo būdo medicinos asociacijoje, tyrimą dėl šių aplinkybių VTEK nutraukė.

 

- Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorė I. Sirusienė pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorė Irena Sirusienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tyrimo metu VTEK nustatė, kad 2017 m. I. Sirusienė nenusišalino ir sprendė klausimus, susijusius su Kelmės rajono verslininkų asociacija. Pastarosios valdymo organo narys yra I.Sirusienės sūnus. Nepaisydama jai kilusio interesų konflikto, savivaldybės administracijos direktorė dalyvavo savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos Kelmės rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos priežiūros komisijos posėdžiuose, pristatė Kelmės rajono verslininkų asociacijos prašymą suteikti finansavimą mokymams, balsavo dėl finansavimo skyrimo ir su minėtąja asociacija pasirašė lėšų naudojimo sutartis. Nuo klausimų svarstymo bei sprendimų priėmimo procedūrų I. Sirusienė nenusišalino. Taigi, VTEK vertinimu, I.Sirusienė nesilaikė Interesų derinimo įstatyme nustatyto draudimo dalyvauti rengiant, svarstant ir priimant interesų konfliktą keliančius sprendimus.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas.

Interesų derinimo įstatymu siekiama suderinti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų privačius ir visuomenės viešuosius interesus, užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, įtvirtinti priimamų sprendimų nešališkumą ir užkirsti kelią atsirasti bei plisti korupcijai valstybinėje tarnyboje. Kaip asmenys vykdo šio įstatymo nuostatas prižiūri VTEK.

 

- VšĮ „Pilietinė medija“ vadovė R. Vadeikė ir buvęs vadovas A. Marcinkus pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad VšĮ „Pilietinė medija“ vadovė Redita Vadeikė ir buvęs vadovas Arnas Marcinkus pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus (4 straipsnio 1 dalis).

Interesų derinimo įstatymas numato, kad valstybinėje tarnyboje dirbančiais asmenimis, be kita ko, laikytini lėšų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų gaunančiose viešosiose įstaigose ir asociacijose dirbantys ir administravimo įgaliojimus turintys asmenys. Taigi šiems asmenims galioja minėtajame teisės akte nustatytos pareigos, tarp kurių – ir privačių interesų deklaravimas. Sprendžiant, ar viešojoje įstaigoje dirbantis asmuo laikytinas valstybinėje tarnyboje dirbančiu asmeniu, būtina nustatyti dvi aplinkybes – ar viešoji įstaiga yra gavusi lėšų iš valstybės ar savivaldybės biudžeto; ar asmuo turi administravimo įgaliojimų.

VTEK tyrimo duomenys rodo, kad 2016 m. gegužę VšĮ „Pilietinė medija“ gavo Krašto apsaugos ministerijos (KAM) skirtą finansavimą programai „Tikri vyrai“, o 2017 m. gegužę – programai „Būk pasirengęs“ vykdyti. 2017 m. spalį Vidaus reikalų ministerija šiai viešajai įstaigai skyrė lėšų projektui „Nacionaliniai jaunimo pilietiškumo apdovanojimai“. Atsižvelgiant į tai, VšĮ „Pilietinė medija“ direktorės pareigas nuo 2017 m. sausio einanti R.Vadeikė ir A.Marcinkus, kuris šiai įstaigai vadovavo iki 2017 m. sausio, privalėjo pateikti privačių interesų deklaracijas, tačiau jie to nepadarė.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.

Interesų derinimo įstatymu siekiama suderinti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų privačius ir visuomenės viešuosius interesus, užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, įtvirtinti priimamų sprendimų nešališkumą ir užkirsti kelią atsirasti bei plisti korupcijai valstybinėje tarnyboje. Kaip asmenys vykdo šio įstatymo nuostatas prižiūri VTEK.

 

- Tirti Vilniaus miesto savivaldybės mero R.Šimašiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės mero Remigijaus Šimašiaus elgesio. Bus aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus bei draudimo naudotis savivaldybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai.

