- Elos Pavinskienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos direktoriaus pavaduotojos Elos Pavinskienės elgesys atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, įpareigojančius nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimą VTEK atliko gavusi Vilniaus miesto savivaldybės pranešimą, esą E. Pavinskienė sprendė gimnazijoje dirbančios dukters tarnybos eigos klausimus, o taip pat privačių interesų deklaracijoje galbūt laiku nenurodė duomenų apie dukters darbą šioje gimnazijoje.

- Tautvydo Tamulevičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas Tautvydas Tamulevičius nepažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų, draudžiančių naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti ir įpareigojančių nustatyta tvarka bei terminais deklaruoti privačius interesus.

VTEK vertinimo dalykas yra T. Tamulevičiaus elgesys, jam galbūt naudojantis tarnybinėmis pareigomis, siekiant gauti Alytaus sporto ir rekreacijos centro salės bei trenerio paslaugas, o taip pat - ryšio su Pietų Lietuvos bėgimo klubo „Dzūkija“ nedeklaravimo vertinimas.

- Donato Jurgaičio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar VšĮ Šiaulių universiteto rektorius Donatas Jurgaitis, privačių interesų deklaracijoje nenurodęs narystės Šiaulių pramonininkų asociacijoje, nepažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų, įpareigojančių nustatyta tvarka bei terminais deklaruoti privačius interesus.

Prašydama įvertinti šias aplinkybes į VTEK kreipėsi Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisija.

- Tautvydo Zavecko, Arvydo Šlėderio, Valdo Tumelio, Mindaugo Lelešiaus ir Dariaus Bunikio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar UAB „Marijampolės  apskrities atliekų tvarkymo centro“ direktoriaus pavaduotojas Tautvydas Zaveckas ir šios bendrovės valdybos nariai Arvydas Šlėderis, Valdas Tumelis, Mindaugas Lelešius bei Darius Bunikisnepažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų, įpareigojančių nustatyta tvarka bei terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimą VTEK pradėjo gavusi žiniasklaidos atstovo pranešimą ir atlikusi privačių interesų deklaracijų patikrą.

- Sergejaus Naumkino elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar VšĮ Utenos ligoninės direktoriaus pavaduotojas Sergejus Naumkinas, galbūt sprendęs savo paties ir savo sutuoktinės darbo eigos klausimus, nepažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų, įpareigojančių vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

- VšĮ „Žiedinės ekonomikos“ prašymą dėl Domanto Tracevičiaus įrašymo į lobistų sąrašą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) svarstys VšĮ „Žiedinės ekonomikos“ pateiktą prašymą įrašyti Domantą Tracevičių į lobistų sąrašą.

- Kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 9 val. Vieta – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Vilniaus g. 27, Vilnius). Informacija žiniasklaidai bus teikiama ne anksčiau, nei 15 val.

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386
Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96