- Prienų rajono savivaldybės tarybos nario M. Butkevičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Prienų rajono savivaldybės tarybos narys Martynas Butkevičius nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus.

Tyrimą VTEK atliko nepritarusi Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos atlikto tyrimo išvadai. VTEK aiškinosi aplinkybes, kai M. Butkevičius savo privačių interesų deklaracijoje galbūt pavėlavo nurodyti duomenis apie savo ir sutuoktinės ryšius su šiais juridiniais asmenimis: Lietuvos pieno gamintojų asociacija, kredito unija „Prienų taupa“, Prienų rajono neįgaliųjų draugija ir Lietuvos juodmargių galvijų gerintojų asociacija.

 

- Prienų rajono savivaldybės tarybos nario A. Vaidogo elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Prienų rajono savivaldybės tarybos narys Arūnas Vaidogas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas nepritarus Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos išvadai. VTEK aiškinosi, ar A. Vaidogas nepažeidė įstatymo nuostatų dalyvaudamas savivaldybės tarybos posėdyje pernai lapkritį priimant sprendimą, kuriuo patvirtintos Prienų rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto išlaidos pagal asignavimų valdytojus, tarp kurių – ir Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras. Jame dirba politiko marti.

 

- VĮ „Oro navigacija“ darbuotojo V. Vaižmužio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar VĮ „Oro navigacija“ Aeronautikos gelbėjimo koordinacinio centro vadovas Vytautas Vaižmužis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimą VTEK atliko nepritarusi VĮ „Oro navigacija“ atlikto tyrimo išvadoms. VTEK aiškinosi, ar V.Vaižmužis laiku patikslino savo privačių interesų deklaraciją duomenimis apie VĮ „Oro navigacija“ einamas valdybos nario pareigas.

 

- Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio;

 

- Nagrinės kitų institucijų atliktus tarnybinių patikrinimų įvertinimus;

 

- Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus;

 

- Svarstys kitus veiklos klausimus

 

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 4 val. (pertrauka – 12:00-12:45). Vieta – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Vilniaus g. 27, Vilnius). Informacija žiniasklaidai bus teikiama ne anksčiau, nei 14:30 val.

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386
Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96