VTEK tirs aplinkybes, kai galbūt savivaldybės lėšomis sukurti vaizdo reportažai buvo talpinami R.Šimašiaus socialinio tinklo paskyroje, o taip pat – kai R.Šimašius savo privačių interesų deklaracijoje nenurodė 2016-2017 m. galbūt sudarytų sandorių, nors informaciją apie pasiskolintas lėšas nurodė Valstybinei mokesčių inspekcijai teiktose metinėse (šeimos) turto deklaracijose. Tyrimas pradėtas gavus Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos atsiųstą pranešimą bei VTEK patikrinus R.Šimašiaus privačių interesų deklaraciją.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

 


- Tirti laikinosios Nacionalinio kraujo centro direktorės I. Klangauskienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl VšĮ Nacionalinio kraujo centro (NKC) direktorės pareigas laikinai einančios Teisės ir valdymo skyriaus vedėjos Ignės Klangauskienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

VTEK tirs aplinkybes, kai I. Klangauskienė galbūt nesilaikė nustatyto termino privačių interesų deklaracijai pateikti, kai buvo paskirta laikinai eiti NKC direktorės pareigas. Taip pat bus tiriamos aplinkybės, kai ji galbūt nedeklaravo ryšio su klinika UnaVita, o taip pat savo sutuoktinio darboviečių ir dalyvavimo NKC viešojo pirkimo komisijos darbe. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

 


- Perduoti įvertinti informaciją dėl prokuroro M. Šalčiaus elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) perdavė Kauno apygardos prokuratūros vyriausiajam prokurorui įvertinti viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją dėl Kauno apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus vyriausiojo prokuroro Marijaus Šalčiaus elgesio ir spręsti, ar yra pagrindas atlikti tyrimą. Tyrimas šiuo atveju galėtų būti pradėtas, jei būtų nustatyta pagrįstų duomenų apie galimą Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų pažeidimą.

Praėjusią savaitę naujienų portalas „lrytas.lt“ skelbė, kad, statydamasis namą, M. Šalčius savo privačių interesų deklaracijoje nenurodė jokių sandorių, sutarčių su juridiniais asmenimis arba iš banko paimtų paskolų.

Interesų derinimo įstatymas numato, kad valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, deklaruodami privačius interesus, turi nurodyti visus savo sudarytus 3 tūkst. eurų vertę viršijančius sandorius. Privačių interesų deklaraciją valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys pirmąjį kartą teikia pradėję eiti pareigas, po to šią deklaracija būtina patikslinti 30 kalendorinių dienų kaskart, kai atsiranda naujų deklaruotinų duomenų ar pasikeičia jau deklaruotieji.

Interesų derinimo įstatymu siekiama suderinti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų privačius ir visuomenės viešuosius interesus, užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, įtvirtinti priimamų sprendimų nešališkumą ir užkirsti kelią atsirasti bei plisti korupcijai valstybinėje tarnyboje.

 


- Perduoti įvertinti informaciją dėl advokatų paslaugų įsigijimo Kauno savivaldybėje

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) perdavė Viešųjų pirkimų tarnybai, Vyriausybės atstovui Kauno apskrityje bei Kauno miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai pagal kompetenciją išnagrinėti viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie galimus pažeidimus Kauno miesto savivaldybėje įsigyjant advokatų paslaugas.

Praėjusią savaitę naujienų portale „alfa.lt“ pasirodė informacija, kad Kauno miesto savivaldybė be viešojo pirkimo procedūrų pasitelkė advokatų kontoros „Ellex Valiūnas ir partneriai“ advokatus atstovauti bylose dėl medžių kirtimo ir mokyklos Žaliakalnio mikrorajone uždarymo. Esą, savivaldybėje dirba 26 teisininkai, todėl keliamas klausimas dėl advokatų paslaugų įsigijimo tikslingumo ir proporcingumo. Be kita ko, teigiama, kad minėtosios advokatų kontoros teisininkai teikia paslaugas ir Kauno miesto mero Visvaldo Matijošaičio verslui.

Pagal įstatymais suteiktus įgaliojimus, VTEK gali atlikti tyrimą dėl asmenų elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms. Publikuotoje informacijoje VTEK neįžvelgė interesų konflikto sudėties – duomenų, jog advokatų kontora „Ellex Valiūnas ir partneriai“ ar jos advokatai būtų laikytini V. Matijošaičio privačiu interesu. Šiuo atveju nenurodoma, kad meras ar jam artimi asmenys pagal sutartį teiktų savivaldybei paslaugas ar su minėtąja kontora turėtų darbo santykių.

Pripažįstant, kad valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo veikė interesų konflikto situacijoje, kiekvienu atveju reikia aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti, kokios faktinės aplinkybės patvirtina asmens turėtą turtinį ar neturtinį suinteresuotumą. Privatus interesas turi būti aiškus ir konkretus. Interesų derinimo įstatymas interesų konfliktą apibrėžia kaip situaciją, kai valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, atlikdamas pareigas ar vykdydamas pavedimą, privalo priimti sprendimą, dalyvauti jį priimant, ar įvykdyti pavedimą, kuris yra susijęs ir su jo privačiais interesais.

 


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti