- Nutraukti tyrimą dėl Editos Gudišauskienės elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), apsvarsčiusi dienraščio „Kauno diena“ 2018 m. gegužės 3 d. publikacijoje „Etikos sargė E. Gudišauskienė pati supainiojo interesus?“ nurodytas ir pranešėjų VTEK pateiktuose prašymuose minimas aplinkybes, susijusias su Kauno miesto savivaldybės tarybos narės ir Etikos komisijos pirmininkės Editos Gudišauskienės veiksmais, jai dalyvaujant ir nenusišalinant šios savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. ir 2018 m. vasario 6 d. posėdžiuose, svarstant klausimus bei priimant atitinkamus sprendimus dėl savivaldybės kontroliuojamos bendrovės „Kauno energija“ investicijų planų ir jų finansavimo, n u s p r e n d ė:

nesant pagrįstų faktinių duomenų, patvirtinančių, kad du aukščiau paminėti Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimai galėjo būti akivaizdžiai ir tiesiogiai susiję su E. Gudišauskienės sūnaus darbo „Kauno energijoje" eiga, kitaip tariant – privačiu valstybės politikės ir (ar) jos sūnaus interesu, tyrimą dėl E. Gudišauskienės elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms nutraukti.

VTEK, vykdydama Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laikymosi priežiūrą, nuosekliai laikosi požiūrio, kad šio įstatymo nuostatų pažeidimas negali būti įrodinėjamas prielaidomis, spėlionėmis, hipotezėmis. Tai reiškia, kad VTEK, pripažindama, jog valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo pažeidė šio įstatymo reikalavimus, kiekvienu atveju turi aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti, kokios faktinės aplinkybės tai patvirtina. Šių aplinkybių vertinimas negali būti grindžiamas prielaidomis, nerealiomis ar mažai tikėtinomis hipotetinėmis išvadomis ir spėliojimais apie valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens galimai turėtą ar ateityje būsiantį suinteresuotumą. Įstatymas negali būti aiškinamas pernelyg plačiai, nes daugeliu atveju jo vykdymas taptų neįmanomas. Kiekvienu konkrečiu atveju turi būti nustatytas interesų konflikto požymių, inter alia apimančių ir tiesioginį privataus pobūdžio intereso egzistavimą, akivaizdumas.


VTEK informacija

Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti