- Buvusi Lietuvių kalbos instituto direktorė E.J.Zabarskaitė įstatymo nepažeidė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvusi Lietuvių kalbos instituto (LKI) direktorė Elena Jolanta Zabarskaitė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimo duomenys rodo, kad E.J.Zabarskaitė nuo 2017 m. spalio buvo priimta eiti mokslines LKI vykdomo projekto ,,ETranslation TermBank“ vadovės ir vyriausiosios mokslo darbuotojos pareigas. VTEK vertinimu, siekdama užtikrinti viešumą ir įstatymo uždavinių įgyvendinimą, E.J.Zabarskaitei šiuo atveju pakako deklaruoti LKI direktorės ir šio instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro vyriausiosios mokslo darbuotojos pareigas, o pareigų projekte ,,ETranslation TermBank“ deklaravimas, VTEK nuomone, būtų perteklinis. LKI vadovės priėmimas į pareigas minėtajame projekte buvo įformintas antraeilės sutarties pagrindu, kuri buvo papildyta projektinio darbo funkcija. Taigi visapusiškai įvertinusi tyrimo metu nustatytas aplinkybes VTEK daro išvadą, kad E.J.Zabarskaitė šiuo atveju laikėsi pareigos tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Taip pat VTEK nenustatė tiesioginių ir akivaizdžių duomenų, kad E.J.Zabarskaitė, eidama tarnybines pareigas, būtų priiminėjusi sprendimus ar atlikusi kitus veiksmus, susijusius su jos tarnybine veikla projekte ,,ETranslation TermBank“, todėl tyrimą dėl šių aplinkybių VTEK nutraukė. Taip pat tyrimo metu nenustatyta, kad E.J.Zabarskaitė būtų dalyvavusi priimant sprendimus dėl jos pačios priėmimo į pareigas projekte, todėl VTEK vertinimu, ji šiuo atveju nepažeidė VPIDVTĮ nuostatų, įpareigojančių vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

 

- Devyni Kauno miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybų nariai pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, jog devyni Kauno miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybų nariai – Audrius Lukoševičius, Mindaugas Plūkas ir Arūnas Samochinas (UAB „Kauno autobusai“), Antanas Etneris ir Gediminas Ganatauskas (UAB „Kauno vandenys“), Petras Ganiprauskas, Jolita Kruopienė ir Vytas Snarskis (UAB „Kauno švara“), o taip pat Mindaugas Šimkus (UAB „Kauno švara“ ir UAB „Kauno vandenys“) – pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) Antrojo skirsnio reikalavimus.

Tyrimo duomenys rodo, kad šie asmenys nesilaikė VPIDVTĮ nustatytų privačių interesų deklaravimo terminų.

Šių metų sausį įsigaliojus VPIDVTĮ  pakeitimams, privačių interesų deklaracijas taip pat turi teikti ir valdybų nariai valstybės ar savivaldybių įmonėse, o taip pat stebėtojų tarybų bei valdybų nariai akcinėse bendrovėse (AB) ir uždarosiose akcinėse bendrovėse (UAB), kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei. Įsigaliojus įstatymui, pateikti privačių interesų deklaracijas šias pareigas jau einantys asmenys turėjo iki vasario 1 d., o naujai į pareigas priimtieji turi tai padaryti per 30 kalendorinių dienų nuo paskyrimo į pareigas dienos. Jų deklaracijų duomenys, vadovaujantis VPIDVTĮ, yra vieši ir VTEK nustatyta tvarka skelbiami VTEK interneto svetainėje.

 

- Išplėsti tyrimą dėl Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos narių Irenos Kliobavičiūtės ir Roberto Zilinsko elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) išplėtė atliekamus tyrimus dėl Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (NKPVT) narių Irenos Kliobavičiūtės ir Roberto Zilinsko elgesio. Papildomai bus aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas išplėstas gauto pranešimo pagrindu. Teigiama, minėtieji nariai 2017 m. balandį dalyvavo Vilniaus miesto NKPVT posėdyje, kuriame nuspręsta patikslinti Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso vertybės apibrėžtų teritorijų ribų planą. Esą, I.Kliobavičiūtei galimas interesų konfliktas kyla dėl jos einamų architektės pareigų UAB „Senojo miesto architektai“, kuri parengė Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso teritorijos detaliojo plano sprendinių koregavimą. R.Zilinskas, esą, priimamais sprendimais galėjo būti suinteresuotas, kadangi minėtoje bendrovėje dirba (arba dirbo) jo brolis ir sūnus.

Tyrimus dėl vienuolikos Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (NKPVT) narių elgesio VTEK pradėjo praėjusią savaitę. Aiškinamasi, ar Giedrė Filipavičienė, Linas Girlevičius, Rimas Grigas, Augis Gučas, Viltė Janušauskaitė, Gražina Kirdeikienė, I.Kliobavičiūtė, Jakovas Mendelevičius, Aušrelė Racevičienė, Irena Sakalauskaitė ir R.Zilinskas nepažeidė VPIDVTĮ reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Taip pat VTEK aiškinasi, aplinkybes dėl galimo I.Kliobavičiūtės interesų konflikto, kiek tai gali būti susiję su jos darbovietės UAB „Senojo miesto architektai“ suinteresuotumu 2017 m. birželį Vilniaus miesto NKPVT posėdyje priimtais sprendimais dėl Vilniaus Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso vertingųjų savybių tikslinimo.

Tyrimams atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimų pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

 

- Išplėsti tyrimą dėl SADM kanclerės D.Juozapavičienės elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) išplėtė atliekamą tyrimą dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) kanclerės Danguolės Juozapavičienės elgesio. Papildomai bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas išplėstas Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktos informacijos pagrindu. Bus aiškinamasi dėl aplinkybių, kai kanclerė galbūt nedeklaravo jos sutuoktinio vykdomos individualios veiklos.

Tyrimą dėl D. Juozapavičienės elgesio VTEK pradėjo rugpjūtį. Tiriami duomenys, kai kanclerė galbūt nedeklaravo savo sutuoktinio darbovietės, nors tokią pareigą numato VPIDVTĮ.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

 


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti